Enološka sredstva – Preporuka za berbu 2018

Enološka sredstva su neophodan pomoćnik u proizvodnji kvalitetnih vina. Enološka sredstva moraju se držati u suvim i prozračnim prostorijama u kojima se ne drže stvari koje mogu nepovoljno uticati na kvalitet  enoloških sredstava i koje su odvojene od prostorija gdje se proizvodi vino i drugi proizvodi od grožđa, šire i vina. U proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina mogu se koristiti samo propisani enološki postupci i dozvoljena enološka sredstva kojima se razvijaju i čuvaju prirodne  karakteristike šire, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina. Enološka sredstva firme RM & Co. Erbslöh  i Preporuka za berbu 2018. su idealno rješenje. Pripremio Vladimir Šušnjar

Preuzmite PDF ovdje

 

Berba grožđa

Preduslovi za dobijanje kvalitetnog vrhunskog vina: Rok berbe grožđa utvrđuje se kontrolom šećera i kiselina zavisno od sorti, Podrum, bačve i ostalo suđe te pribor moraju biti besprijekorno čisti, Kultura selekcionisanog vinskog kvasca treba biti na vrijeme nabavIjena, Matični kvasac pripremiti zajedno sa početkom taloženja, Nabaviti na vrijeme sumporastu kiselinu ili kalijev metabisulfit., Obrano bijelo grožđe mora isti dan biti prerađeno u širu, itd, itd. Tekst preuzet sa: http://www.vinogradarstvo.com/

Preuzmite PDF ovdje

Tehnologija vina – Praktikum

Berba grožđa. O važnosti sirovine za proizvodnju vina ne treba mnogo objašnjavati. Berba grožđa je jedna od vrlo bitnih komponenti u tom lancu.  Sve faze u proizvodnji i prometu vina treba da budu praćene odgovarajućim kontrolama i
provjerama. Počinje se sa praćenjem kvaliteta grožđa koje će biti upotrijebljeno za proizvodnju vina, a završava sa kontrolama kvaliteta vina koja se nalaze u prometu.  Dr Milenko Blesić je u ovom Praktikumu pregledno i sistematski dao prikaz  dijela poslova u procesu proizvodnje vina. PDF tekst Praktikuma preuzet je sa http://www.sraspopovic.com/ uz odobrenje autora.

Preuzmite PDF ovdje

Bronner

Bronner je bijela sorta grožđa za proizvodnju vina. Stvorena je 1975. godine od strane Norberta Beckera na Institutu za vinogradarstvo u Frajburgu u Nemačkoj. Sorta je u početku bila poznata pod kodom ukrštanja FR 250-75, a kasnije je preimenovana u čast Johann Philipp Bronner (1792-1864), njemačkog farmaceuta i vinogradarskog pionira iz 19. vijeka za kojeg se vjeruje da je iz Austrije uveo sorte Sankt Laurent i Blauer Portugieser u Njemačku.

Preuzmite PDF ovdje

Hoće li dani voća učiniti vino boljim na okusu?

Svi radovi u vinogradu, od sadnje, orezivanja, do berbe, regulišu se posebnim biodinamičkim kalendarom. Kalendar je prvobitno izmislila “visoka sveštenica” biodinamike, Maria Thun, koja je podjelila dane na četiri kategorije: Root, Fruit, Flower, Leaf Days (dani korjena, voća, cvijeća i lišća). Svaki biodinamički kalendarski dan poklapa se sa jednim od četiri klasična elementa: Zemlja, Vatra, Vazduh i Voda…

Preuzmite PDF ovdje