Ledeno vino

1.Koja država proizvodi najviše ledenog vina?

2.U kojoj državi se ne proizvodi Ledeno vino?

3.Grožđe za proizvodnju Ledenog vina bere se na temperaturi od:

4.Slast grožđa za Ledeno vino treba biti:

5.Od presanog smrznutog grožđa dobije se:

6.Fermentacija smrznutog soka obično traje:

7.Koje od ovih sorti se ne koriste za proizvodnju Ledenog vina?

8.Ledeno vino je:

9.Može li se Ledeno vino krivotvoriti?

10.Berba grožđa za proizvodnju Ledenog vina obavlja se: