Sherry 01

1.Šta je Sherry?

2.U kojem gradu se proizvodi Sherry?

3.Šta je sobretabla u procesu proizvodnje vina Sherry?

4.Štaje criadera u procesu peoizvodnje vina Sherry?

5.Solera je?

6.Šta je solera sistem?

7.Šta je flor u procesu proizvodnje vina Sherry?

8.Koji od stilova Sherry nikada ne razvija flor?

9.Koja je jačina vina Sherry?

10.Može li vino Sherry biti staro 100 godina?