Beaujolais Nouveau

1.Kada se vino BN počinje piti u godini poslije berbe?

2.Od koje sorte se proizvodi vino Beaujolais Nouveau (BN)?

3.U kojem regionu Fracuske se prozvodi vino BN?

4.Metoda proizvodnje vina BN je:

5.Kada je skovan izraz „Le Beaujolais Nouveau est arrivé“?

6.Beaujolais Nouveau je dostigao do Japana:

7.Koja je karakteristika prve faze fermentacije u proizvodnji vina BN?

8.Koliko traje prva faza fermentacije u proizvodnji BN?

9.U prvoj fazi fermentacije u tanku vladaju:

10.Kako se proizvodi BN ako se ne primjenjuje karbonska maceracija?