Vinogradarstvo

Aktuelno za pročitati na početku svake kalendarske godine:

 1. Niske temperature kao uslov uspijevanja vinove loze
 2. Neka opsta pravila rezidbe vinove loze na zrelo
 3. Dan Svetog Valentina
 4. Rezidba vinove loze na zrelo
 5. Zelena rezidba vinove loze
 6. Vinograd 365 dana

Aktuelno:

 1. Prakticno vinogradarstvo
 2. Osnove podizanja vinograda-1
 3. Đubrenje vinograda

Sorte vinove loze

 1. Chardonnay
 2. Vinski kultivari vinove loze u Hercegovini
 3. PIWI sorte vinove loze