Vinska kultura 09

Koja od sorti ima miris vina koji podsjeća na grožđe:
Terminologija za opis ocjećaja vina u ustima dobija se:
Čaša za degustaciju mora biti:
Kvarenje vina izazivaju:
Otvorena degustacija znači da:
Na osnovu boje vina može se približno odrediti:
Senzorna analiza vina je isto što i:
Na vrhu jezika nešto izraženije se osjeća:
Degustacija vina može biti:
Miris petroleja ima staro vino sorte: