Život bijelog vina

Naslov orginala: The life of white wine. Izvor: https://www.vinetur.com/; Prevod: Dragutin Mijatović

Mnogo više od jednostavnog pića bijelo vino ima nekoliko faza tokom svog života zbog kojih se mijenja.


Faze starenja bijelog vina

Kao i sve dobre stvari, i bijelo vino tokom svog života ima nekoliko faza koje ga mijenjaju, mijenjaju njegove karakteristike i vode ga do neizbježnog kraja. Svježina sa kojom se rodi nije ista sa kojom završava svoje dane.

Bijelo vino ima tri faze koje se moraju znati i znati šta možete očekivati od svake od njih.

Prva je Postanak ili Razvoj (1-2 godine), trenutak kada je proces fermentacije završen i vino flaširano za komercijalizaciju. Boja mu je blijedo žuta, praktično prozirna i intenzivnog okusa, kiselo i sa mnogim nijansama. Voćne arome izuzetno su cijenjene i određuju svježinu cjeline. U ovoj fazi još nije postignuto to da su svi elementi prisutni u njegovom sastavu pravilno sazreli, i vino ih ne može prikazati pravilno i na zadovoljavajući način.

Tokom druge faze, odnosno punoće (3-7 godina), kad bijelo vino već sadrži sve komponente pravilno postavljene unutra, ima drugu boju, žutu, slamnatu ili zlatnu boju, zavisno o različitim faktorima kao što je sorta grožđa i druge komponente koje se odnose na sastav vina. Arome su već integrisane i stavljaju se u pozadinu upotpunjujući okus, sa notama zrelog, pasiranog ili kandiranog voća.

Konačno, u fazi tri Istrošenost ili Pad kvaliteta (10 i više godina) boja postaje vrlo zlatna, staro zlato ili čak boje ljuske luka, a glavni okus kvaliteta vina počinje se gubiti-nestajati. Izgubi prirodnu kiselost, vino postaje ravno-monotono, a arome blijede, i teško ih je negdje svrstati (dim, pečena, plastična, dizelska). Okus je osiromašen i gubi ličnost i tijelo. Pravilno čuvanje boca sa bijelim vinom može odgoditi ili ubrzati ovaj trenutak. Određena bijela vina, iz hladnijih područja, dobro stare, optimalno se poboljšavaju od druge godine i mogu čak daleko premašiti život od 10 godina.

Faze starenja prosječnog bijelog vina. Postoje bijela vina koja zbog svojih karakteristika mogu trajati mnogo više godina.