Champagne

1.Champagne (šampanjac) se proizvodi metodom:

2.Može li se vino šampanjac proizvoditi u bilo kojoj državi svijeta?

3.Sorte za proizvodnju šampanjaca su:

4.U proizvodnji šampanjca druga fermentacija se odvija u:

5.Šta je „cuvée“ u proizvodnji šampanjca?

6.Kako se naziva mješavina kvasca, vina i šećera koja pokreće sekundarnu fermentaciju u flaši?

7.Šta je Remuage?

8.Disgorgement je:

9.Dodavanje mješavine vina i šećera (liqueur d’expedition) naziva se.

10.Talog na kojem stari šampanjac poznat je pod nazivom: