Robot orezuje kao vinogradar

Robot orezuje kao vinogradar. Podrum Vinovalie uspješno je testirao robota postavljenog na nosaču New Holland. Za razliku od mašina koje su već na tržištu, “R2T2” će analizirati svaki čokot loze i orezati je na ne-osakaćujući način.

Robot orezuje kao vinogradar
Robot je ove zime napravio prve korake u vinogradu podruma Vinovalie

Projekt R2T2, koji je predstavio Agri Sud-Ouest Innovation i sa budžetom od 3 miliona evra, upravo je osvojio nagradu za srednjoškolce Agri Sud-Ouest. R2T2 “Robota za orezivanje vinove loze” predstavlja Pauline Lacapelle, rukovoditeljica R&D sindikata zadružnih podruma Vinovalie sur Fronton, Gaillac et Cahors, vođa projekta od 2017. godine.

Continue reading “Robot orezuje kao vinogradar”

Zibibbo

Zibibbo. Dok turisti (i povučenije zvijezde) sada sa veseljem troše svoj novac uživajući u surovoj ljepoti Pantelleria, “crnog bisera Mediterana”, stvari nisu bile uvijek tako ugodne.

Zibibbo
Sušenje grožđa sorte Zibibbo

Isklesan od grubog vulkanskog kamena, u kojima nedostaje slatke vode, lokalno stanovništvo se podstiče da favoriziruju poljoprivredu u odnosu na ribolov.  

Continue reading “Zibibbo”

Primarni lastar vinove loze

Primarni lastar vinove loze. Lastari su jednogodišnji prirasti-organi koji se pojavljuju svake godine na čokotu vinove loze. Primarni lastar (izdanak) opisan je na slikama 1 i 2. Mladi zeleni izdanak izrastao iz latentnog pupoljka naziva se primarni izdanak.

Primarni lastar vinove loze
Slika 1. Opis primarnog lastara (izdanka) vinove loze

Lastar se sastoji od vrha (vrha izdanka), čvorova, internodija, pupoljaka, vitica, listova, cvasti ili/i grozdova, i sekundarnih (bočnih) izdanaka poznatih pod nazivom zaperci.

Continue reading “Primarni lastar vinove loze”

Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit

Dvostruko orezivanje vinove loze. Glavni nedostatak tehnike forsiranog ponovnog rasta vinove loze je gubitak roda. Da bi se izbjegao takav gubitak prinosa i ne eliminisali već formirani primarni grozdovi na osnovnim lastarima, moguće je forsirati razvoj latentnih (spavajućih) pupoljaka petog i šestog nodusa, a istovremeno zadržati grozdove na glavnim lastarima.

Dvostruko orezivanje vinove loze

Na taj način prinos forsiranih pupova se može dodati normalnom ili primarnom prinosu lastara. U ovom su članku predstavljeni eksperimenti izvedeni na sortama Grenache, Tempranillo i Maturana Tinta u regionu La Rioja (Španija).

Continue reading “Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit”

Tehnika rezidbe za zdravlje i dugovječnost čokota

Tehnika rezidbe. Rane koje se prave prilkom rezidbe vinove loze su ulaz za mnoge poznate gljivične i bakterijske patogene koji uzrokuju bolesti drveta. Može li rješenje biti metoda-tehnika rezidbe koja poštuje prirodne funkcije vinove loze?

Tehnika rezidbe
Presjek kordona čokota sa velikim isušenim ili mrtvim područjem nastao pravljenjem velikih rana. Očito nije poštovana tehnika rezidbe.

Propadanje drveta čokota uzrokuju, Eutypa dieback, Bot canker i Crown gall. Da li je većina vinogradara širom svijeta primjenjivala tehnike upravljanja i orezivanja koje su štetile zdravlju i dugovječnosti vinove loze? Bila sam nestrpljiva da naučim kako se metoda Simonit & Sirch može primijeniti u vinogradu za poboljšanje zdravlja i produktivnosti vinove loze. U nastavku skraćena verzija.

Continue reading “Tehnika rezidbe za zdravlje i dugovječnost čokota”

Prinos grožđa – odnos rasta i prinosa

Prinos grožđa. Odnos rasta i prinosa. Istraživanja su pokazala da rast (veličina, snaga, bujnost) čokota vinove loze utiče na prinos grožđa. Suprotno tome, veličina i kvalitet prinosa utiču na količinu i kvalitet vegetativnog rasta te godine, a time i na potencijal prinosa za narednu godinu. Razvijenost i bujnost čokota zavise i o nutritivnim i o nenutritivnim faktorima. Prinos grožđa zadate veličine kontroliše se uglavnom godišnjom zimskom rezidbom, prorjeđivanjem – odstranjivanjem cvasti ili grozdova i korištenjem regulatora rasta. Upotreba regulatora rasta trebala bi zavisiti o sorti i snazi ​​lastara tokom dvonedeljnog perioda usmjerenog na puno cvjetanje.

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Vinogradar bi trebao znati i tekuću i željenu snagu i bujnost čokota i biti svjestan praksi koje će ih povećati ili smanjiti. Dugoročno, rast vinove loze determinisan-određen je rodom tekuće vegetacije, sortom, snabdijevenosti hranjivim sastojcima i vodom, kompleksom tla i uticajem štetočina, podlogom i vremenskim prilikama. Vinogradar može uticati na rast vinove loze suzbijanjem bolesti i insekata, regulacijom prinosa, odabirom i upotrebom đubriva, kontrolom korova i postranih kultura te dubinom obrade tla.

Prinos grožđa

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Naslov orginala: Growth and Yield Relafionship. Izvor: Cultural Practices For Commercial Vineyards by T. D. Jordan, R. M. Pool,T. J. Zabadala,N D J . P. Tomkins (Miscellaneous Bulletin 111). Slika: Gouteaux. Pripremio: Dragutin Mijatović

Skratite vrijeme rezidbe

Vrijeme rezidbe. Mehanizovana rezidba. Zahvaljujući poluminimalnoj rezidbi provedenoj prije tri godine na 6 ha vinograda zasađenom sortom Chardonnay, Éric Challeau smanjio je vrijeme rezidbe na pola.

Što se tiče prinosa, količina roda se samoreguliše nakon tri godine, zato želi proširiti praksu na veće površine. Na području opštine Thurageau (AOP Haut-Poitou i IGP Val de Loire), ima 89 ha ratarskih kultura i 26 ha pod vinogradima za tu namjenu. Za Éric Challeau-a cilj orezivanja je jasan: “Ne trošiti previše vremena i ekonomisati sa glavnim radovima u vinogradu. “U posljednje tri godine odlučio se za polu-minimalnu rezidbu. Na 6 ha Chardonnay-a sa uzgojnim oblikom Cordon de Royat (neophodan uslov), koristio je mašine Visio de Pellenc. “Ova tehnika rezidbe posrednik je između prethodne i završne rezidbe, kaže vinogradar.

Continue reading “Skratite vrijeme rezidbe”

Uzgoj vinove loze

Uzgoj loze. Različite tehnike upravljanja čokotom. Način njegovanja vinove loze zavisi o načinu na koji loza prirodno raste: kao grm za čokote koji rastu bez oslonca (naslona) ili kao savremeniji oblik uzgoja za čokote za koje je obezbijeđen naslon u uslovima u kojima se različite sorte gaje. Iz ovoga proizlaze glavne metode održavanje vinograda iz kojih proizlaze mnoge specifične tehnike, zavisno o regiji, kulturnoj tradiciji, posebnostima sorti grožđa i tla:

1-UZGOJ UZ DRVO, u visinu (hautin) kako samo ime govori, omogućava rast vinove loze u visinu. Pradavni uzgoj grožđa na drveću, koje je korišteno kao podrška za prihvatanje i razvoj lijane. Uzgoj uz drvo, https://upload.wikimedia.org/

2-UZGOJ LOZE UZ DRVENE REŠETKE (naslon), Rimljani su uzgajali grožđe obično na drvenim rešetkama, pergolama, sjenicama, koje su u prošlosti bile od drveta hrasta ili kestena, ponekad bagrena, održavale su vinovu lozu u jednoj ili više ravni, uz rezidbu i vezivanje loze za naslon.Drvena rešetka: https://hr.blabto.com/

Ove metode uvijek su predmet eksperimenata i istraživanja radi poboljšanja, jer tip ugojnog oblika i naslona zavisi o planiranom prinosu i kvalitetu grožđa koji loza daje.
Nasloni omogućuju primjenu različitih tipova rezidbe: kratka, duga ili kombinovana. Tip (način) rezdbe naravano zavisi od sorte vinove loze i izbora odgovarajućeg uzgojnog oblika.

Naslov orginala: Culture de la vigne (Uzgoj vinove loze). Izvor: https://www.inrap.fr/. Pripremio: Dragutin Mijatović

Osnove rezidbe vinove loze

Osnove rezidbe loze. Kako idemo prema zimskom periodu godine, mnogi vinogradari planiraju započeti godišnju zimsku rezidbu (rezidbu na zrelo) u narednim nedeljama. Iako rutinski zadatak u vinogradu, zimska rezidba je presudna za održavanje uravnoteženog vinograda koji daje kvalitetno grožđe. Imajući to na umu, dajemo pregled osnova zimske rezidbe i niz važnih razmatranja koja treba imati na umu prilikom rezidbe i planiranja orezivanja. Započnimo sa osnovom: Šta je zimska rezidba? Ukratko, zimska rezidba je svjesno uklanjanje dijelova čokota vinove loze, luka, kordona, kraka itd., tokom perioda mirovanja loze.

Continue reading “Osnove rezidbe vinove loze”

Uravnotežena rezidba vinove loze – treći dio

Rezidba vinove loze. Uravnotežena rezidba, kako to uskladiti sa vremenom orezivanja u odnosu na mirovanje loze, deaktiviranje i kretanje pupoljaka? Najbolje je pokušati odgoditi vrijeme orezivanje što je duže moguće. Ako bi se rezidba mogla obaviti u posljednje dvije sedmice marta, to bi vjerovatno bilo najbolje. To je lako uraditi na manjim površinama.

Grubo orezivanje

Ako je u vinogradu uzgojni oblik kordunica, jedna tehnika koju možete iskoristiti da biste uštedjeli vrijeme i novac je “pred orezivanje”. “Pred orezivanje” ili dvostruko orezivanje” ili “grubo orezivanje” prije nego što pristupite “završnom” orezivanju na kondire (2-3 okca). Ovo je primjer za jednokraku ili dvokraku horizontalnu kordunicu koja se orezuje kondir na kondir.

Continue reading “Uravnotežena rezidba vinove loze – treći dio”