Ovinu Info

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

Aktuelno uvijek

Vinogradarstvo i vinarstvo su grane poljoprivrede od kojih živi oko 5% stanovništva planete. Vinova loza je kultura koja od svog postanka prati čovjeka i zadivljuje ga sa svojim grožđem i proizvodima kao što je vino.

Proizvodnjom grožđa bavi se više od 80 zemalja Svijeta. Najveće površine pod vinovom lozom 2017 su u Španiji, 967.000 ha (2018>969.000 ha). Tu su još Kina sa 870.000 ha (2018>875.000 ha). Francuska 786.000 ha (2018>793.000 ha) i Italija sa  699.000 ha (2018>705.000 ha). Najveći vinograd u Svijetu je u Kaliforniji skoro 2.600 ha. Nije na odmet pomenuti da se najveći vinograd u Evropi nalazi u Crnoj Gori, više od 2.000 ha u jednom kompleksu.

Bosna i Hercegovina danas raspolaže sa površinama koji se kreću od 4.000 do 5.000 ha u zavisnosti odakle dolaze statistički podaci. Mnogo veći dio proizvodnje grožđa skoncentrisan je na području Hercegovine. Bosna kao potencijalno vinogradarsko područje tek poslednjih dvadesetak godina se polako pojavljuje kao proizvođač grožđa i vina.

U vinogradarskom području Republike Srpske pod vinogradima se nalazi oko 490 ha. Veći dio površina je na području Hercegovine, dok na područje sjevernog dijela RS otpada oko 60 ha.

Vinograd i vino

Baviti se vinogradarstvom nije lak posao, to je rad koji od vinogradara zahtijeva stalno prisustvo u vinogradu. Vinograd je mjesto i za rad i za odmor. Vinogradar mora voljeti vinovu lozu da bi mu dala ono što se od nje očekuje. Dobijeno grožđe na kraju vegetacije je ljubav vinogradarevog truda tokom godine. Mali ili krupni grozdovi sitnih ili krupnih bobica, zelene, žute, ružičaste ili tamnoplave boje su samo spektar boja koje vinogradar sad već vinar pretače u tako plemenito piće zvano vino.

Vino kao krajnji proizvod je i vrhunac umijeća jednog vinara – podrumara. Vinar za kućnim stolom može da uživa u plodovima svog  jednogodišnjeg boravka među čokotima vlastitog vinograda i buradima podruma – vinarije. Već vjekovima malo je fenomena kao vino. Od religije do poezije, od svakodnevnog govora do razgovora o zdravlju, vino je uzimano kao simbol. Pamtile su se riječi kako mudrih i čuvenih, tako i nepoznatih. Oni su pohvale ili pokude za vino često izgovorili poslije pogleda na čaše iz kojih nestaje zlatno ili plamenocrveno piće nad pićima.

Uvijek kada se povede priča o vinovoj lozi, vinogradu, vinogradaru, vinogradarstvu, podrumu, podrumarstvu, vinaru, vinarstvu, vinu, enologu, enologiji, vinskoj kulturi neizostavno je na kraju priča o vinu. Ako želite da ostvarite kontakt, ako želite da se dogovorite o projektu, jednostavno ako želite da uspijete, ako ste sa prijateljima uvijek je čaša vina u društvu.

Sajt ovinu.info (vinogradarstvo i vinarstvo), pomaže zainteresovanim da se upoznaju sa vinovom lozom, grožđem i vinom na lak i pristupačan način.

Urednik Sajta: Dr Dragutin Mijatovic, penzionisani profesor Poljoprivrednog fakulteta (Sarajevo, Mostar, Banja Luka).