Priprema vinove loze za zimski odmor

Upravljanje vinogradom nakon berbe: priprema vinove loze za zimski odmor. Naslov orginala: Post-harvest Vineyard Management: preparing vines for resting. Izvor: http://www.evineyardapp.com/;  Slike: Montalcino Report and Van der Lee Vineyard.  Objavljeno: 12.09.2018. by Urska. Prevod: Dragutin Mijatovic. Ključne riječi: vinograd, vinova loza, đubrenje, navodnjavanje, zimsko mirovanje

Nakon što se grožđe obere i sigurno »uskladišti u vinariji«, 🙂 vrijeme je za posljednje aktivnosti upravljanja vinogradima prije nego što vinova loza uđe u period mirovanja. Kako je svaki vinograd drugačiji, njime se treba upravljati prema njegovim specifičnostima, međutim, postoje neke opšte smjernice za upravljanje vinogradom nakon berbe. One omogućuju vinogradarima da pripreme vinovu lozu za odmor, kao i da osiguraju dobru sledeću berbu.

Zaključak. Nakon berbe vinogradari mogu brzo zaboraviti na vinovu lozu i usredotočiti se isključivo na postupak proizvodnje vina, ali to lako može uzvratiti udarac. Nedovoljna količina đubriva i vode na kraju sezone može rezultirati niskim nivoom rezervnih ugljenohidrata, nedostatkom makrohranjivih sastojaka i suvim drvenastim tkivima. To može dovesti do zimskih ozljeda čokota, a u proljeće do neravnomjernog kretanja pupoljaka, lošeg i neravnomjernog rasta lastara, pa čak i lošeg zametanja cvasti. Jednom kada se hlorofil u lišću počne raspadati, lišće mijenja boju i više se ne mogu stvoriti rezerve ugljenohidrata.

Stoga osigurajte da je zelena masa čokota što duže zdrava uz dobru kontrlolu nad bolestima i navodnjavanjem u vrijeme nakon berbe. Na taj način će čokoti moći proizvesti dovoljne rezerve ugljenohidrata prije pada lišća. Dobro upravljanje vinogradima nakon berbe presudno je za pripremu vinove loze za zimski odmor i plodan rast u proljeće sledeće vegetacije.

Đubrenje vinograda

Za ishranu, obrazovanje ćelija i tkiva, obavljanje fotosinteze, procese prometa materija, vinova loza usvaja hranljive elemente, u prvom redu iz zemljišta, preko korjena. Na osnovu količine pojedinih neophodnih hranljivih elemenata, ti elementi se dijele u dvije grupe:  Makroelementi (C, H, O, N, K, Ca, Mg, S, i Fe);  Mikroelementi (B, Mn, Cu, Zn, Mo, Co);  Razviću vinove loze, pored ovih, doprinose i tzv korisni elementi (Na, Cl, Si), nisu neophodni, ali su korisni.

Prije pripreme tla za sadnju vinove loze treba ispitati njegov kvalitet. Za izradu pedološke analize uzimaju se uzorci tla sa terena na kojem se namjerava podići vinograd. Ispitivanje obavljaju ovlaštene laboratorije radi određivanja bioloških, hemijskih i fizičkih svojstava tla. Samo se na temelju cjelovite analize može izraditi program poboljšanja svojstava tla. Bez analize najčešće se griješi neprimjerenim đubrenjem koja šteti biljci i tlu, a vinogradaru donosi ekonomsku štetu.

Racionalno korišćenje đubriva (troškovi 10-30%) u vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na reakciju zemljišta, te sadržaj kalcijumkarbonata, humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta podrazumeva poređenje dobijenih rezultata sa graničnim vrijednostima obezbjeđenosti zemljišta asimilatima. Pri tome potrebno je voditi računa i o drugim svojstvima zemljišta (pH, mehaničkom sastavu i dr.). Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta je veoma složen i odgovoran posao, jer analiza određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vrijeme i način njihove primjene.