Podrumarstvo 08

Zapremina bačve se kreće od:
Kljuk u proizvodnji bijelih vina treba što prije podvrgnuti:
Šira je:
Taloženje šire traje obično:
Odvajanje šire od taloga može se obaviti:
Randman šire je:
Samotok je:
Bentonit je sredstvo za:
Za proizvodnju visokokvalitetnih vina koristi se:
Za 100 litara vina potrebno je: