Vinogradarstvo 01

1.U čemu je ekonomski značaj gajenja vinove loze?

2.Grožđe se koristi za?

3.Kolika je starost vinove loze iz doline Mesopotamije?

4.Koje su površine pod vinovom lozom u Svijetu?

5.Površine pod vinovom lozom u BiH su:

6.Latinski naziv plemenite domaće vinove loze je:

7.Američka vrsta loze je:

8.Vinova loza pripada rodu:

9.Vinova loza pripada familiji:

10. Rod Vitis se dijeli na dva podroda!