Vinogradarski rječnik II

Vinogradarski rječnik II obuhvata kratak opis oko 500 sorti vinove loze. Kratko objašnjenje pojma je samo putokaz u raznolikost sorti, što će često zadovoljiti osnovne potrebe čitaoca.

Naprimjer. Žilavka. Sorta nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitertnog i kvalitetnog bijelog vina. Najviše s egaji u rejonu Hercegovine. Bobice su srednje veličine, okrugle sa žiličastom pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase 150 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 9.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, osvježavajuće, žutozelenkaste boje, sa specifičnim sortnim ukusom.

Opis sorti

Blatina. Autohtona bosansko-hercegovačka sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je dosta neujednačene veličine, mase 50 do 300 grama. Slabo je do srednje rodna, do 10.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je prijatnog ukusa, harmonično i specifično za sortu. Zbog svog funkcionalno ženskog tipa cvjeta ne može se gajiti u monokulturi, te je kod sadnje obavezno saditi i sortu oprašivač.

Chardonnay. Francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, sa pokožicom žutobeličaste boje. Grozd je mali, mase između 60 i 150 grama. Odlikuje se relativno malom rodnošću, 6.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, finog blagog muskatnog i specifičnog sortnog ukusa.

Vinogradarski rječnik II
Sorta. Ruski Rani. Foto: Dragutin Mijatović

Cabernet Sauvignon. francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su sitne okruglog oblika, crnoplave pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 70 i 135 grama. Srednje je prinosna sorta, prinos se kreće od 6.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, puno, osvježavajuće, specifičnog ukusa i podsjeća na miris šumske ljubičice.

Pogledati i: https://ovinu.info/vinogradarski-rjecnik-i/

A
ABUNDANCEsorta dolazi iz USA. Namjenjena je za predjele sa hladnijim klimatom. Dobijena je ukrštanjem sorti Baco noir i Buffalo.
ADAKALKA BELAveoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Istoka. Bobice su krupne, okrugle, sa pokožicom zelenkaste boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe je prijatnog ukusa.
ADAKALKA CRVENAveoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Istoka. Bobice su krupne, okrugle, sa pokožicom lijepe crvenkaste boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe je prijatnog ukusa.
AFUZ ALI (Datier de Beyrouth, Datteltraube, Dattier, Razaki, Hafiz ali, Karaburnu, Allepo, Stamboleze, Waltham cross, Bolgar, Regina, ćilibar, carigradsko grožđe)pozna stona sorta vinove loze, porjeklom iz Male Azije. Bobice su velike ili veoma velike, izdužene, jajaste ili urmastog oblika, sa pokožicom žutozelene boje, odnosno ćilibarnožute sa sunčane strane. Grozd je veliki ili veoma veliki, mase od 200 500 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 - 25.000 kg /ha. Stona sorta, hrskavog mesa, veoma prijatnog ukusa.
AGADAJ BELI (Agadai, Derbent cibil)dagestanska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, jajastog oblika, sa pokožicom žutozelenkaste boje. Grozd je veliki. Veoma je prinosna sorta. Grožđe je vrlo ukusno.
AIRENšpanska sorta, namijenjena proizvodnji bijelih vina. Ovo je najraširenija sorta grožđa u Španiji jer zauzima 30% ukupnih površina. Mnogo se koristi i u proizvodnji crnih vina. Vino je bogato u alkoholu.
ALEKSANDRIJSKI MUSKAT (Muscat of Alexandria, Zibibbo, Muscat Romain, Muscat Candia)veoma pozna stona sorta vinove loze, potiče sa Istoka. Bobice su veoma krupne, izduženog oblika, sa pokožicom žutozelenkaste boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe je veoma prijatnog muskatnog mirisa, pogodno i za sušenje.
ALEPOvidi afuz ali.
ALFONS LAVALE (Alphonse Lavalee, Ribier)pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa istoka. Bobice su velike ili veoma velike, okruglaste ili okrugle sa pokožicom tamnoplave boje. Grozd je veliki, mase od 250 do 400 grama, kupast ili valjkasto-kupast. Prinos grožđa varira od 14.000 - 18.000 kg/ha. Stona sorta osvježavajućeg ukusa.
ALIGOTE (Aligote)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog ili pak visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle ili malo izdužene, sa pokožicom zelenkaste boje. Grozd je srednje veličine. Ima relativno visoku rodnost. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte ne može se mjeriti po kvalitetu sa vinom sorte burgundac.
ALIKANT BUŠE (Alikante, dalmatinka)francuska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste, tamnoplave pokožice, obojenog soka. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase između 150 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino prozvedeno od grožđa ove sorte je jako obojeno, trpko, kiselkasto i bez posebnog ukusa.
ANCELOTA (Ancellota)italijanska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, plavocrne pokožice, obojenog soka. Grozd je srednje veličine, mase između 130 i 160 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno i prijatno za potrošnju, ali se najčešće koristi kao bojadiser.
ANTIGONAdomaća, veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, duguljaste, sa pokožicom tamnoplave boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 250 do 400 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 - 22.000 kg/ha. Grožđe je hrskavog mesa, diskretno muskatnog ukusa.
ARAMON (Aramon noir, Plant riche, Ugni noir)mediteranska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su velike, okrugle, crnoplave boje. Grozd je vrlo krupan. Odlikuje se izuzetno visokom rodnošću. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino je dosta slabog kvaliteta.
ARGENTINAargentinska stona sorta, vrlo lijepih srednje krupnih grozdova (300-400 grama). Grozdovi su kompaktni sa izduženim bobicama ružičaste boje. Meso je hrskavo, blago aromatičnog ukusa.
ARNSBURGERnjemačka sorta vinove loze namjenjena proizvodnji bijelog vina. Po mnogim osobinama slična je rizvancu.
ATILA (Attila)mađarska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, ovalne, bjeličastožute boje. Grozd je je veliki, srednje zbijen ili rastresit. Srednje je rodnosti. Grožđe je finog muskatnog ukusa.
B
BABIĆ CRNIhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, okrugle slabo modre boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase između 200 i 300 grama. Prinos sorte je visok. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je srednje obojeno i tanko.
BAČKAdomaća sorta. Grozd je srednje veličine, oko 200 grama, srednje zbijen, kupastog oblika, na dugoj zeljastoj dršci. Bobice su okrugle, male sa debelom pokožicom, zelenkaste boje sa roza nijansom na sunčanoj strani. Sazrijeva u II epohi. Odlikuje se visokom i redovnom rodnošću. Nakupi oko 19% šećera uz oko 7 g/l kiselina. Ispoljava visoku otpornost na niske zimske temperature. Prema dosadašnjim rezultatima, ova sorta bi se uspješno mogla gajiti bez hemijske zaštite od gljivičnih bolesti.
BAGRINA (dinka crvena, bragina)rumunska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, sa pokožicom blijedoružičaste boje. Grozd je mali do veliki, mase koja varira od 90 do 200 grama. Slabo je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Sorta ima funkcionalno ženski cvet, te se ne može saditi u monokulturi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, osvežavajuće, sa lepom žutozelenom bojom i specifičnim sortnim ukusom.
BAJAN ŠIREJ (Ag sirej, Bananc)azerbejdžanska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su srednje krupne, okrugle, zelenožute boje. Grozd je krupan. Vrlo je visoke rodnosti, Sazrijeva pozno. Koristi se za proizvodnju suvih vina i sokova.
BAKATOR BELI (Feherbakar, Erdei)panonska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, bijele boje. Grozd je srednje krupnoće. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je neutralne arome.
BAKO 1 (Baco 1)jedna od sorti Vitis riparia, stari direktno rodni hibrid.
BANATSKI MUSKATjugolsovenka rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, ovalnog oblika, sa pokožicom tamnocrvene boje. Grozd je srednje veličine, mase od 200 do 250 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 12.000 - 15.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je blago muskatnog ukusa.
BANATSKI RIZLINGvidi kreaca.
BARBERA (Barbera crna, Barbera nera)italijanska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine ili velike, jajolikog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje krupnoće ili veliki, mase između 150 i 250 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino sproizvedeno od grožđa ove sorte je kiselkastog i prijatnog sortnog ukusa.
BASTARDOnova vinska sorta vinove loze stvorena na Krimu namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su male ili srednje veličine, ovalno jajastog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine, mase između 150 i 200 grama. Daje visoke prinose i do 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi.
BAŠKANSKI KRASNImoldavska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, crne pokožice, roze obijenog soka. Grozd je srednje veličine, mase od 130 do 180 grama. Dobre je rodnosti, 15 - 17.000 kg/ha. Grožđe sazreva na prelazu između treće i četvrte epohe.
BELA DINKA (Feher dinka, Zöld dinka)stara panonska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, zelenkastožućkaste pokožice. Grozd je srednje veličine. Daje vrlo visok rod. Grožđe sazijeva vrlo kasno.
BELA PUPULIGAvidi zimsko belo.
BELA VINSKA SORTAsorta vinove loze od koje se proizvodi ”bijelo vino”, bilo: stono, kvalitetno, visokokvalitetno, suvo, polusuvo, poluslatko, slatko, desertno, polupjenušavo, pjenušavo.
BELANvidi grenaš beli.
BELI VALANDOVSKI DRENAKvidi zimsko belo.
BELINAvidi smederevka.
BENAbosansko-hercegovačka sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su velike, duguljaste ili jajolike, zlatnožute pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Dobre je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je osrednjeg kvaliteta. Grožđe se koristi i za upotrebu u svežem stanju.
BEOGRADSKA BESJEMENAnova jugoslovenska besjemena pozna sorta vinove loze. Bobice su velike, duguljaste, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je veliki, mase od 300 do 500 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 20 -25.000 kg/ha. Tipična je stona sorta čije se grožđe može trošiti u svježem stanju, pogodno je za sušenje i za druge prerađevine kao što su slatko, kompot i dr.
BEOGRADSKA RANAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su velike, spljoštene, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je veliki, mase od 200 do 300 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 20 - 25.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je neutralnog ukusa, prijatno za jelo.
BERLANDIERI x RIPARIA - 125 AAlozna podloga selekcionisana u Austriji. Nešto je slabije otpornosti na kreč od ostalih podloga ovog tipa.
BERLANDIERI x RIPARIA - 420 Alozna podloga iz kombinacije Berlandieri x Riparia, porjeklom iz Francuske. Srodnost sa sortama dobra, ožiljavanje reznica i kalemova je do 50%. Podnosi do 20% aktivnog kreča u zemljištu, otporna na korenovu filokseru, kriptogamne bolesti. Lisna filoksera je napada. Prinos reznica u matičnjaku je do 250.000 kom/ha.
BERNER (Börner)lozna podloga selekcionisana u Njemačkoj. Osrednje se kalemi, tolerantna je na plamenjaču, otporna na nematode.
BESJEMENI HIBRID V-6bugarska srednje pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su velike, izdužene, žutozelene boje. Grozd je krupan, mase oko 500 grama, srednje zbijen. Vrlo je rodna sorta. Grožđe je veoma prijatnog ukusa.
BESJEMENI HIBRID VI–4bugarska pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su velike, izdužene, sa pokožicom žutozelenkaste boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe se može upotrebiti za potrošnju u svežem stanju, za sušenje, za preradu u kompot i dr.
BIANKAmađarska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, zelenkastobele boje. Grozd je srednje veličine. Srednje je rodnosti. Sazrijeva u prvoj epohi. Vino je bogato, snažno, puno. Nedostaje mu finoća.
BIBOR KADARKA (Bibor kadarka)mađarska sorta vinove loze tipa bojadisera, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su sitne, malo ovalne, plavocrne, obojenog soka. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Daje veoma intenzivno obojeno vino koje se pre svega koristi za popravku boje drugim crnim vinima.
BIJELA LOZAvidi krstač bijeli.
BIJELI FRANCUZvidi seibel 5409.
BILA LOZAvidi zlatarica bijela.
BISERKA RANAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su sitne, okrugle, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je mali, ređe srednje veličine, mase od 100 do 110 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 9.000 - 12.000 kg/ha. Grožđe je veoma prijatnog i izrazito muskatnog mirisa i ukusa.
BJUTI SIDLES (Beauty seedless)kalifornijska veoma rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su sitne ili srednje veličine, duguljaste, sa pokožicom tamnoplave boje. Grozd je veliki. Vrlo je prinosna sorta. Grožđe je pogodno za potrošnju u svežem stanju i za spravljanje vina.
BLUS SIDLES (Blus seedless)kalifornijska vrlo pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su tanke pokožice, crvene boje. Grozd je krupan, mase oko 500 grama.
BLATINAautohtona bosansko-hercegovačka sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je dosta neujednačene veličine, mase 50 do 300 grama. Slabo je do srednje rodna, do 10.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je prijatnog ukusa, harmonično i specifično za sortu. Zbog svog funkcionalno ženskog tipa cvjeta ne može se gajiti u monokulturi, te je kod sadnje obavezno saditi i sortu oprašivač.
BLATSKAvidi cetinjka bijela.
BLEK PERL (Black pearl)kalifornijska veoma pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo krupne, crne boje. Grozd je krupan, rastresit. Grožđe je odličnog ukusa.
BLEK ROZ (Black rose)kalifornijska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su veoma krupne, izdužene, urmastog oblika, sa pokožicom tamnoplave boje. Grozd je veoma veliki. Veoma je prinosna sorta. Grožđe nema veću tržišnu vrednost, već je više atraktivna zbog veličine grozdova i izuzetno lepog oblika i izuzetne krupnoće bobica.
BLGARIAbugarska rana stona sorta vinove loze. Bobice su velike, izdužene, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Tipična je stona sorta.
BOŽIĆNA ROZAvidi krismes rouz.
BOGDANUŠA (vrbanjka)hrvatska sorta vinove loze nepoznatog porijekla namjenjena proizvodnji kvalitetnog belog vina. Bobice su velike, neznatno jajasto oblika, žutozelene pokožice. Grozd je veliki, mase od 250 do 400 grama. Prinos grožđa varira od 16.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, žutozelenkaste boje i specifičnog sortnog ukusa.
BOGLARKAmađarska rana stona sorta vinove loze. Bobice su jako krupne, okrugle, žutobijele boje. Grozd je krupan, srednje zbijen. Grožđe je neutralnog ukusa.
BOLGAR – klon 14bugarska sorta. Grozd je vrlo krupan, oko 640 grama, cilindrično-konusnog oblika. Bobice su krupne, oko 6,5 grama, urmastog oblika. Sazrijeva polovinom septembra. Vrlo je prinosna sorta, prinos do 20.000 kg/ha. Ukus tipičan za afus ali.
BOLGARvidi afuz ali.
BOTUN BIJELI (botunjača)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglasto-pljosnate, zelenkaste pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Od grožđa ove sorte ne proizvodi se sortno vino nego se grožđe prerađuje sa drugim sortama.
BOTUNJAČAvidi botun bijeli.
BRAGINAvidi bagrina.
BRAJDA CRNAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su velike, tamnoplave pokožice. Grozd je veliki ili veoma velikiĻesto i do 1 kg. Veoma je prinosna sorta. Reže se kratko ili kombinovano. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Grožđe je pogodno za proizvodnju srednje obojenih lakših i pitkih vina.
BRAJDA PAŠKAvidi gegić bijeli.
BRATISLAVKAvidi požonji.
BRATKOVINAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su velike, jajasto-eliptičnog oblika, žute sa sunčane strane crvenkaste pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva na prelazu između treće i četvrte epohe. Od grožđa ove sorte ne proizvodi se sortno vino nego se grožđe prerađuje sa drugim sortama.
BUDAI (budimsko zlato, zelenka)sorta vinove loze, verovatno porjeklom iz Mađarske, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje krupnoće, malo ovalne, zelenožute pokožice. Grozd je srednje krupnoće. Visoke je rodnosti. Kasno sazrijeva. Vino je slabog kvaliteta.
BUDIMSKO ZLATOvidi budai.
BURGUNDAC BELI (Pino blanc, Burgunder weisser)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okruglaste, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je mali ili srednje krupan, mase iznmeđu 60 do 120 grama. Daje osrednje prinose, 10.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, finog sortnog ukusa.
BURGUNDAC CRNI (Pinot noir, Spätburgunder, Blauer Burgunder, Black Burgundu)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su male, okruglog oblika, plavkastocrne pokožice. Grozd je najčešće mali, mase između 70 i 120 grama. Prinos grožđa zavisi od klona i kreće se od 6.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem prve ili u početku druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, osvježavajuće i sa specifičnim sortnim karakteristikama.
BURGUNDAC SIVI (Pinot gris, Rulender)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, sa pokožicom bakarno crvenkaste boje. Grozd je mali, mase između 60 i 150 grama. Daje male prinose, koji variraju između 8.000 i 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, finog sortnog ukusa.
BUVIJEOVA RANKA (Bouvier precoce, radgonska ranina, šasla buvije)sorta nepoznatog porjekla, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, zelenožute boje. Grozd je srednje veličine ili mali, mase 90 do 150 grama. Prinos grožđa varira od 10.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva na prelazu između prve i druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitkoĻesto sa nedovoljno kiselina.
C
CABERNET x BERLANDIERI - 333 E.M.lozna podlloga iz ukrštanja Kaberne sovinjon x Berlandieri, stvorena u Francuskoj. Slične je otpornosti na kreč kao i podloga 41 B. Osjetljiva je na nematode i na soli u zemljištu. Daje malo reznica, ali se dobro ožiljava.
CARIGRADSKO GROŽĐEvidi afuz ali.
CEGLED SEPE (Cegled szepe, lepotica Cegleda)mađarska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su srednje krupne, malo izdužene, ružičaste boje, zelenkaste u sjenci. Grozd je relativno mali, srednje rastresit. Grožđe je neutralnog, ali prijatnog ukusa.
CETINJKA BIJELA (blatska, potomka, palaruša)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su velike, jajastog oblika, žutozelene pokožice. Grozd je veliki ili veoma veliki, ponekad i do 1.5 kg.. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, kiselkasto, zelenkaste boje. Sorta ima morfološki hermafroditan a funkcionalno ženski cvijet te se radi bolje oplodnje gaji u smješi sa drugim sortama.
CIRFANDLER (Cirfandli, žerjavina)sorta vinove loze, vjerovatnog porekla iz Austrije, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, svetlocrvene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 140 grama. Umjerene je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je dobrih godina visokog kvaliteta.
CRNI BISERvidi blek perl.
CRNKAvidi prokupac.
CRLJENAK CRNIhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki. Prinosna je sorta. Grožđe sazijeva u trećoj epohi. Grožđe je pogodno za proizvodnju crnih obojenih vina
CRVENA DINKAvidi ružica crvena.
CRVENA LOPTAvidi red gloub.
CRVENA SLANKAMENKAvidi plovdina.
CVAJGELT (Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger)austrijska sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, tamnoplave boje. Grozd je srednje krupan, mase oko 200 grama. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je harmonično, intenzivno obojeno, po kvalitetu negde između frankovke i portugizca.
Č
ČAPSKI BISER (Csaba guöngue, Perle von Csaba blanche, julski muskat)mađarska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle, zelenkastožute pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine, mae od 60 do 120 grama, valjkastog oblika. Slabo je ili srednje prinosna sorta, daje grožđa 6.000 - 9.000 kg/ha. To je tipična stona sorta sa izraženim muskatnim ukusom.
ČAUŠsrednje pozna stona sorta vinove loze, porjeklom iz Male Azije. Bobice su velike, jajastog oblika, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je veliki, mase do 300 grama, konusnog oblika, najčešće rehuljav. Vrlo je prinosna sorta, ali neredovno rađa jer ima funkcionalno ženski tip cvijeta. Grožđe se ponekad koristi za sušenje ili za spravljanje vina.
ČERSEGI FISEREŠ (Cserszegi fuszeres)mađarska sorta vinove namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, crvenkaste boje. Grozd je srednje veličine. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je aromatično, puno, sa izraženom kiselošću.
Ć
ĆILIBARvidi afuz ali.
ĆILIBARKAveoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Istoka. Bobice su krupne, izdužene, šiljate, sa pokožicom žutoćilibarne boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe je prijatnog ukusa.
D
DAČES (Dutchess)interspecies hibrid dobijen ukrštanjem Vitis labruska sa sortama Vitis vinifera.
DALMATINKAvidi alikant buše.
DANAMfrancuska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo krupne, izdužene, bele boje. Grozd je krupan, mase 600 do 700 grama.
DANLASfrancuska rana stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, okrugle, bele boje. Grozd je vrlo lepog, atraktivnog izgleda. Dobre je rodnosti. Grožđe je vrlo prijatnog ukusa.
DATALfrancuska pozna do veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo velike, jajastog oblika, bele boje. Grozd je veliki, izdužen, rastresit. Grožđe je neutralnog ukusa.
DAUN SIDLES (Down seedless)kalifornijska vrlo rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, bijeložute boje. Grozd je veliki, mase oko 950 grama, rastresit. Grožđe je neutralnog ukusa i veoma čvrstog mesa.
DEBIT VELIKIvidi puljižanac beli.
DELAVARE (Delaware)interspecies hibrid dobijen ukrštanjem Vitis labruska sa sortama Vitis vinifera.
DELRO (Delhro)francuska vrlo rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle, crne boje. Grozd je srednje veličine, rastresit. Grožđe je vrlo prijatnog ukusa.
DEMIR KAPIJAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine ili velike, okrugle, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je srednje veličine ili velik, mase od 120 do 290 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 10.000 do 15.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je veoma prijatno, muskatnog ukusa, tvrdog mesa.
DEVOJAČKI PRSTIvidi krivaja bela.
DILAJT (Delight)kalifornijska besjemena rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, jajolikog oblika, sa pokožicom zlatnožute boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, srednje zbijen, obično sa dva krilca. Rodnost sorte je velika. Grožđe se koristi i za suženje i za potrošnju u svežem stanju.
DIMJATvidi smederevka.
DINKA CRVENAvidi bagrina.
DOBRIĆ CRNIhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Grožđe je pogodno za proizvodnju veoma obojenih crnih ekstraktnih vina koja se koriste pri kupaži.
DOBROGOSTINAvidi trbljan bijeli.
DOJNA (Dojna)moldavska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su srednje veličine, ovalne, tamnoljubičaste boje. Grozd je srednje veličine, mase od 200 do 250 grama. Visoke je rodnosti, do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je slabo obojeno, tanko, bez karaktera.
DRAČKINJAvidi zlatarica bijela.
DRENAK CRVENI (valandovski drenak, strumički drenak, solunski drenak)veoma pozna stona sorta vinove loze, poreklom iz Male Azije. Bobice su velike, jajasto-šiljaste, sa pokožicom otvorenocrvene boje. Grozd je srednje veličine ili velik, mase od 120 do 400 grama. Prinos grožđa varira od 4.000 do 20.000 kg/ha, zbog toga što sorta ima funkcionalno ženski tip cveta. Stona sorta izrazito rskavog mesa, prijatnog ukusa.
DRNEKUŠA CRNAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su velike, jajastog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Grožđe je pogodno za proizvodnju srednje obojenih pitkih stonih vina.
E
ELVIRA (Elvira)jedna od sorti Vitis riparie.
EMERALD RIZLING (Emerald riesling)kalifornijska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvjažavajuće, harmonično, sa blagim muskatnim ukusom, žutozelene boje. Grožđe se koristi i za proizvodnju vina tipa šampanjca.
EMPERORveoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Istoka.
ERDEIvidi bakator beli.
ERENFELZER (Ehrenfelzer)njemača sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je mali. Daje prinos sličan rizlingu. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je fine arome, eleganto, u tipu rizlinga.
ERLI MUSKATvidi rani muskat.
ERLI SUPER SIDLES (Early superior seedless)kalifornijska veoma rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, bijele boje. Grozd je srednje krupan. Grožđe je vrlo slatko, hrskavog mesa.
EZERFIRTI (Ezerfurtu)mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, žutobijele pokožice. Grozd je srednje krupnoće. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Daje kvalitetno sortno vino na nivou rizlinga italijanskog.
EZERJO (Karponia, Szatoki, Kolmreifer)mađarska sorta nerazjašnjenog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, neznatno izdužene, zelenožute pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama. Prinos grožđa kreće se od 15.000 - 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, zelenožute boje.
EVITAnova jugoslovenska sorta tipa bojadisera, medjuvrsni hibrid. Grozd je srednje krupnoće i srednje zbijen. Bobice su srednje krupnoće, neznatno ovalne sa pokožicom tamnoplave boje. Sok je intenzivno obojen. Sazrijeva u III epohi. Vrlo je otporna na niske temperature. Prema plamenjači i sivoj plijesni je vrlo otporna, a prema pepelnici srednje. Nakuplja dosta šećera i zadržava visoke ukupne kiseline. Pogodna je za spravljanje bezalkoholnih sokova, destilata i lozove rakije.
F
FAVORITmađarska vrlo rana stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje krupan, lepe strukture. Rodna je sorta. Grožđe je finog muskatnog mirisa.
FENIKS (Phönix)hibrid Vitis vinifera. Njemačka sorta. Normalno se ne prska i otporna je na plamenjaču. Medjutim preporučuje se upotreba sumpora u prventivne svrhe. Bobice su relativno krupne, muskatnog karaktera. Sazrijeva srednje rano. Pogodna kao stona sorta.
FERKAL (Fercal)lozna podloga porjeklom iz Francuske. Srodnost sa mnogim sortama dobra. Podnosi do 45% aktivnog kreča u zemljištu, otporna prema korjenovoj filokseri, nematodama i kriptogamnim bolestima. Prinos reznica zadovoljavajući.
FETJASKA NJAGRA (Feteasca neagra)rumunska sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, tamnoplave boje. Grozd je krupan. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino je srednjeg kvaliteta.
FIESTA (Fiesta)kalifornjska pozna besjemena stona sorta vinove loze. Grožđe je boljeg kvaliteta od sultanine.
FLEM SIDLES (Flame seedless)kalifornijska rana besjemena sorta vinove loze. Bobice su velike ili srednje veličine, jajaste, sa pokožicom lepe crvene boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe je namjenjeno za potrošnju u svežem stanju.
FLEM TOKAJ (Flame Tokay, Ahmeur bou Ahmeur)veoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom vjerovatno iz sjeverne Afrike. Bobice su krupne, izdužene, veoma lijepe intenzivno crvene boje. Grozd je veliki. Veoma je prinosna sorta. Grožđe je prijatnog, osvježavajućeg ukusa i neutralnog mirisa.
FORMA 8-98bugarska sorta. Grozd krupan, mase oko 500 grama, valjkast, poluzbijen. Bobice su krupne, mase oko 8 grama, ovalne, zlatnožute pokožice. Sazrijeva vrlo pozno – sredinom oktobra. Vrlo je prinosana, daje do 20.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 17% šećera i oko 8 g/l kiselina.
FRANCUSKA LOZAvidi seibel 1000.
FRANCUZvidi seibel 1000.
FRANKOVKA (Frankinja modra, Blauer Limberger, Moravka, Franconien noir)sorta vinove loze nepoznatog porkekla, namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, okruglog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje krupnoće ili veliki, mase između 150 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 12.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, specifičnog sortnog ukusa.
FURMINTvidi moslavac.
G
G 1lozna podloga iz ukrštanja Aramon x Rupestris, stvorena u Francuskoj. Osrednje je otpornosti na filokseru, plamenjaču i na sadržaj kreča u zemljištu. Dobro podnosi sušu.
GALANvidi smederevka
GALICA CRNAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, neznatno ovalnog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno i harmonično.
GAME BOJADISER (Gamay teinturier, Game freo)francuska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine ili sitne, neznatno jajastog oblika, crnoplave pokožice, obojenog soka. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 90 i 150 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno, trpko, kiselkasto sa specifičnim sortnim ukusom i koristi se za popravku boje drugih vina.
GAME CRNI (Gamay noir, Gamay Black)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su male ili srednje veličine, neznatno jajastog oblika, plavkaste pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 100 i 150 grama. Prinos grožđa se kreće između 12.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko i harmonično.
GARKvidi prč.
GARNAČAvidi grenaš beli.
GARONET (Garonnet, SV 18-283)francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su srednje veličine, jajastog oblika, crne pokožice. Grozd je srednje krupnoće, mase 160 do 230 grama. Zadovoljavajuće je rodnosti, 8.000 - 14.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u prvoj epohi.
GEGIĆ BIJELI (paškinja, brajda paška)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je harmonično, pitko ali se ne proizvodi čisto, već u mješavini sa drugim vinima.
GLAVINUŠAvidi okatac crni.
GODOMINKAnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog belog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 15.000 - 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, zelenkastožute boje sa veoma prijatnim muskatnim mirisom i ukusom tipa traminca mirisavog.
GOLDkalifornijska srednje rana stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, izduženog oblika, sa pokožicom žutoćilibarne boje. Grozd je veliki, piramidalnog oblika. Veoma je prinosna sorta. Tipična je stona muskatna sorta.
GOLUBOKmoldavska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, crne pokožice, crveno obojenog soka. Grozd je srednje veličine, mase 100 do 200 grama. Dobre je rodnosti, 10.000 - 12.000 kg/ha.
GORICAnova jugoslovenska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike i veoma velike, jajaste, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je srednje veličine ili velike, mase od 250 do 450 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 12.000 - 18.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je diskretno muskatnog ukusa i prijatno za potrošnju.
GRAVESAKlozna podloga stvorena u Francuskoj višekratnim ukrštanjem. Otporna je na nedostatak magnezija i pogodna je za zemljišta sa pH 5-7.
GRADEŠvidi stanušina crna.
GRANAŠvidi komoštrica bijela.
GRATOŠIJAvidi kratošija.
GRAŠEVINAvidi rizling italijanski.
GRENAŠ BELI (Garnacha Blanca, Grenache blanche, belan)španska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog, pojedinih godina i visokokvalitetnog belog vina. Bobice su srednje veličine, okruglase ili slabo ovalne, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 150 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 16.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem treće epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, žutozelenkaste boje.
GRENAŠ CRNI, (Grenache noir, Garnacha, Alicante)francuska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglastog oblika, sivoplave pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva krajem treće ili početkom četvrte epohe. Grožđe ove sorte pogodno je proizvodnju srednje obojenih suvih i poluslatkih vina.
GRK BIJELIhrvatska sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle sa pokožicom žute boje. Grozd je srednje veličine, mase koja najčešće varira od 100 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 6.000 do 10.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Sorta ima funkcionalno ženski cvijet, te se ne može saditi u monokulturi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, sa specifičnim sortnim ukusom, žutozelenkaste boje.
GRKvidi prč.
GRO VERveoma pozna stona sorta vinove loze, potiče sa Istoka. Bobice su krupne, okruglaste, sa pokožicom zelenkastožute boje. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Tipična je stona sorta grožđa.
GROČANKAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su velike, nešto izdužene, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je veliki ili srednje veličine, mase od 250 do 300 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 - 20.000 kg /ha. Grožđe ove sorte je veoma prijatno za jelo, osvježavajućeg ukusa.
GUTADELvidi šasla bela.
H
HALILI BELIiranska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, jajaste, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je srednje veličine, kupastog oblika. Prinosna je sorta. Tipična je stona sorta prijatnog, neutralnog ukusa koji podsjeća na ukus drenka.
HARŠLEVELIvidi lipovina bela
HERBEMONsorta vinove loze, međuvrsni hibrid koji se gaji bez kalemljenja - direktnorodna loza. Bobice su sitne, okrugle, crvenkaste boje. Grozd je srednje veličine ili mali, mase od 100 do 220 grama. Dosta je dobre rodnosti. Sazrijeva u drugoj epohi. Vino je slabog hibridnog mirisa.
HIDGONIazerbejdžanska sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog crnog vina. Bobice su srednje krupne ili krupne, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama. Ima visoku rodnost. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je visokog kvaliteta.
HRVATICA (Carbonera, Cervina, Corbina)italijanska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su velike, okruglastog oblika, crnoplave pokožice. Grozd je veliki, mase između 200 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem treće ili početkom četvrte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično i koristi se za kupažu sa vinima drugih sorti.
I
IŽAKI (Izsaki)sorta vinove loze nepoznatog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje krupnoće, svetlozelene boje. Grozd je ssrednje krupnoće, mase oko 200 grama. Daje visoke prinose. Grožđe sazrijeva pozno. Vino je tanko, sa izraženim kiselinama.
IMBRINAvidi kraljevina crvena.
IMPERATRIČE (Imperatrice)argentinska pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, jajolike, sa pokožicom lijepe crvene odnosno ružičaste boje. Grozd je veliki, mase oko 600 grama, konusno piramidalnog oblika, srednje zbijen. Vrlo je rodna sorta.
ISTARSKI TERANvidi teran crni.
ITALIJA (Muskat Italia, I.P. 65)italijanska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, jajaste, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine ili velik, mase od 200 do 400 grama. Prinos grožđa varira od 15.000 - 20.000 kg/ha. Stona sorta osvježavajućeg muskatnog mirisa i ukusa.
INJI BLAN (Ugni blanc, Saint Emilion, Trebbiano, juni blan)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili velik, mase oko 340 grama. Vrlo je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno og grožđa ove sorte je pitko, harmonično, kiselkastog ukusa. Od vina se može spravljati i konjak najvišeg kvaliteta.
IZABELA (Izabella)sorta vinove loze, selekcionisana iz Vitis labruska.
J
JAGODINKAnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih i visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, okrugle sa pokožicom tamnoplave boje. Grozd je srednje veličine ili mali, mase koja varira između 120 i 150 grama. Prinos grožđa varira od 12.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, osvježavajuće, zatvorene rubin boje sa specifičnim sortnim ukusom koji podsjeća na ukus vina sorte burgundac crni.
JAPUDŽAKstara turska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su velike, jajolikog oblika, sa pokožicom blijedožućkaste boje. Grozd je srednje veličine, mase od 140 do 160 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva na prelazu između treće i četrvte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je osrednjeg kvaliteta.
JARAMAvidi zimsko belo.
JESENJI ROZI (Osennij rozovij)moldavska srednje rana stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su krupne, ovalne, roze boje. Grozd je srednje veličine ili krupan, mase oko 300 grama, cilindrično konusnog oblika, srednje zbijen. Visoke je rodnost.
JUBILEUM 75mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su male, okrugle, mesocrvene pokožice. Grozd je srednje veličine. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je prijatno, pitko, sa malo nižim ekstraktomĻešće stonog kvaliteta.
JULSKA RAZAKLIJAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, jajastog oblika, sa pokožicom crvene boje. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira od 10.000 do 14.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je diskretno muskatnog ukusa i prijatno za potrošnju.
JULSKI MUSKATvidi čapski biser.
JUNI BLANvidi inji blan.
K
KAŠTELKAvidi plavac mali.
KABERNE FRANK (Gros Cabernet, Carment, Cabonet)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su sitne ili srednje veličine neznatno ovalnog oblika, crnoplave pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 70 i 140 grama. Srednje je prinosna sorta, prinos se kreće od 9.000 do 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, specifičnog sortnog ukusa.
KABERNE SOVINJON (Cabernet Sauvignon, Petit Cabernet, Bordeaux, Vaucluse)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su sitne okruglog oblika, crnoplave pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 70 i 135 grama. Srednje je prinosna sorta, prinos se kreće od 6.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, puno, osvježavajuće, specifičnog ukusa i podsjeća na miris šumske ljubičice.
KADARKA (Skadarka crna)mađarska sorta vinove loze regionalnog značaja namjenjena proizvodnji kvalitetnog crnog vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle i različite boje pokožice od crvenkaste do plavocrne. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 250 grama. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva krajem treće epohe. Vino sproizvedeno od grožđa ove sorte blijedorubin boje, veoma pitko, harmonično i sa specifičnim sortnim ukusom.
KADARKA BELA (Aprofeher, skadarka bela)balkanska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva pozno. Vino je slabog kvaliteta.
KADARUN (kadarunac)hrvatska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglog oblika, plavkastocrvene pokožice. Grozd je srednje krupnoće ili veliki, mase između 150 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 25.000 kg/ha. Reže se kratko. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je sa malo ekstrakta i bez posebne pitkosti, te se koristi za kupažu.
KADARUNACvidi kadarun.
KALMERIJAkalifornijska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su veoma krupne, sa pokožicom zelenkastobeličaste boje. Grozd je veoma krupan. Veoma je prinosna sorta. Grožđe je dosta bljutavog ukusa.
KAMENIČARKAvidi prokupac.
KARABURNUvidi afuz ali.
KARDINAL (Cardinal)kalifornijska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su veoma velike, okruglaste, sa pokožicom ljubičastocrvene boje. Grozd je vrlo veliki, mase 200 do 600 grama, kupastog oblika. Veoma je prinosna sortaĻiji se prinos kreće od 20.000 - 25.000 kg/ha. Tipična stona sorta.
KARINJAN CRNI (Carignan noir)francuska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglastog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase između 200 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva krajem treće epohe. Grožđe ove sorte pogodno je proizvodnju suvih obojenih vina i vina za kupažu sa drugim sortama.
KARMENnova jugoslovenska stona sorta ranog dozrijevanja. Bobice su krupne, ujednačene veličine, jajaste, tamnoplave, ujednačene boje. Pokožica je srednje debljine, topiva, obilno posuta pepeljkom. Sok je bezbojan, Meso je srednje čvrsto, neutralnog ukusa, kiselkasto slatko, bez posebnog mirisa. Sjemenke ne smetaju pri jelu. Sorta plijeni ljepotom i bogatstvom grozdova. Karmen je sorta velike bujnosti i velike i redovne rodnosti. Srednje nakuplja šećer u širi, a sadržaj kiselina je dovoljan za postizanje harmoničnog ukusa groždja. Transportabilnost groždja je dobra.
KARMIN (Karmin)mađarska sorta vinove loze tipa bojadisera, namhenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, crne, sa obojenim sokom. Grozd je srednje veličine. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je intenzivno obojeno, tanko, sa povišenim kiselinama. Uglavnom se koristi za kupažu.
KARPONIAvidi ezerjo.
KATAVBA (Catawba)interspecies hibrid dobijen ukrštanjem Vitis labruska sa sortama Vitis vinifera.
KAVČINAvidi žametna črnina.
KAVADARSKI DRENAKnova jugoslovenska pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo velike, izduženo-ovalnog oblika, sa pokožicom tamnocrvene boje. Grozd je veliki, mase od 350 do 400 grama, najčešće valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 - 20.000 kg/ha. Grožđe je diskretnog muskatog ukusa.
KERNERnjemača sorta vinove namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, zelene pokožice. Grozd je srednje krupnoće. Daje prinose na nivou dobrih klonova rizlinga. Kasno kreće, a grožđe sazrijeva nešto ranije nego kod rizlinga. Vino ima blagu sortnu aromu.
KEVIDINKAvidi ružica crvena.
KIŠMIŠvidi sultanina.
KINGS RUBI (King's ruby)kalifornijska pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su veoma velike, rubincrvene boje. Grozd je veoma veliki. Grožđe se koristi u svežem stanju, a manje kao sušeno ili za voćne salate.
KIRALJLEANJKA (Feteasca regale, Danosi leanuka)rumunska sorta vinove loze namenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su male, okrugle,bijelozelene boje. Grozd je srednje krupnoće. Obilno rađa. Sazrijeva na prelazu druge i treće epohe. Vino je diskretno muskatne arome, fino, harmonično, puno, u većini godina je u kategoriji kvalitetnih vina.
KLADOVSKA BELAnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog i visokokvalitetnog belog vina. Bobice su srednje veličine, ovalnog oblika, zelenožute pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 150 grama. Prinos grožđa varira od 15.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće sa specifičnim ukusom koji podsjeća na ukus vina sorte šardone.
KOBER 5 BBlozna podloga iz kombinacije Berlandieri h Riparia, poreklom iz Austrije. Srodnost sa plemenitim sortama vinove loze dobra, ožiljavanje reznica i kalemova je 40 do 70%. Podnosi 20 do 25% fiziološki aktivnog kreča u zemljištu, otporna prema korenovoj filokseri, kriptogamnim bolestima. Prinos reznica je veoma visok.
KOMOŠTRICA BIJELA (Granas)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, kiselkastog ukusa, žutozelene boje.
KONKORD (Concord)sorta vinove loze, vidi Vitis Labruska.
KORIN SIDLES (Corrin seedless)kalifornijska srednje pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su veoma krupne, eliptične, bele pokožice. Grozd je vrlo krupan. Grožđe je po ukusu slično sultanini.
KORINTSKO BELO (Vigne de Corinthe, Stephidampelos, Zanate Zurrant)besjemena rana stona sorta vinove loze, porjeklom vjerovatno iz Grčke. Bobice su male, okrugle, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je dugačak, valjkastog oblika, rastresit. Rađa dobro i redovno. Grožđe je slatkog ukusa, koristi se za sušenje i za proizvodnju bijelog vina.
KORINTSKO CRNObesjemena rana stona sorta vinove loze.
KORINTSKO CRVENObesjemena rana stona sorta vinove loze.
KORNIŠONvidi krivaja bela.
KORTOLOŠKAvidi kurtelaška.
KOSMOPOLITAinterspecies hibrid. Grozd je izdužen, valjkast, srednje rastresit a ponekad čak i rehuljav. Bobice su okrugle, ružičaste boje sa debelom pokožicom, meso je sočno, fine muskatne arome. Kosmopolita rano započinje vegetaciju i rano sazrijeva, krajem avgusta ili početkom septembra. Srednje je rodnosti ali nakuplja velike količine šećera u širi. Daje izuzetno lepo vino, nežne, muskatne arome. Na sivu trulež je potpuno otporna, na plamenjaču je srednje otporna, a na pepelnicu samo manje osjetljiva. Po otpornosti na niske zimske temperature značajno prevazilazi rajnski rizling.
KOSOVSKA RANAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine ili velike, slabo ovalnog oblika, sa pokožicom tamnocrvene boje. Grozd je veliki, mase od 300 do 350 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 do 22.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je veoma prijatnog ukusa, tvrdog mesa.
KOTvidi malbek.
KOVAČUŠAvidi trnjak.
KRAŠKI TERANvidi teran crni.
KRAJINSKI BOJADISERnova jugoslovenska sorta vinove loze tipa bojadisera namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine ili velike, okruglaste, sa pokožicom tamnoplave boje i obojenog soka. Grozd je veliki, mase 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno, osvježavajuće, sa ukusom koji podsjeća na ukus vina sorte game crni.
KRAJINSKO CRNOvidi začinak.
KRAKOŠIJAvidi kratošija.
KRALJEVINA CRVENA (Portugiser rote, Königstraube, Portugais rouge, Imbrina, Moravka)sorta vinove loze nepoznatog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, crvenkaste boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 150 do 360 grama. Prinos grožđa se kreće od 15.000 - 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, žutozelene boje.
KRALJICA VINOGRADA (Szölöskertek kiralunöje muskotaly, Reine des vignes blanch, Regina dei vigneti, Königin der Weingarten weisse, Koroleva vinogradnikov)mađarska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su velike, jajolike, voštanožute boje. Grozd je veliki ili veoma veliki, mase 150 do 400 grama, kupastog ili valjkastokupastog oblika. Veoma je prinosna sorta, 20.000 - 25.000 kg/ha. Tipična stona sorta sa izraženim muskatnim ukusom.
KRATOŠIJA (Gratošija, krakošija)autohtona jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje krupan ili krupan, mase između 150 i 250 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte e harmonično, osvježavajuće i pitko.
KREACA (Zackelweiss, Banati rizling, Greaca, banatski rizling)panonska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, jajastog oblika, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 200 grama. Prinos grožđa se kreće od 12.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, osvježavajuće, a po ukusu podsjeća i na rizling italijanski.
KRISMES ROUZ (Christmas rose)kalifornijska veoma pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo krupne, tamnocrvene boje. Grozd je veoma krupan, rastresit, mase oko 1400 grama. Grožđe je vrlo dobrog ukusaĻvrstog mesa.
KRIVAČAvidi krivaja bela.
KRIVAJA BELA (Cojoni di frate, Cornichon, devojački prsti, krivača, riblji mehur)arabijska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, povijenog i zašiljenog vrha, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je veliki ili veoma veliki, mase od 200 do 300 grama, valjkastog oblika. Prinos grožđa varira od 15.000 do 20.000 kg/ha. Stona sorta ukusna za jelo.
KRKOŠIJA (krkošija šupljica)bosansko-hercegovačka sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, pretežno pljosnate, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 100 do 200 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično i specifičnog sortnog ukusa. Sorta ima anomalije kod otvaranja cvijeta, što često dovodi do slabe oplodnje i zametanja bobica.
KRKOŠIJA ŠUPLJICAvidi krkošija.
KRSTAČ BIJELI (krstča bijela, bijela loza)jugoslovenska sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 180 do 250 grama. Prinos grožđa varira između 10.000 i 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, zlatnožute boje.
KRSTAČA BIJELAvidi krstač bijeli.
KUČvidi trbljan bijeli.
KUJUNDŽUŠA (ruđeruša, tvrdac, ljutac)hrvatska sortva vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, neznatno izduženog oblika, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili velik, mase od 150 do 300 grama. Prinos grožđa varira između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, zlatnožute boje.
KUKURAvidi rkaciteli.
KUNBARATmađarska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su male, okrugle, zelenožute boje. Grozd je srednje krupnoće, mase oko 170 grama. Daje visoke prinose i pored toga što se slabo oplođava, oko 10.000 kg/ha. Sazrijeva sredinom septembra. Vino je dobrog kvaliteta, ali ne može da se meri sa vinima kvalitetnih sorti.
KUNLEANJ (Kunleany)mađarska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, malo ovalne, zelenožute boje. Grozd je srednje krupnoće, mase oko 150 grama. Visoke je rodnosti, daje oko 10.000 kg/ha. Sazrijeva u drugoj epohi. Vino je prijatnogĻistog vinskog mirisa i ukusa, obično malo oštrije.
KURTELAŠKA (kortolaška)hrvatska sorta vinove loze lokalnog i regionalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je veliki, ponekad i do 1.5 kg. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u četrvtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je harmonično, kiselkasto, zelenkaste boje. Ne proizvodi se sortno vino.
KURUCVER (Kurucver)mađarska sorta vinove loze tipa bojadisera, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, sa intenzivno obojenim sokom. Grozd je mali, mase oko 100 grama. Daje male prinose. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je izuzetno bogato bojenim materijama, trpko, gusto, sa jasno izraženim muskatnim mirisom.
KVIN (Queen)kalifornijska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, ovalne, sa pokožicom tamnocrvene boje. Grozd je veliki. Vrlo je prinosna. Grožđe je osvježavajućeg ukusa.
L
LAŠKI RIZLINGvidi rizling italijanski.
LAKHEĐI MEZEŠ (Lakhegui mezes)mađarska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, malo spljoštene, žutozelene boje. Grozd je krupan. Vrlo je visoke rodnosti. Sazrijeva u drugoj epohi. Vino je neutralnog stonog kvaliteta.
LASINA CRNAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, eliptičnog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je srednje obojeno i jako.
LASTAnova jugoslovenska srednje pozna stona sorta vinove loze - međuvrsni hibrid. Bobice su ujednačene krupnoće, ovalne, sa pokožicom zelenkastožute boje. Grozd je srednje veličine, mase 280 do 300 grama, srednje rastresit. U poređenju sa muskat hamburgom ima nešto niži ukupni prinos grožđa. Grožđe je vrlo prijatnog, osvježavajućeg ukusa.
LEANJKA (Leanuka)sorta vinove loze, porjeklom verovatno iz Rumunije, namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su male, okrugle, žutozelene boje. Grozd je mali. Relativno dobro rađa. Ranog je sazrijevanja. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je vrlo karakterističnog sortnog mirisa i ukusa.
LELAnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, zelenkaste boje. Grozd je srednje krupan, mase od 180 do 200 grama. Rodnija je od rizlinga italijanskog. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je harmonično, nautralne arome, koje po kvalitetu malo zostaje za rizlingom.
LEPOTICA CEGLEDAvidi cegled cepe.
LIMBERGERvidi frankovka.
LIPOLISTvidi lipovina bela.
LIPOVINA BELA (harsleveli, lipolist)sorta lokalnog značaja, pretpostavnja se da je prirodni sejanac nastao u Mađarskoj, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, zelenožute boje. Grozd je veliki ili veoma veliki. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je harmonično, pitko,, osvježavajuće. Ne proizvodi se sortno vino.
LIZAnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, zelene boje. Grozd je mali, mase oko 120 grama. Daje prinose u nivou rizlinga italijanskog. Grožđe sazrijeva početkom treće epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je bogato, karakterno i mnogo liči na vino sorte burgundac beli.
LOVRIJENAC CRNI (Šent Lovrenka)slovenska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrglog oblika. Grozd je mali ili srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je dosta osvježavajuće, pitko i harmonično.
LUCIJAinterspecies hibrid, stvoren u Nišu. Prinosna sorta. Bobice srednje veličine, okrugle sa pokožicom zeleno žute boje. Grozd srednje velicine. Srednje otpoma prema niskim temperaturama u toku zime, kao i prema gljivičnim bolestima. Vino neutralnog karaktera. Pogodno je i za spravljanje destilata.
LJ
LJANAmoldavska rana stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su srednje krupne, izdužene, jajastog oblika, zelenožute pokožice. Grozd je srednje krupan, mase oko 260 grama, srednje zbijen. Zadovoljavajuće je rodnosti, 11.000 - 13.000 kg/ha. Grožđe je prijatnog, aromatičnog ukusa.
LJUTACvidi kujundžuša.
M
MAĐAR FRANKOŠ (Maguar frankos)mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su sitne, crne boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je lepe boje, bogato taninskim materijama sa visokim ekstraktom, sličnog kvaliteta kao frankovka.
MAĐARKAvidi slankamenka bela.
MAĐARSKI MUSKATvidi muskat krokan.
MADAM MATIJAS (Mathiasz Janosne muskotaly, Muskat Madame Mathiasz J. ruge)mađarska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle sa pokožicom lijepe crvene boje. Grozd je srednje veličine, mase 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira od 16.000 do 20.000 kg/ha. Tipična je stona sorta. Meso je rskavo sa lepim muskatnim mirisom.
MADLEN ANŽEVIN (Madeleine Angevine)francuska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, duguljaste, sa pokožicom zelenkastožute boje. Grozd je srednje veličine ili mali, mase od 60 do 150 grama, rastresit. Slabe je rodnosti, neredovno rađa jer ima funkcionalno ženski tip cvijeta. Grožđe se koristi i za proizvodnju vina.
MADLEN ANŽEVIN (Madeleine Angevine – 7672)sorta Vitis vinifera. Netreba je mješati sa stonom sortom Madeleine Angevine. Dodatak 7672 je važan! Lako cvjeta. Pri ranom kretanju može da bude osjetljiva na rani proljetni mraz. Ponekad može biti problema sa cvjetanjem. Sazrijeva rano. Mora se tretirati sa sumpornim sredstvima. Očekivano vrijeme od cvjetanja do berbe je ca 75 dana. Daje aromatična vina ”francuski karakter” sa muskatnom aromom. Daje vina pogodna za duže čuvanje. Vrlo interesantna sorta. Popularna u Engleskoj i Danskoj.
MALA DINKAvidi ružica crvena.
MALBEK (Cots)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, crno obojene. Grozd je mali do srednje veličine, mase oko 125 grama. Prinos je zadovoljavajući. Grožđe sazrijeva krajem predepohe ili početkom prve epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je obojeno i sa visokim sadržajem alkohola i kiselina.
MALVAZIJA BELA (Lante bianca, malvazija istarska)vinska sorta vinove loze porjeklom sa grčkog ostrva Malvazija, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle ili eliptične, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 12.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično sa specifičnim sortnim ukusom
MALVAZIJA CRNAsorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, plavocrne pokožice. Grozd je veliki, mase između 250 i 400 grama. Visoko je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je srednje obojeno, pitko, neutralnog ukusa.
MALVAZIJA DUBROVAČKAhrvatska sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne ili srednje veličine, jajastog ili okruglastog oblika sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, dugačak, mase od 120 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 6.000 do 10.000 kg /ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, žutozelene boje sa specifičnim sortnim ukusom koji podsjeća na traminac crveni.
MALVAZIJA ISTARSKAvidi malvazija bela.
MARAŠTINA (marinkuša mala, rukatac i dr.)hrvatska sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle ili neznatno pljosnate, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase koja varira od 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, žutozelene boje sa specifičnim sortnim ukusom.
MARIJA PIROVANOitalijanska rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su velike, jajajstog oblika, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je veliki, srednje zbijen. Prinosna je sorta. Grožđe se upotrebljava u svježem stanju, za sušenje, za preradu u kompot i dr.
MARINKUŠA MALAvidi maraština.
MATRAI MUSKATmađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su srednje veličine, malo spljoštene, zelenožute boje. Grozd je krupan. Visoke je rodnosti. Srednjeg je sazrijevanja. Vino je blago muskatno, tanko, sa povišenim kiselinama.
MEDENAC BELI (Mezes feher, Honigler, Medovec)sorta vinove loze, predpostavlja se da je porjeklom iz Mađarske, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, bijele ili žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 150 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva na prelazu između prve i druge epohe. Vino je pretežno stonog kvaliteta.
MEDIJANAinterspecise hibrid, stvorena u Nišu. Prinosna sorta. Bobice srednje veličine sa pokožicom žutozelene boje. Grozd srednje veličine. Otpoma prema niskim temperaturama u toku zime. Otpoma prema gljivičnim bolestima. Vino neutralnog karaktera. Pogodna je za spravljanje destilata.
MEDINA (Medina, Medea)mađarska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, tamnoplave boje. Grozd je mali. Daje srednje prinose. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je obično, stonog kvalteta, sa nižim kiselinama i ima blagu muskatnu aromu.
MEKUJAvidi mekulja bijela.
MEKULJA BIJELA (mekuja)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Ne proizvodi se sortno vino, već vino za kupažu sa vinima ostalih sorti.
MERCIŠORmoldavska pozna stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su srednje veličine, ovalne, crne pokožice. Grozd je srednje veličine ili krupan, mase oko 330 grama, cilindrično konusnog oblika, srednje zbijen. Visoke je rodnosti.
MERLO (Merlot, Plant Medoc)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su sitne ili srednje veličine, okruglog oblika, crnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili mali, mase između 40 i 150 grama. Prinos varira u zavisnosti od klona i kreće se od 6.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće i specifičnog sortnog ukusa.
MILAnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, zelene boje. Grozd je mali, mase oko 110 grama. Odlikuje se malo, ali zadovoljavajućom rodnošću. Grožđe sazrijeva krajem druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je visokog kvaliteta, sa finim, diskretnim, cvetnim mirisom.
MILER TURGAU (Muller Thurgau, rizvanac)njemačka sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog, pojedinih godina i visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste, zelenožute pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 200 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, harmonično, zelenožute boje, sa izraženim sortnim specifičnim ukusom.
MIRISAVKAvidi muskat otonel.
MODRA KRALJEVINAvidi portugizac crni.
MODRI TIROLANvidi trolinger.
MOLDOVAmoldavska pozna stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su krupne, jajaste, tamnoplave boje. Grozd je srednje veličine ili krupan, mase oko 320 grama, rastresit. Visoke je rodnosti. Grožđe je neutralnog ukusa, osvježavajuće ali ne mnogo fino.
MOLINERAveoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Istoka.
MORAVAsorta stvorena u Sremskim Karlovcima. Grozd je srednje veličine, kupast, srednje rastresit sa okruglim zelenim bobicama srednje veličine. Bobice imaju jaku pokožicu, meso sočno karakterističnog ukusa. Sazrijeva približno istovremeno sa Rajnskim rizlingom. Rodnost sorte po godinama, od skromne pa do vrlo visoke. Daje elegantno vino sa karakterističnim mirisom koji podsjeća na Sovinjon. Odlikuje se visokom otpornošću na sivu plijesan groždja i plamenjaču. Na pepelnicu je srednje osjetljiva. Otpornost prema niskim zimskim temperaturama je relativno visoka.
MORAVKAvidi kraljevina crvena.
MOSLAVAC (Mosler gebler, Furmint feher, furmint, šipon)sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, jajaste, žutozelene pokožice. Grod je srednje veličine, mase od 120 do 160 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, harmonično, zelenkastožute boje.
MRKULJAvidi trbljan bijeli.
MUŠKATvidi prč.
MUŠTOŠ (Mustos feher)sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, zelene pokožice. Grozd je krupan. Visoke je rodnosti. Grožđe pozno sazrijeva. Vino je jednostavno, tanko sa izraženim kiselinama.
MUSKAT ŽUTI (Muscat blanc, Muscat a petit graine, Muscat frontignan, tamnjanika bela)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 130 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 12.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, finog muskatnog ukusa, žutozelenkaste boje.
MUSKAT ADA (Muscat d'ada)italijanska pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, okrugle, sa pokožicom lepe plavocrne boje. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Ukus grožđa je prijatan, osvježavajući i bez jače izraženog muskatnog mirisa.
MUSKAT BEKMANpozna stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, okruglastog oblika, sa pokožicom ljubičastocrvene boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, piramidalnog oblika. Vrlo je prinosna sorta. Grožđe je pogodno za potrošnju u svježem stanju i za spravljanje obojenog vina muskatnog tipa.
MUSKAT BELIvidi muskat žuti.
MUSKAT CRVENI vidi muskat ruža.
MUSKAT DE SENT VALER (Muscat de saint vallier, SV 20-473)francuska srednje pozna stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su ovalne, žute boje. Grozd je srednje veličine, rastresit, mase od 140 do 200 grama. Visoke je rodnosti. Grožđe je finog muskatnog ukusa.
MUSKAT FRONTINJANvidi muskat žuti.
MUSKAT HAMBURG (Black Muskat, Mouskat de Hamburg)engleska pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, jajaste, sa pokožicom plavocrvene boje. Grozd je veliki, mase 150 do 400 grama, valjkasto kupast. Prinos grožđa varira od 16.000 do 20.000 kg/ha. Stona sorta izraženog muskatnog mirisa i ukusa. Može se koristiti i kao vinska sorta.
MUSKAT ITALIAvidi italija.
MUSKAT KROKAN (mirisavka, madjarski muskat)mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog ili kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglastog oblika, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase između 120 i 150 grama. Srednje je prinosna sorta, sa 10.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem prve ili početkom druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, sa prijatnim muskatnim mirisom i ukusom.
MUSKAT OLIVER (Irsau oliver)mađarska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, sa pokožicom zlatnožute boje. Grozd je srednje veličine, piramidalnog oblika. Srednje je prinosna sorta. Tipična je stona sorta veoma prijatnog muskatnog mirisa.
MUSKAT OTONEL (Muscat ottonel)mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 100 i 150 grama. Prinos grožđa varira od 9.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je finog muskatnog ukusa.
MUSKAT PLEVENSKIbugarska rana ili veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje krupne, tamnoplave boje. Grozd je srednje krupan, srednje rastresit. Visoke je rodnosti. Grožđe je finog muskatnog ukusa.
MUSKAT RUSENSKIbugarska sorta. Grozd je oko 300 grama, konusnog oblika, rastresit. Bobice su krupne, oko 4,8 grama, ovalne, tamnoplavo obojene. Sazrijeva pre kardinala. Srednje je prinosan sorta, oko 13.000 kg/ha. Nakupi do 16% šećera i 4,3 g/l ukupnih kiselina. Izraženog je muskatnog ukusa.
MUSKAT RUŽA (muskat crveni)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, sa pokožicom otvorene ili tamno crvene boje. Grozd je srednje veličine. Slabo je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva početkom druge epohe. Od grožđa ove sorte može se proizvoditi slatko i desertno muskatno vino.
MUSKATNI SILVANACvidi sovinjon.
N
NEGOTINSKI RUBINnova jugoslovenska pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike ili vrlo velike, duguljaste, sa pokožicom tamnocrvene boje. Grozd je veliki, mase od 300 do 450 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 do 25.000 kg/ha. Grožđe je blago muskatnog ukusa.
NEGOTINSKO CRNOvidi začinak.
NEGRU DE JALOVENImoldavska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, crne, obojenog soka. Grozd je srednje veličine, mase oko 150 grama. Zadovoljavajuće je rodnosti, 11.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva na prelazu između prve i druge epohe.
NEOPLANTAnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine ili sitne, ovalnog oblika, zelenožute pokožice. Grozd je srednje veličine, mase između 120 i 150 grama. Srednje je prinosna sorta i prinos grožđa varira između 8.000 i 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično sa muskatnim ukusom koji podsjeća na vino sorte traminac.
NERObujna sorta. Grozd je veliki, oko 200 grama, krilast, srednje zbijen ili zbijen. Bobice su ovalne, srednje veličine oko 3,2 grama, tamnoplave boje, tanke pokožice, hraskavog mesa. Prinos se kreće od 10 do 20 t/ha. Dobro podnosi zimske mrazeve, pepelnicu i plamanjaču.
NERONAargentinska stona sorta. Grozd je veliki, mase oko 500 grama. Bobice su velike, ljubičaste, ljubičastocrvene ili ljubičastocrne. Srednje je prinosna do prinosna. Groždje nakupi oko 14% šećera i oko 6 g/l kiselina.
NIŠEVKAvidi prokupac.
NIKODIMKAvidi prokupac.
NIMRANGuzbekistanska vrlo pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo krupne, malo jajaste, beličastožućkaste boje. Grozd je vrlo krupan, ragranat, rastresit. Nije postojane rodnosti, jer ima funkcionalno ženski tip cveta.
NINČUŠA CRNAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su velike i veoma velike, okrugle. Grozd je veoma krupan, mase često i do jednog kilograma. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je dobro obojenoĻesto sa manjkom kiselina pa se kupažira sa vinima drugih sorti.
NOA (Noah)sorta, interspecies hibrid dobijen ukrštanjem Vitis labruska sa sortama Vitis vinifera, vidi otelo belo.
NOVA DINKAnova jugoslovenska sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, zelene boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Daje vrlo visoke prinose. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je obično tanko, neutralne vinske arome.
O
OHRIDSKO CRNOmakedonska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je rubin boje, pitko, osvježavajuće.
OKATAC CRNI (glavinuša)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, eliptičnog oblika. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je lijepe rubin crne boje, sortnog specifičnog ukusa.
OKATACvidi vugava.
OKSEROA (Pinot Audžerois)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, svetložute boje. Grozd je srednje krupan. Daje visoke prinose. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino ove sorti koristi se pri kupažiranju, te se retko pojavljuje samostalno.
OLIVET CRNIveoma pozna stona sorta vinove loze, potiče sa Istoka. Bobice su krupne, isdužene, sa pokožicom plavocrne boje. Grozd je veliki. Vrlo je prinosna sorta. Tipična je stona sorta koja ima ukus drenka.
OPORTOvidi portugizac crni.
OPUZENSKA RANAnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, izdužene, sa pokožicom tamnocrvene boje. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 12.000 do 15.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je prijatno za jelo, tvrdog i hrskavog mesa.
ORTEGAnjemačka sorta Vitis vinifera. Daje visok sadržaj šećera i lošijih godina. (oko 100 stepeni Oechsle). Ima nizak sadržaj kiselina. Sazrijeva rano do srednjerano, prije Müller-Thurgau. Osjetljiva na gljivične bolesti, trulež i coulure. Daje aromatično vino, a može da posluži i kao stona sorta. Gaji se u Danskoj, Engleskoj, Njemačkoj, Holandiji, Belgiji i sjevernozapadnoj Americi (USA).
OTELO BIJELO (Noa)sorta vinove loze, međuvrsni hibrid koji se gaji bez kalemljenja - direktnorodna loza. Bobice su srednje veličine, okrugle, zelenkaste pokožice. Grozd je srednje veličine ili mali, mase od 80 do 150 grama. Prinosna je sorta. Sazrijeva u trećoj epohi. Vino je jakog hibridnog mirisa.
OTELO CRNO (Othello noir)francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid koji se gaji bez kalemljenja - direktnorodna loza. Bobice su velike ili srednje veličine, eliptičnog oblika, tamnocrne, obojenog soka. Grozd je srednje veličine do veliki, mase 150 do 300 grama. Vrlo je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je veoma obojeno, sa izrazitim hibridnim mirisom.
OVNEK ŽUTIvidi škrlet bijeli.
P
PAŠKINJAvidi gegić bijeli.
PAGADEBITvidi puljižanac beli.
PALARUŠAvidi cetinjka bijela.
PAMIDvidi plovdina.
PAMID – klon Ruse 1bugarska sorta. Grozd je prosječne mase 260 grama, poluzbijen. Bobice su srednje krupnoće, oko 3,2 grama, ovalnog oblika, svijetlocrvene boje. Grožđe sazrijeva polovinom septembra. Prosječni prinos grožđa je oko 15.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 19% šećera i oko 4 g/l kiselina. Ukus mesa je tipičan za sortu Plovdina.
PANONIAsorta stvorena u Sremskim Karlovcima. Grozd je srednje veličine, rastresit, kupastog oblika. Bobice su male, okrugle, zelene boje i sočne. Ranog sazrijevanja. Daje elegantno, harmonično vino koje asocira na vino Rajnskog rizlinga. Rodnost sorte je na nivou dobrih klonova Rajnskog rizlinga. Oprornost prema gljivičnim bolestima je visoka. Sorta je pogodna za ekološku proizvodnju groždja. Otpornost prema mrazevima je na nivou Rajnskog rizlinga.
PANONIA KINČE (Pannonia kincse)mađarska rana stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, ovalne, zelenkastobele pokožice. Grozd je srednje krupan ili krupan, srednje rastresit. Daje visoke prinose. Grožđe je prijatnog, neutralnog ukusa.
PANS RANIsrednje pozna stona sorta vinove loze, introdukovana iz Italije. Bobice su srednje veličine ili velike, izduženog oblika. Grozd je krupan, više kupast. Veoma je prinosna sorta. Tipična je stona sorta, sa prijatnim više neutralnim ukusom.
PASIGA (Pasiga)argentinska rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, ovalne, sa pokožicom crnoljubičaste boje. Grozd je veliki ili srednje veličine, mase oko 500 grama, najčešće konusno piramidalnog oblika, srednje zbijen. Srednje je rodnosti. Grožđe je hrskavog mesa, običnog ukusa.
PAULSEN 1103lozna podloga iz kombinacije Berlandieri h Rupestris, porjeklom iz Italije. Srodnost sa sortama dobra, ožiljavanje reznica 40 do 70%, a kalemova 35 do 50%. Podnosi do 17% aktivnog kreča u zemljištu, osjetljiva prema lisnoj filokseri, otporna prema korjenovoj filokseri, kriptogamnim bolestima i niskim temperaturama. Prinos reznica visok.
PELEŠKEI MUŠKATALJ (Pölöskei muskataly)mađarska rana stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su srednje veličine, malo ovalne, zelenkastobele boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama, rastresit. Srednje je rodnosti. Grožđe je blage muskatne arome.
PERLET (Perlette)kalifornijska veoma rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su male ili srednje veličine, okruglastog oblika, sa pokožicom voštanožute boje. Grozd je veliki. Srednje je prinosna sorta. Pripada grupi muskatnih sorti.
PERLO (Perlaut)francuska vrlo rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle, bele boje. Grozd je veliki, mase oko 300 grama. Grožđe je neutralnog ukusa.
PERLON (Perlon)argentinska rana ili srednje rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, jajolike, sa pokožicom rozaljubičaste boje. Grozd je veliki, mase do 700 grama, srednje zbijen. Visoke je rodnosti. Grožđe je hrskavog mesa, neutralnog ukusa.
PETKAnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsnihibrid, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Grozd je srednje veličine, valjkast, zbijen, sa okruglim žutozelenim, sočnim bobicama. Grožđe sazrijeva u II epohi. Odlikuje se velikom rodnošću. Otpornost prema niskim temperaturama je relativno dobra. Mogla bi se uspješno gajiti uz redukovanu zaštitu.
PETRAnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsnihibrid, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, sivkastozelene boje. Grozd je mali, mase od 120 do 140 grama. Rodnija je od traminca. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je visokog kvaliteta i izraženog mirisa.
PINELA (vipavka)slovenska sorta vinove loze regionalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog i kvalitetnog belog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste, žutozelene pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, sa specifičnim ukusom.
PINO BELI, vidi burgundac beli.
PINO SIVIvidi burgundac sivi.
PINOTAGEjužnoafrička sorta namjenjena za proizvodnju kvalitetnih crnih vina.
PIT 11nova crnogorska veoma rana stona sorta. Grozd je krupan, cilindrično konusan, srednje zbijen, mase oko 330 grama. Bobice su srednje krupne do krupne, oko 3 grama, okruglasto ovalne, zelenožute boje. Pokožica tanka i čvrsta. Meso sočno i hrskavo. Prinos grožđa kreće se od 10 do 11 t/ha. Srednje je otporna prema bolestima, kao i prema niskim temperaturama.
PIT 13nova crnogorska veoma rana stona sorta. Grozd je srednje krupan, cilindrično konusan, srednje zbijen do rastresit, mase oko 260 grama. Bobice su krupne, oko 6 grama, okrugle žutozelene boje. Pokožica je srednje debljine. Meso srednje čvrsto, sočno i muskatnog ukusa. Prinos grožđa kreće se od 11 do 12 t/ha. Srednje je otporna prema bolestima, a prema niskim temperaturama nešto otpornija.
PIT 14nova crnogorska besjemena rana stona sorta, prve epohe dozrijevanja. Grozd je krupan do krupan, cilindrično konusan, zbijen, mase oko 340 grama. Bobice su srednje krupne, okrugle, žutozelene boje. Meso je bez sjemenki, sočno i srednje hrskavo, muskatnog ukusa. Srednje je otporna prema bolestima. Nešto otpornija prema niskim temperaturama.
PIT 15nova crnogorska besjemena pozna stona sorta, treće epohe dozrijevanja. Grozd je krupan, cilindrično konusan, rastresit, mase oko 450 grama. Bobice su krupne, jajaste, žutozelene boje. Meso je bez sjemenki, sočno i hrskavo, srednje čvrsto do čvrsto. Prinos preko 20 t/ha. Srednje je otporna prema bolestima. Srednje je otpornosti prema niskim temperaturama.
PIT 18nova crnogorska veoma rana stona sorta. Grozd je krupan do krupan, cilindrično konusan, srednje zbijen, mase oko 260 grama. Bobice su krupne, oko 4 grama, jajasta, ružičasto crvene do tamno crvene boje. Meso srednje čvrsto, sočno, hrskavo i neutralnog ukusa. Prinos grožđa kreće se i do 20 t/ha. Srednje je otporna prema bolestima, prema niskim temperaturama nešto otpornija.
PIT 19nova crnogorska srednje pozna stona sorta. Grozd je srednje krupan, cilindrično konusan, srednje zbijen do zbijen, mase oko 550 grama. Bobice su krupne, jajaste, crvene do intenzivno crvene boje. Meso srednje čvrsto, sočno i hrskavo. Prinos grožđa kreće se i do 17 t/ha. Srednje je otporna prema bolestima. Otporna prema niskim temperaturama.
PIT 20nova crnogorska pozna stona sorta. Grozd je krupan, cilindrično konusan, mase oko 400 grama. Bobice su krupne, jajaste, crvene do intenzivno crvene boje. Pokožica debela. Meso čvrsto. Prinos grožđa kreće se i do 20 t/ha. Srednje je otporna prema bolestima. Otporna prema niskim temperaturama.
PLAMENIruska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su srednje veličiine, okrugle, crne pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama. Dobre je rodnosti, 10.000 - 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi.
PLAVAC ŽUTI (rumeni plavec)hrvatska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, okrugle ili neznatno izdužene, pokožica je žutozelene boje sa crvenkastim odsjajem na sunčanoj strani. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 150 do 300 grama. Prinos grožđa se kreće od 15.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, bez posebnog sortnog ukusa.
PLAVAC MALI (plavac crljenac, kaštelka)hrvatska sorta vinove loze namenjena proizvodnji visokokvalitetnih, kvalitetnih i stonih crnih vina. Bobice su srednje veličine, okruglog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili velik, mase između 150 i 300 grama. Prinos grožđa varira od 12.000 do 25.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitkoĻesto sa mnogo ekstrakta.
PLAVAC VELIKI (Soić crni)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, ovalnog oblika. Grozd je veoma veliki. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je dobro obojenoĻesto neharmonično i bez posebnog vinskog ukusa.
PLAVINA CRNA (plavina mala)hrvatska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglog oblika, plavocrvenkaste pokožice. Grozd je srednje krupnoće ili veliki, mase između 150 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem treće ili početkom četvrte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte najčešće se koristi za kupažu.
PLEMENKA NOVAitalijanska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su najčešće velike, okrugle ili izdužene, sa pokožicom svijetlocrvene boje. Grozd je najčešće srednje veličine, kupastog ili valjkastog oblika, srednje zbijen do rastresit. Prinosna je sorta. Grožđe je prijatnog neutralnog ukusa.
PLEMENKAvidi šasla bela.
PLOVDINA (Pamid, Rosoara, Koplik, Manakuki, radoviška plovdina, crvena slankamenka), balkanska sorta vinove loze nepoznatog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog belog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste, malo eliptične, crvenkasto obojene pokožice. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 200 grama. Prinos grožđa sse kreće od 15.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva početkom druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, ponekad bez dovoljno kiselina, prijatnog ukusa, zelenožute boje.
PLUSKAVICA vidi trbljan bijeli.
POŽONJI (Pozsonui, Bratislavka)sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje krupnoće, mase oko 180 grama. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je neutralno i pogodno za kupažu.
POŠIP BIJELIhrvatska sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, ovalnog, okruglog ili šiljastog oblika sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 150 do 250 grama. Prinos je srednji. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je prijatno, harmonično, osvježavajuće, zlatnožute boje sa specifičnim sortnim ukusom.
POBEDAuzbekistanska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo krupne, izdužene, crne boje. Grozd je krupan, srednje zbijen. Visoke je rodnosti. Grožđe je neutralnog, harmoničnog ukusa.
PODRIŠČUŠAvidi palaruša.
PORTUGALKAvidi portugizac crni.
PORTUGIZAC CRNI (Portugieser, Oporto, modra kraljevina, portugalka)sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji kvalitetnog ili stonog crnog vina. Bobice su srednje krupnoće ili sitne, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase između 120 i 250 grama. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u prvoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je ružičaste boje, veoma pitko, harmonično i sa specifičnim sortnim ukusom.
POTOMKAvidi cetinjka bijela.
POVARDARSKA POZNAnova jugoslovenska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, neznatno izdužene, sa pokožicom ljubičastocrvene boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 300 do 400 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 15.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe je rskavog mesa i diskretno muskatnog ukusa.
PRČ (gark, grk, muskat)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle ili malo spljoštene, žutozelene pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je srednje jačine, ne mnogo harmonično, sa diskretnim muskatnim ukusom.
PRIMIERAitalijanska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, valjkasto-kupastog oblika. Prinosna je sorta. Tipična je stona sorta neutralnog ukusa.
PRISTAbugarska soerta. Grozd je krupan, 380 grama, poluzbijenĻesto krilast. Bobice su krupne, prosječne mase 5,3 grama, žutozeleno obojene. Sazrijeva sredinom avgusta. Prinos se kreće do 15.000 kg/ha. Grožđe nakupi do 16% šećera i 4 g/l kiselina. Meso je blago muskatne arome. Odlične je transportabilnosti.
PROBUSnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih i visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su sitne, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 200 do 300 grama. Prinos grožđa varira od 20 do 22.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, zatvorene rubin boje sa ukusom koji podsjeća na ukus vina sorte kaberne sovinjon.
PROKUPAC (kamenicarka, rskavac, crnka, niševka, nikodimka, zarčin)jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine ili ređe velike, okrugle ili malo pljosnate, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje krupnoće ili krupan, mase između 150 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je prijatnog ukusa i specifično za sortu.
PULJIŽANAC BELI (pagadebit, debit veliki)italijanska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, sa pokožicom žute boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 150 do 4oo grama. Prinos grožđa se kreće od 18.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, ponekad sa nedovoljno kiselina, specifičnog sortnog ukusa, žutozelenkaste boje.
R
RABOZO PIJAVEitalijanska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji kvalitetnog ili stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle. Grozd je veliki. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je dobro obojeno, pitko, kiselkastog ukusa.
RADGONSKA RANINAvidi buvijeova ranka.
RADMILOVAČKI MUSKATnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su velike, okrugle, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine ili velik, mase od 250 do 400 grama, valjkasto-kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 18.000 do 22.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je muskatnog mirisa i ukusa, veoma prijatno za jelo, tvrdog i hrskavog mesa.
RADOVIŠKA PLOVDINAvidi plovdina.
RAJHENŠTAJNER (Reichensteiner)njemačka sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žute pokožice. Grozd je srednje krupnoće. Visoke je rodnosti. Grožđe sazrijeva istovremeno kad i rizvanac. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je neutralne arome, jednostavno.
RAJON DORvidi zlatni luč.
RANA BESJEMENAbugarska sorta. Grozd je srednje krupnoće, oko 300 grama. Bobice su sitne, oko 2,2 grama, svetložućkaste boje. Sazrijeva rano. Srednje je prinosna sorta, oko 13.000 kg/ha. Nakupi do 20% šećera i oko 5 g/l kiselina. Ukus mesa je neutralan.
RANA BESJEMENA (Superior seedless)kalifornijska rana stona besjemena sorta. Vrlo je rodna. Ima srednje krupne grozdove. Bobice su velike, žutoćilibarne boje, ovalneĻvrstog mesa. Ukus je pikantan zbog visokog sadržaja kiselina i blage muskatne arome. Sazrijeva nešto prije Sultanine.
RANFOL BELI (štajerska belina, urbanka, sremska lipovina)austrijska sorta vinove loze nispitanog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 140 do 400 grama. Prinos grožđa se kreće od 18.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, kiselkasto, osvježavajuće, neutralnog ukusa, zelenožute boje.
RANI MAGARAČAruska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, sa pokožicom plavocrne boje. Grozd je veliki, kupastog oblika. Veoma je prinosna sorta. Grožđe je prijatnog neutralnog ukusa.
RANI MUSKAT (Early muscat, erli muskat)kalifornijska rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase od 200 do 300 grama, najčešće piramidalnog oblika. Prinosna je sorta. Grožđe je izraženog prijatnog muskatnog mirisa.
RANI RIZLINGnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, zelenkastožute boje. Grozd je srednje krupan, mase oko 170 grama. Daje prinose u nivou rizlinga italijanskog. Grožđe sazrijeva krajem druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je čiste vinske arome, puno, sa malo povišenim kiselinama, ali u tipu rizliinga italijanskog.
RANI VRANACnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine ili velike, okrugle, sa pokožicom crnoplave boje. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 250 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 9 - 16.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je ukusno i prijatno za potrošnju.
RANKAvidi šasla bela.
RAZAKIvidi afuz ali.
RAZAKLIJA CRNAnova jugoslovenska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su veoma velike, jajastog oblika, sa pokožicom crne boje. Grozd je veliki, mase od 200 do 400 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 14.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe je prijatnog ukusa.
REBULA (Rebula bianca, rebula zuta)italijanska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle ili malo izdužene, zelenožute boje. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 16.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, žutozelene boje, sa sortnim ukusom.
REBULA ŽUTAvidi rebula.
RED GLOUB (Red globe)kalifornijska veoma pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su veoma krupne, okrugle, sa pokožicom crvene boje. Grozd je vrlo krupan, mase oko 1000 grama, srednje rastresit. Grožđe je neutralnog ukusa.
REFOŠKO CRNOitalijanska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji kvalitetnog crnog vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle sa pokožicom plavocrne boje. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je zatvorene rubin boje, pitko, harmonično i sa specifičnim sortnim ukusom.
REFOŠKOvidi teran crni.
REGENThibrid Vitis vinifera, njemačka sorta, jedna od crnih sorti koja se gaji na području Loire u Francuskoj, pod nazivom Joannes Seyve. Pojedinih godina može imati problema sa cvjetanjem, što zavisi od obrazovanja pupova u prethodnoj godini. Najbolje se osjeća u zaklonu od vetra. Normalno se ne prska i otporna je na plamenjaču. Medjutim preporučuje se upotreba sumpora u prventivne svrhe. Očekivano vreme od cvjetanja do berbe nešto manje od 100 dana.  Meso je obojeno te se od groždja ove sorte mogu jedino spravljati crna vina.Daje aromatična vina bogata sa taninskim materijama. Vino je nešto elegantnije, nego vino sorte Rondo i više podsjeća na južnoevropsko vino. Smatra se i sortom pogodnom za jelu. Sazrijeva srednje rano.
REGINAvidi afuz ali.
RIBIERvidi alfons lavale.
RIBNICAnova jugoslovenska srednje pozna stona sorta vinove loze. Bobice su veoma velike, blago ovalnog oblika, sa pokožicom plavocrvene boje. Grozd je veliki, mase od 300 do 450 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 15.000 do 25.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je prijatnog ukusa.
RIBOLfrancuska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo krupne, jajolike, tamnoplave boje. Grozd je krupan, mase od 350 do 550 grama, lijepog izgleda. Grožđe je vrlo prijatnog ukusa.
RIBLJI MRHURvidi krivaja bela.
RIHOVObugarska sorta. Grozd je krupan, oko 400 grama, konusan i poluzbijen. Bobice su krupne, oko 8 grama, izdužene, zelenožute do zlatnožute boje. Rana sorta, sazrijeva krajem avgusta. Prinosna sorta, daje i do 20.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 16% šećera i oko 5 g/l kiselina Ukus mesa je blago muskatan. Dobre je transportabilnosti.
RIHTER 99 (Richter 99)lozna podloga iz kombinacije Berlandieri h Rupestris, poreklom iz Francuske. Srodnost sa sortama dobra, ožiljavanje reznica je 30 do 50%, a kalemova 25 do 40%. Podnosi do 17% aktivnog kreča u zemljištu, otporna je prema korjenovoj filokseri, kriptogamnim bolestima i niskim temperaturama. Osjetljiva je prema lisnoj filokseri. Prinos reznica u matičnjaku visok.
RIHTER 110 (Richter 110)lozna podloga iz kombinacije Berlandieri h Rupestris, porjeklom iz Francuske. Srodnost sa mnogim sortama je dobra, ožiljavanje reznica je 40 do 50%, a kalemova 20 do 40%. Podnosi do 18% aktivnog kreča u zemljištu, otporna je prema korjenojvoj filokseri, kriptogamnim bolestima i niskim temperaturama. Neotporna je prema lisnoj filokseri. Prinos reznica u matičnjaku dobar.
RIPARIA PORTALIS (Riparia gloire de Montpelier)lozna podloga, porjeklom iz Francuske. Srodnost sa mnogim sortama je dobra, ožiljavanje reznica je preko 90%, a kalemova između 60 i 70%. Podnosi 5 do 7% aktivnog kreča u zemljištu, otporna na korenovu filokseru i kriptogamne bolesti, lisna filoksera je napada. Prinos reznica u matičnjaku je visok.
RIZLING (Riesling, Riesling weisser, Gentil aromatique, Riesling blanc, Riesling white)sorta vinove loze porjeklom iz doline reke Rajne, namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, žućkastozelene pokožice. Grozd je mali, mase između 60 i 90 grama. Prinos sorte varira u zavisnosti od klona i kreće se 6.000 - 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, finog sortnog ukusa koji podeseća na miris polena.
RIZLING CRNI (Sshwarzriesling, Meunier, Mullerrebe)burgundska sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle ili malo ovalne, crnoplave boje. Grozd je srednje veličine. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino po svom kvalitetu zaostaje za burgundcem crnim.
RIZLING ITALIJANSKI (Welschriesling, graševina, laški rizling)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je mali ili srednje veličine, mase od 60 do 150 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, osvježavajuće, harmonično, finog sortnog ukusa, zelenkastožute boje.
RIZLING RAJNSKI, vidi rizling.
RIZVANACvidi Miler Turgau.
RKACITELI (Rkatsiteli, Kukura, Topolek)gruzijska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle ili slabo ovalne, žutobele pokožice koja u fazi prezrelosti prelazi u ružičasti preliv. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira između 12.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem treće epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, sa specifičnim sortnim ukusom. Od grožđa se može spravljati i vino tipa šampanjca i vinjak.
RONDOhibrid Vitis vinifera. Njemačka sorta, jedna od dominantnih crnih sorti na području Burgenland u Austriji. Sorta je dobre otpornosti i u normalnim godinama može se gajiti bez prskanja ujedno je otporna na plamenjaču. Bujna sorta. Sadnju treba obaviti na većim rastojanjima zbog bujnosti. Ima snažan čokot koji vegetaciju počinje rano i završava rano. Zbog ranog kretanja osetljiva je na rani proljećni mraz. Očekivano vreme od cvetanja do berbe nešto manje od 100 dana. Daje vina bogata u taninima. Ovo je jedna od sorti koja se postepeno počinje širiti u severnijim područjima kao što su Engleska i Danska.
ROTBERGER (Rotberger)nova njemačka sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 190 grama. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Najčešće se koristi za proizvodnju vina tipa roze.
ROZAKIJAvidi sultanija.
RSKAVACvidi prokupac.
RUĐERI 140 (Ruggeri 140)lozna podloga iz kombinacije Berlandieri x Rupestris, porjeklom iz Italije. Srodnost sa mnogim sortama je dobra, ožiljavanje reznica je 40 do 60%, a kalemova 30 do 40%. Podnosi do 30% aktivnog kreča u zemljištu, otporna prema korenovoj filokseri, kriptogamnim bolestima i niskim temperaturama. Veoma je osjetljiva prema lisnoj filokseri. Prinos reznica u matičnjaku srednji.
RUĐERUŠA, vidi kujundžuša.
RUPESTRIS DI LO (Rupestris du Lot)lozna podloga, porjeklom iz Francuske. Srodnost sa mnogim sortama je veoma dobra, ožiljavanje raznica je preko 95%, a kalemova 70 do 80%. Podnosi do 15% aktivnog kreča u zemljištu, otporna na korenovu filokseru, kriptogamne bolesti. Lisna filoksera je napada. Prinos reznica u matičnjaku je visok.
RUSENSKO BESJEMENObugarska sorta. Grozd je srednje krupan, oko 300 grama, konusan i poluzbijen. Bobice su srednje krupnoće, oko 3,5 grama, blago izdužene, zelenožute boje bez sjemenki. Sazrijeva polovinom septembra. Prosječni prinos dostiže do 14.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 20% šećera i oko 8 g/l kiselina. Ukus mesa je neutralan.
RUSENSKO JEDRObugarska sorta. Grozd je veliki, mase oko 450 grama, dug. Bobice su krupne, mase oko 8 grama, zelenožute pokožice. Sazrijeva krajem avgusta. Srednje je prinosna sorta, daje oko 15.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 16% šećera i oko 6 g/l kiselina. Meso je blago muskatne arome.
RUBI KABERNE (Ruby cabernet)kalifornijska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su male, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je mali, mase oko 120 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je odlično obojeno, specifičnog mirisa i redovno ima veću količinu kiselina.
RUBI RED (Ruby red)nova kalifornijska sorta vinove loze tipa bojadisera namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su male, okrugle, crno obojene. Sok je obojen. Grozd je srednje veličine. Rodnija je od game bojadisera. Grožđe sazrijeva krajem treće ili početkom četvrte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno te se sorta smatra kao jedna od najbolji bojadisera.
RUBI SIDLES (Ruby seedless)kalifornijska pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su veoma velike, okruglaste ili neznatno jajaste, sa pokožicom tamnoljubičaste boje. Grozd je veoma veliki. Izuzetno je prinosna sorta. Grožđe je namjenjeno za potrošnju u svežem stanju i prijatno je za jelo samo u potpuno zrelom stanju.
RUBINKAinterspecies hibrid. Grozd je izdužen, srednje krupnoće, oko 200 grama, srednje zbijen na dugoj poluzdrvenjenoj dršci. Bobice su male, ovalne, srednje veličine sa debelom pokožicom zelenoroze boje, lako opadaju. Relativno kasno započinje vegetaciju, sazrijeva u trećoj epohi. Rodnost je srednja, ali redovita. Dobro nakuplja šećer i ne gubi kiseline. Otpornost na niske zimske temperature je vrlo dobra. Uspješno bi se mogla gajiti uz značajno smanjenu upotrebu pesticida.
RUBINTOS (Rubintos)mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, plavocrne boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Veće je rodnosti od frankovke. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je lepe, rubincrvene boje, sa dosta tanina, aromatično.
RUDEŽUŠAslovenska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, sferične, sa pokožicom plavičastocrne boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 150 grama. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u četrvtoj epohi. Od grožđa ove sorte mogu se proizvoditi dobra konzumna vina.
RUKATACvidi maraština.
RUKAVINAvidi trbljan bijeli.
RULENDERvidi burgundac sivi.
RUMENI PLAVECvidi plavac žuti.
RUMENIKAnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih i visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, okrugle sa pokožicom intenzivno plave boje. Grozd je srednje veličine, mase 100 do 130 grama. Prinos grožđa je između 15.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, lepe zatvorene rubin boje sa specifičnim sortnim ukusom.
RUTILIAargentinska veoma pozna besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, izdužene, žutozelene boje. Grozd je veliki ili srednje krupnoće, mase i do 750 grama, piramidalnog oblika. Visoke je rodnosti. Grožđe ima poluhrskavo meso, neutralnog ukusa.
RUŽAvidi ruževina.
RUŽEVINA (ruža)hrvatska sorta vinove loze lokalnog i regionalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine ili velike, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko i po karakteru podsjeća na vino maraštine. Ne proizvodi se sortno vino.
RUŽICA CRVENA (Steinschiler, Kövidinka, crvena dinka, mala dinka)sorta vinove loze nepoznatog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su male ili srednje veličine, crvenkaste pokožice. Grozd je mali ili srednje veličine, mase od 90 do 140 grama. Prinos grožđa se kreće od 15.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitkoĻesto sa nedovoljno kiselina.
RUŽICAvidi taifi crveni.
S
S 70-53vidi seibel 7053.
SAPERAVI SEVERNIruska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji crnog vina. Bobice su male, okrugle, tamnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 125 grama. Male je rodnosti, do 10.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva na prelazu između prve i druge epohe. Vino je neobičnog ukusa, podsjeća na sok od šljive.
SAPERAVIgruzijska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje krupnoće, okruglaste sa pokožicom tamnoplave boje. Sok je slabo obojen. Grozd je srednje veličine, mase koja varira od 200 do 300 grama. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva krajem treće eophe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno, bogato ekstraktom, harmonično i pitko.
SEIBEL 1000 (Francuz, francuska loza)francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid koji se gaji bez kalemljenja - direktnorodna loza. Bobice su male, okrugle, sa pokožicom tamnocrne boje. Grozd je mali ili srednje veličine, mase od 90 do 150 grama. Smatra se prinosnom sortom. Grožđe sazrijeva na prelazu između prve i druge epohe. Vino je sa slabim hibridnim mirisom.
SEIBEL 4986vidi zlatni luč.
SEIBEL 5409 (La Gloire de Seibel, bijeli francuz)sorta vinove loze, međuvrsni hibrid koji se gaji bez kalemljenja - direktnorodna loza. Bobice su srednje veličine, okruglastog oblika, bjeličastozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili mali, mase od 90 do 150 grama. Prinosna je sorta. Sazrijeva u prvoj epohi. Vino je jsa slabim hibridnim mirisom.
SEIBEL 7053 (Chancelor, S 70-53))francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namenjen proizvodnji crnog vina. Bobice su male, malo izdužene, crne boje. Grozd je mali do srednje veličine, mase oko 140 grama. Dobre je rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je slabog kvaliteta.
SEMENDRIAvidi smederevka.
SEMIJON (Semillon blanc, Semillon picolo, Semillon white)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, zelenkastožute boje. Grozd je mali ili srednje veličine, mase između 90 i 150 grama. Daje relativno dobre prinose, 12.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, osvježavajuće, harmonično, finog ukusa.
SENT LOVRENKAvidi lovrijenac crni.
SENTENJEL SIDLES (Centennial seedless)kalifornijska vrlo rana besjemena stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, žutozelene boje. Grozd je krupan, mase oko 500 grama. Grožđe je hrskavog mesa, neutralnog ukusa.
SENZO (Cinsaut)francuska sorta vinove lokalnog značaja namjenjena proizvodnji kvalitetnog ili stoonog crnog vina. Bobice su velike, elipsoidnog oblika. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je srednje obojeno i pitko.
SIJNAbugarska sorta. Grozd je krupan, 530 grama, konusnog oblika, srednje zbijen. Bobice su vrlo krupne, do 10 grama, okrugle, tamnoplave boje. Sazrijeva sredinom oktobra. Vrlo je prinosna sorta, daje i do 20.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 17% šećera i oko 5,4 g/l kiselina. Ukus mesa je neutralan.
SILAnova jugoslovenska sorta vinove loze, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, zelenkastobele boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 200 grama. Daje visoke prinose. Grožđe sazrijeva krajem treće epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je lako, harmoničnog ukusa, sa diskretnom prijatnom aromom.
SILVANAC ZELENI (Silvaner, Oesterreicher gruner, zelenčić)austrijska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog i visokokvalitetnog bijelog vina. Bobice su sitne, okrugle, zelenkaste boje. Grozd je mali do srednje veličine, mase od 60 do 150 grama. Prinos grožđa varira između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem druge epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, finog sortnog ukusa, zelenkaste boje.
SILVANERvidi silvanac zeleni.
SIRAH (Syrah)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su male, jajolike, crnoplavkaste boje. Grozd je srednje veličine. Dosta je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je obično sa dosta alkohola i specifičnog mirisa koji podsjeća na ljubičicu.
SIRMIUMnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglog oblika, zelenožute pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 200 do 300 grama. Prinos grožđa varira od 20.000 do 25.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično i osvježavajuće.
SKADARKA BELAvidi kadarka bela.
SKADARKA CRNA vidi kadarka.
SKUPERNONG (Scuppernong)sorta vinove loze, dobijena selekcijom iz Vitis rotundifolia.
SLANKAMENKA BELA (mađarka)panonska sorta vinove loze nedovoljno proučenog porjekla, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, duguljaste, zelenkaste pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 150 do 300 grama. Prinos grožđa se kreće od 20.000 do 25.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je običnog ukusa, specifičnog mirisa i ne mnogo osvježavajuće, zelenožute boje.
SMEDEREVKA (Dimjat, Galan, Semendria, belina)jugoslovenska sorta vinove loze nedovoljno proučenog porjekla namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su velike, okruglaste ili neznatno eliptične, žutozelene pokožice. Grozd je veliki, mase od 150 do 300 grama. Prinos grožđa varira između 14.000 i 25.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, harmonično, zelenkastožute boje.
SMEDEREVSKI MUSKATnova jugoslovenska pozna stona sorta vinove loze. Bobice su vrlo velike, izdužene, urmastog oblika, sa pokožicom zelenkaste boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase od 250 do 400 grama, razgranat, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 15.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe je hrskavog mesa sa izrazitim muskatnim mirisom i ukusom.
SO 4lozna podloga selekcionisana u NJemačkoj. Srodnost sa sortama plemenite loze je dobra, ožiljavanje reznica u prporištu je 50 do 70%, a kalemova 35 do 50%. Podnosi do 20% aktivnog kreča u zemljištu, otporna prema korjenovoj filokseri, kriptogamnim bolestima, niskim temperaturama, ispoljava otpornost prema nematodama, neotporna prema lisnoj filokseri. Prinos reznica u matičnjaku visok.
SOIĆ CRNIvidi plavac veliki.
SOLUNSKI DRENAKvidi drenak crveni.
SOVINJON (Sauvignon blanc, Muskat Silvaner weisser, Sauvignon white)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žućkastozelene boje. Grozd je mali, mase između 70 i 110 grama. Daje relativno male prinose koji variraju između 7.000 i 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, osvježavajuće, harmonično, finog muskatnog ukusa.
SREMSKA LIPOVINAvidi ranfol beli.
SREMSKA ZELENIKApanonska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje krupnoće, okrugle, zelene pokožice. Grozd je srednje krupnoće. Visoke je rodnosti. Kasno sazrijeva. Vino je solidnog kvaliteta sa blagom aromom.
SRPSKI RUBINnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, ovalne sa pokožicom tamnoplave boje. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase 150 do 250 grama. Prinos grožđa varira između 14.000 i 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, lepe zatvorene rubin boje sa specifičnim ukusom koji podseća na ukus kvalitetnog vina sorte game crni.
STANUŠINA CRNA (Gradeš)makedonska sorta vinove loze regionalnog značaja namjenjena proizvodnji kvalitetnog ili stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, plavocrne pokožice. Grod je srednje veličine ili veliki mase ozmeđu 150 i 300 grama. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je lepe rubin boje, osvježavajuće i dovoljno harmonično.
STRAŠENSKImoldavska rana stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su velike, okrugle, sa pokožicom crne boje. Grozd je veliki, mase oko 370 grama, rastresit. Vrlo je visoke rodnosti. Grožđe je kiselkastog ukusa, sočnog mesa.
STRUGURAŠmoldavska pozna stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su krupne, ovalne, tamnoplave boje. Grozd je srednje veličine, mase 210 do 250 grama, srednje zbijen. Srednje je rodnosti. Grožđe je neutralnog i prijatnog ukusa.
STRUMIČKI DRENAKvidi drenak crveni.
SUGRAFIVEvidi ”Vrlo rana besjemena”.
SUGRAONEvidi ”Rana besjemena”.
SULTANAvidi sultanina.
SULTANIJA (Rozakija)turska pozna stona sorta vinove loze. Bobice su velike, duguljase, sa pokožicom zelenkastožute do ćilibarnožute boje. Grozd je veliki, piramidalnog oblika, sa tri do četiri krilca. Dosta dobro rađa.
SULTANINA (Sultanine blanche, Thompson Seedless, Kišmiš, Sultana)pozna, besjemena stona sorta vinove loze, porjeklom iz Male Azije. Bobice su sitne do srednje veličine, duguljaste, sa pokožicom zelenožute boje. Grozd je veliki, mase od 200 do 400 grama, valjkast ili neznatno valjkasto-kupastĻesto sa dva krilca. Prinos grožđa varira od 6.000 do 12.000 kg/ha. Stona sorta od koje se uglavnom proizvodi suvo grožđe.
SUNČANI (Soljnjecnij)moldavska rana stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su krupne, okruglog oblika, bele boje. Grozd je srednje krupan, srednje zbijen. Visoke je rodnosti. Grožđe je finog osvježavajućeg ukusa.
SUPERIOR SEEDLESSvidi Rana besjemena
SV 12-375vidi vijar blan.
SV 18-283vidi garonet.
SV 18-315vidi vijar crni.
SV 20-473vidi muskat de sent valer.
Š
ŠAMPANJOLvidi trbljan bijeli.
ŠANSLORvidi seibel 7053.
ŠARDONE (Chardonnay, Arboisier, Chablis)francuska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okrugle, sa pokožicom žutobeličaste boje. Grozd je mali, mase između 60 i 150 grama. Odlikuje se relativno malom rodnošću, 6.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, finog blagog muskatnog i specifičnog sortnog ukusa.
ŠASLA BELA (Chasselas dore, Gutadel, Gutedel weisser, žlahtnina, ranka, plemenka)francuska rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase 120 do 200 grama, valjkastog oblika.Prinos grožđa varira od 12.000 do 15.000 kg/ha. Ovo je sorta kombinovanih svojstava. Grožđe je vrlo pogodno za potrošnju u svježem stanju, a može se preraditi i u kvalitetno vino.
ŠASLA BUVIJEvidi buvijeova ranka.
ŠASLA CRVENA (Chasselas rouge, Gutadel roter, plemenka crvena, žlahtnina, ranka)francuska rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle sa pokožicom lepe crvene boje. Grozd je srednje veličine, mase 120 do 200 grama, valjkastog oblika. Prinos grožđa varira od 10.000 do 14.000 kg/ha. Ovo je sorta kombinovanih svojstava. Grožđe je vrlo pogodno za potrošnju u svežem stanju, a može se preraditi i u kvalitetno vino.
ŠIPONvidi moslavac.
ŠKRLET BIJELI (škrteč, ovnek žuti, vinek žuti, žutak)hrvatska sorta nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglasto-pljosnate, sa pokožicom žute boje, sa sunčane strane ćilibarnožute. Grozd je srednje veličine, mase od 130 do 150 grama. Prinos grožđa se kreće od 12.000 do 16.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, kiselkasto osvježavajuće, zelenkaste boje sa specifičnim sortnim ukusom.
ŠKRTEČvidi škrlet bijeli.
ŠTAJERSKA BELINAvidi ranfol beli.
ŠVARCMAN (Schwarzman)lozna podloga selekcionisana u Moravskoj iz ukrštanja Riparia x Rupesris. Srodnost sa mnogim sortama je dobra. Podnosi do 25% aktivnog kreča u zemljištu.
T
TAIFI CRVENI (Taifi rozovij, ružica)srednjeazijska veoma pozna stona sorta vinove loze. Bobice su krupne, izdužine, lepe crvenkaste boje. Grozd je veliki. Veoma je prinosna sorta. Grožđe je prijatnog ukusa.
TALTOŠ (Taltos)mađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su male, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je mali. Umjerene je rodnosti. Rano sazrijeva. Vino je aromatično, vrlo dobrog kvaliteta, sa nešto nižim kiselinama.
TAMNJANIKA BELAvidi muskat žuti.
TELEKI 8 Blozna podloga iz kombinacije Berlandieri x Riparia, porjeklom iz Mađarske. Srodnost sa sortama je dobra, ožiljavanje reznica i kalemova je 40 do 70%. Podnosi do 20% aktivnog kreča u zemljištu, otporna na korjenovu filokseru, kriptogamne bolesti, niske temperature, lisna filoksera je napada. Prinos reznica je vrlo visok.
TELEKI 5 Clozna podloga selekcionisana u Mađarskoj. Srodnost sa sortama je dobra, ožiljavanje reznica je 50 do 70%, a kalemova je 40 do 50%. Podnosi do 20% aktivnog kreča u zemljištu, otporna na korjenovu filokseru, kriptogamne bolesti, lisna filoksera je napada. Prinos reznica je vrlo visok.
TERAN CRNI (kraški teran, istarski teran, refoško)hrvatska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, jajolikog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je veliki ili srednje krupnoće, mase između 200 i 450 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno, kiselkastog ukusa, pitko i osvježavajuće. Troši se i kao aperitiv.
TIKVEŠKO CRNOmakedonska sorta vinove loze lokalnog značaja nemenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, jajaste, sa pokožicom plavocrvenkaste boje. Grozd je srednje veličine ili mali, mase od 90 do 150 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva na kraju treće ili početkom četvrte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je najčešće nedovoljno obojeno.
TIROLAN CRNI (Frankental, Schiavone nero)srednje pozna stona sorta vinove loze, nepoznatog porjekla. Bobice su velike, okrugle ili spljoštene, sa tamnoplavom pokožicom. Grozd je vrlo veliki, mase ponekad i do 2 kg, piramidalan, granat. Dobre je rodnosti. Grožđe se koristi i za spravljanje vina.
TOKAJ (Tokay fruilano)italijanska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, žutozelene boje. Grozd je mali ili srednje veličine, mase od 120 do 150 grama. Prinos grožđa varira između 10.000 i 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, zelenkastožute boje, sa specifičnim sortnim ukusom.
TOMSON SIDLESvidi sultanina.
TOPOLEKvidi rkaciteli.
TRAMINAC (Traminer roter, Gewurc traminer, Traminer red, Traminer aromatico, Traminer rozovi, traminac crveni, traminac mirisavi)sorta vinove loze porjeklom iz južnog Tirola, namjenjena proizvodnji visokvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, okruglaste, svetlije ili tamnije crvene boje. Grozd je mali, mase 60 do 90 grama. Prinos grožđa varira između 5.000 i 10.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, harmonično, finog muskatnog ukusa.
TRAMINAC CRVENIvidi traminac.
TRAMINAC MIRISAVIvidi traminac.
TRBLJAN BIJELI (dobrogostina, kuč, mrkulja, pluskavica, trebijan, rukavina, šampanjol)hrvatska sorta vinove loze lokalnog i regionalnog značaja, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su velike, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je veoma veliki, izuzetno i do 3 kg. Veoma je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u četvrtoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično i kiselkasto. Ne proizvodi se sortno vino. Grožđe se koristi i za potrošnju u svježem stanju.
TREBIANOvidi inji blan.
TREBIJANvidi trbljan bijeli.
TROLINGER (Trollinger, Frankenthaler, Schiava grosso, Black Hamburg, modri tirolan)vinska sorta vinove loze, porjeklom vjerovatno iz Tirola, namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su krupne, okrugle, plave pokožice. Grozd je krupan, mase oko 300 grama. Vrlo je dobre rodnosti. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je svjetlocrvene boje, običnog stonog kvaliteta.
TRNJAK (Kovačuša)hrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja nemenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje vrličine, okrugle, modroplave pokožice. Grozd je srednje veličine, mase 150 do 300 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je srednje obojeno, dovoljno pitko.
TVRDACvidi kujundžuša.
U
UGOVA VELAvidi vugava.
URBAN CRVENI (Urban rot, Rotwelcher)sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, crvenosive pokožice. Grozd je srednje veličine. Visoke je rodnosti.
URBANKAvidi ranfol beli.
V
VALANDOVSKI DRENAKvidi drenak crveni.
VALENCIJA (Valura, Vallencia)veoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Istoka. Bobice su krupne, jajaste, sa pokožicom žućkastovoštane boje. Grozd veliki. Prinosna je sorta. Tipična je stona sorta.
VELIKAbugarska sorta. Grozd je vrlo krupan, oko 560 grama. Bobice su krupne, izdužene, mase i do 14 grama, tamnoplave boje. Sazrijeva u drugoj polovini avgusta. Vrlo je prinosna sorta daje i do 21.000 kg/ha. U punoj zrelosti grožđe nakupi do 16% šećera i oko 6 g/l kiselina. Meso je neutralnog ukusa. Odlične je transportabilnosti.
VALURAvidi valencija.
VELŠRIZLINGvidi rizling italijanski.
VELTLINAC CRVENI (Valteliner rosso, Veltliner, Fleischtraube)sorta vinove loze, pretpostavlja se da potiče iz Italije, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su male, neznatno ovalne, crvenkaste ili crvenkastozelenkaste boje. Grozd je srednje veličine, mase od 150 do 200 grama. Prinos grožđa se kreće od 14.000 do 18.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, osvježavajuće, harmonično i sa specifičnim sortnim ukusom.
VELTLINAC ZELENI (Grčner Veltliner)sorta vinove loze, pretpostavlja se da je porjeklom iz Austrije, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, zelenkastobele pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 140 grama. Prinos grožđa je oko 15.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva na prelazu između druge i treće epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je blage sortne arome, harmonično i pitko i po kvalitetu ne zaostaje za vinom najkvalitetnijih sorti.
VIKTORIJArumunska sorta. Grozd je cilindričan, krupan, dug, prosječne mase 600-800 grama. Bobice su blago spljoštene, zelenožute boje mase oko 7,5-8,0 grama. Pokožica je čvrsta. Vrlo bujna i rodna sorta. Transportabilnost je vrlo dobra.
VIŠKULJAvidi vugava.
VIERUL 59moldavska srednje pozna stona sorta vinove loze, interspecies hibrid. Bobice su izdužene, kruškastog oblika, ljubičaste boje. Grozd je krupan, mase 320 do 700 grama, cilindrično konusnog oblika, zbijen. Visoke je rodnosti. Grožđe je neutralnog ukusa.
VIJAR BLAN (Villard blanc, SV 12-375)francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjen proizvodnji bijelog vina. Bobice su srednje krupne, ovalne, zelenožute boje. Grozd je srednje veličine, mase od 170 do 270 grama. Dobre je rodnosti, 14.000 - 19.000 kg/ha. Sarijeva u trećoj epohi. Vino je svetložuto, malo gorko, na mirisu malo divlje, no uprkos tome prihvatljivo.
VIJAR CRNI (Willard noir, SV 18-315)francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjen proizvodnji crnog vina. Bobice su male, ovalne, crne boje. Grozd je srednje veličine, mase od 130 do 300 grama. Odlikuje se visokom rodnošću. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino je slabog kvaliteta.
VINEK ŽUTIvidi škrlet bijeli.
VIPAVKAvidi pinela.
VOLOVSKO OKO (Oeil de boeuf, Gros Colman, Dadrelabi)veoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom sa Kavkaza. Bobice su vrlo velike, sa pokožicom više crne nego plavičaste boje. Grozd je veliki, mase 200 do 400 grama, kupastog ili valjkastog oblika, poluzbijen. Srednje je rodna.
VRANACjugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji visokokvalitetnih i kvalitetnih crnih vina. Bobice su krupne ili srednje veličine, okruglastog ili slabo ovalnog oblika, crnoplave pokožice. Grozd je srednje veličine ili veliki, mase između 150 i 300 grama. Prinos grožđa se kreće od 15.000 do 25.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva na prelazu između treće i četvrte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je prijatnog, harmoničnog i specifičnog sortnog ukusa.
VRANI BISERnova jugoslovenska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su srednje veličine, okrugle, sa pokožicom crnoplave boje. Grozd je srednje veličine, mase od 120 do 200 grama, kupastog oblika. Prinos grožđa varira od 7.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe ove sorte je prijatnog muskatnog ukusa.
VRBANJKAvidi bogdanuša.
VRLO RANI AFUS ALI (Super ran bolgar)bugarska veoma rana stona sorta vinove loze. Bobice su velike, ovalnog i elipsoidnog oblika, svetložutozelene do ćilibarnožute boje. Grozd je veliki ili srednje veličine, mase od 260 do 410 grama, kupastog ili valjkasto kupastog oblika, rastresit. Dobre je i redovne rodnosti, 11.000 - 15.000 kg/ha. Grožđe je privlačnog spoljašnjeg izgleda, meso je sočno, vrlo prijatnog ukusa.
VRLO RANA BESJEMENA (Early superior seedless)kalifornijska vrlo rana stona besjemena sorta.. Vrlo je rodna i sazrijeva oko 2-3 nedelje ranije od sorter rana besjemena. Bobice su blijedozelenkaste boje, dobre krupnoće, meso je hrskavo, vrlo slatko i sa malo kiselina.
VUGAVA (viškulja, okatac, ugova vela)hrvatska sorta vinove loze nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitetnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, eliptične sa pokožicom žute boje, a sa sunčane strane neznatno rumene. Grod je srednje veličine, mase 120 do 180 grama. Prinos grožđa varira između 10.000 i 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, žutozelene boje, prijatnog i sortnog specifičnog ukusa.
Z
ZAČINAK (krajinsko crno, negeotinsko crno)jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su sitne ili srednje veličine, okrugle, tamnoplave pokožice, obojenog soka. Grozd je mali, mase između 60 i 120 grama. Prinos grožđa varira između 9.000 i 12.000 kg/ha. Reže se kratko ili kombinovano. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je dosta pitko, osvježavajuće i koristi se za popravku boje drugih vina.
ZADARKAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, pljosnatog oblika. Grozd je mali. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je dobro obojeno, dovoljno pitko.
ZALA ĐENĐE (Zala Guöngue)mađarska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okruglaste, zelenožućkaste boje. Grozd je srednje krupan, mase 130 do 200 grama. Visoke je rodnosti, daje oko 12.000 kg/ha. Sazrijeva u prvoj epohi. Vino je običnog stonog kvaliteta.
ZARČINvidi prokupac.
ZELENslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, sferične ili malo izdužene, žućkastobele pokožice. Grozd je srednje veličine, mase oko 140 grama. Srednje je prinosna sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je specifičnog bukea i sortne arome.
ZELENČIĆvidi silvanac zeleni.
ZELENKA
ZENITmađarska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji bijelog vina. Bobice su male, okrugle, zelenkastobele pokožice. Grozd je srednje krupnoće. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino je bogato u ekstraktu, harmonično, neutralne arome.
ZIMSKO BELO (beli valandovski drenak, jarama, bela pupuliga)veoma pozna stona sorta vinove loze, porjeklom iz Male Azije. Bobice su srednje veličine ili velike, eliptičnog oblika, sa pokožicom žutozelene boje. Grozd je veliki, mase od 200 do 400 grama, valjkasto-kupast. Prinos grožđa varira od 15.000 do 20.000 kg/ha. Stona sorta, rskavog mesa, neutralnog ukusa.
ZLATAnova jugoslovenska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, tamnožute boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 230 grama. Srednje je rodnosti. Grožđe sazrijeva u prvoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je neutralne arome, pitko, tanje, nešto slabijeg kvaliteta od rizlinga italijanskog.
ZLATARICA BIJELA (bila loza, dračkinja)hrvatska sorta vinove loze regionalnog značaja namjenjena proizvodnji stonog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle ili jajaste, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u drugoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko i harmonično. Ne proizvodi se sortno vino.
ZLATNI LUČ (Rayon d'or, Seibel 4986)francuska sorta vinove loze, međuvrsni hibrid, namenjen proizvodnji bijelog vina. Bobice su sitne, malo spljoštene, zelenožute boje. Grozd je srednje veličine, mase oko 150 grama. Dobre je rodnosti, oko 10.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva na prelazu druge i treće epohe. Vino je tanko, miriše na etar, malo divlje i ima blagi ukus na malinu.
Ž
ŽAMETOVKAvidi žametna črnina.
ŽAMETNA ČRNINA (Kölner blauer, kavčina, žametovka)austrijska ili njemačka sorta vinove loze namjenjena za proizvodnju stonog crnog vina. Bobice su srednje veličine, okruglog oblika, tamnoplave pokožice. Grozd je veliki, mase između 250 i 400 grama. Veoma je prinosna sorta grožđa, daje između 15.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva krajem treće ili početkom četvrte epohe. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično i osvježavajuće.
ŽERJAVINA, vidi cirfandler.
ŽILAVKAjugoslovenska vinska sorta nepoznatog porjekla namjenjena proizvodnji visokokvalitertnog i kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle sa žiličastom pokožicom žutozelene boje. Grozd je srednje veličine, mase 150 do 200 grama. Prinos grožđa varira od 9.000 do 12.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma pitko, harmonično, osvježavajuće, žutozelenkaste boje, sa specifičnim sortnim ukusom.
ŽLAHTINAhrvatska sorta vinove loze lokalnog značaja namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, okrugle, žutozelene pokožice. Grozd je srednje veličine ili velik. Prinosna je sorta. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično, osvježavajuće, sa prijatnim sortnim ukusom.
ŽLAHTNINAvidi šasla bela.
ŽUPLJANKAnova jugoslovenska sorta vinove loze namjenjena proizvodnji kvalitetnog bijelog vina. Bobice su srednje veličine, ovalnog oblika, zelenožute pokožice. Grozd je srednje veličine ili velik, mase od 180 do 250 grama. Prinos grožđa varira od 15.000 do 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je pitko, harmonično i dok je mlado osvježavajuće.
ŽUPSKI BOJADISERnova jugoslovenska sorta vinove loze tipa bojadisera namjenjena proizvodnji kvalitetnih crnih vina. Bobice su srednje veličine, ovalnog oblika, sa pokožicom tamnoplave boje i obojenog soka. Grozd je veliki, mase 140 do 180 grama. Prinos grožđa varira između 14.000 i 20.000 kg/ha. Grožđe sazrijeva u trećoj epohi. Vino proizvedeno od grožđa ove sorte je veoma obojeno, osvježavajuće, sa ukusom koji podsjeća na ukus vina sorte game crni.
ŽUTAKvidi škrlet bijeli.