Sauternes

1.U kojoj državi se proizvodi vino Sauternes?

2.U kojem regionu se proizvodi Sauternes?

3.Sorte u proizvodnji vina Sauternes su:

4.Na kojoj temperaturi se služi vino Sauternes?

5.Sauternes je:

6.Koja od sorti je podložnija napadu plemenite truleži?

7.Koliko je Sauternes udaljen od grada Bordeaux?

8.Šta je to što vino Sauternes čini posebnim?

9.Kojem tipu vina pripada vino Sauternes?

10.Vino Sauternes sadrži šećera: