Godišnji vegetativni ciklus vinove loze

Naslov orginala: The annual vegetative cycle of the vine. Izvor: https://www.vinetur.com/; Prevod: Dragutin Mijatović

Slijed ovih faza karakteriše uzgoj vinove loze u zonama umjerene klime. Godišnji vegetativni ciklus može se sagledati kroz sljedeće faze ili periode od važnog sadržaja za vinogradara:

1. Mobilizacija rezervnih materija, koja omogućava tkivima organa koji rastu (vegetativne kupe) i onima koji se formiraju da se hrane, čekajući da se razvijeni organi (uglavnom odlaze) razviju kako bi ispunili ovu misiju. Fenomen se sastoji u tome da se rezervne materije rastvaraju, putem njihove transformacije pod djelovanjem unutarnjih sekreta biljke (enzima). Može se reći da ova faza traje neposredno prije nego što započne suzenje (kretanje sokova) i traje dosta dugo nakon izbijanja lastarića.

2. Rast svih organa (korijena, lastara, lišća itd.), razlikuje dva perioda (razdoblja). U prvom, taj rast se odnosi isključivo na količinu mobilizovanih rezervi; tokom drugog, zeleni organi (uglavnom razvijeni listovi) koji, transformišući sirovi sok, pružaju precizno razrađenu snagu razvoju organa.

3. Ova ukupna faza rasta ide od kretanja vinove loze do neposredno prije promjene boje bobica grožđa (šarak), datuma kada je razvoj biljke zaustavljen u dužinu (visinu), i lastari i korijenje prestaju da se produžuju, nema porasta.

4. Akumulacija rezervi, koja ide od šarka do pada lišća. Tokom ove faze, hrana koju i dalje stvaraju listovi koristi se za ishranu svih obrazovanih – razvijenih organa čokota, čineći ih jačim (bujnijim),hrana senakuplja i u bobicama grožđa, a nerastvorljivi sastojci hrane smješteni su u živim dijelovima loze: lastarima, krakovima, deblu i korijenu. Ovo su tri odredišta kojima treba hrana te je i borba oko hrane neprestana pomalo neprijateljska.

5.Odmor, što odgovara neaktivnosti biljke, i traje od pada lista sve dok se ne pojavi suzenje (plač) slijedeće vegetacije. Slijed ovih faza karakteriše uzgoj vinove loze u zonama umjerene klime, u kojima loza ima svoje prirodno prebivalište.

U suptropskim i tropskim predjelima vinova loza uvijek vegetativno raste, bez razdoblja mirovanja ili gubitka lista, uz stalni i kontinuirani rast, jer temperatura ne pada ispod vegetativne nule, što se ne događa zbog prosječnih temperatura povišenih tokom dana.Vinova loza postaje zimzelena biljka sa stalnim rastom, a njen ekonomski uzgoj moguć je regulisanjem njenog kretanja, rezidbom i sa manje lišća na čokotu, kojem prethodi mali period mirovanja, bez navodnjavanja nakon berbe, da bi nakon toga uspjele sve ostale faze vegetativnog ciklusa do sljedeće, što se može postići dva i tri puta godišnje.