Proizvodnja rakija od voća i grožđa

Proizvodnju rakija od voća i grožđa treba shvatiti ozbiljno kao i svaku drugu proizvodnju hrane ili pića, a treba imati na umu da je ona često i zahtjevnija od drugih vidova prerade voća i grožđa. Uspjeh u proizvodnji rakije zavisi od niza faktora, među kojima posebno valja podvući: kvalitet i vrijeme berbe voća ili grožđa, način prerade voća ili grožđa, izvođenje alkoholne fermentacije (vrenja), vrijeme i način destilacije (pečenja) i odležavanje rakije.

Preuzmite PDF ovdje