Tokaji

1.U kojoj zemlji se proizvodi vino Tokaji?

2.Šta je Aszu?

3.Koliko sorti se koristi u proizvodnji vina Tokaji?

4.Kako se naziva stila vina Tokaji proizveden isključivo od grožđa napadnutog plemenitom truleži?

5.Koja od ovih sorti se koristi u proizvodnji vina Tokaji?

6.Koja od ovih sorti se ne koristi u proizvodnji vina Tokaji?

7.Edes je slatko vino Tokaji sa više od 45 g/l šećera. Kojem stilu pripada?

8.Koliko godina može da stari vino Eszencia?

9.Kako se pije Tokaji vino Eszencia?

10.Zatvoreni okrug Tokaj uspostavljen je, koje godine?