Primarni lastar vinove loze

Primarni lastar vinove loze. Lastari su jednogodišnji prirasti-organi koji se pojavljuju svake godine na čokotu vinove loze. Primarni lastar (izdanak) opisan je na slikama 1 i 2. Mladi zeleni izdanak izrastao iz latentnog pupoljka naziva se primarni izdanak.

Primarni lastar vinove loze
Slika 1. Opis primarnog lastara (izdanka) vinove loze

Lastar se sastoji od vrha (vrha izdanka), čvorova, internodija, pupoljaka, vitica, listova, cvasti ili/i grozdova, i sekundarnih (bočnih) izdanaka poznatih pod nazivom zaperci.

Continue reading “Primarni lastar vinove loze”

Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit

Dvostruko orezivanje vinove loze. Glavni nedostatak tehnike forsiranog ponovnog rasta vinove loze je gubitak roda. Da bi se izbjegao takav gubitak prinosa i ne eliminisali već formirani primarni grozdovi na osnovnim lastarima, moguće je forsirati razvoj latentnih (spavajućih) pupoljaka petog i šestog nodusa, a istovremeno zadržati grozdove na glavnim lastarima.

Dvostruko orezivanje vinove loze

Na taj način prinos forsiranih pupova se može dodati normalnom ili primarnom prinosu lastara. U ovom su članku predstavljeni eksperimenti izvedeni na sortama Grenache, Tempranillo i Maturana Tinta u regionu La Rioja (Španija).

Continue reading “Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit”

Tehnika rezidbe za zdravlje i dugovječnost čokota

Naslov orginala: A Pruning Technique for Improved Vine Health and Longevity (Tehnika rezidbe za poboljšanje zdravlja i dugovječnost čokota). Objavljeno: 2017. by Judit Monis, Ph.D. Slika: Judit Monis* Prevod i priprema: Dragutin Mijatović

Rane koje se prave prilkom rezidbe vinove loze su ulaz za mnoge poznate gljivične i bakterijske patogene koji uzrokuju bolesti drveta. Može li rješenje biti metoda-tehnika rezidbe koja poštuje prirodne funkcije vinove loze?

Presjek kordona čokota sa velikim isušenim ili mrtvim područjem nastao pravljenjem velikih rana. Očito nije poštovana tehnika rezidbe.

Propadanje drveta čokota uzrokuju, Eutypa dieback, Bot canker i Crown gall. Da li je većina vinogradara širom svijeta primjenjivala tehnike upravljanja i orezivanja koje su štetile zdravlju i dugovječnosti vinove loze? Bila sam nestrpljiva da naučim kako se metoda Simonit & Sirch može primijeniti u vinogradu za poboljšanje zdravlja i produktivnosti vinove loze. U nastavku skraćena verzija.

Continue reading “Tehnika rezidbe za zdravlje i dugovječnost čokota”

Prinos grožđa – odnos rasta i prinosa

Prinos grožđa. Odnos rasta i prinosa. Istraživanja su pokazala da rast (veličina, snaga, bujnost) čokota vinove loze utiče na prinos grožđa. Suprotno tome, veličina i kvalitet prinosa utiču na količinu i kvalitet vegetativnog rasta te godine, a time i na potencijal prinosa za narednu godinu. Razvijenost i bujnost čokota zavise i o nutritivnim i o nenutritivnim faktorima. Prinos grožđa zadate veličine kontroliše se uglavnom godišnjom zimskom rezidbom, prorjeđivanjem – odstranjivanjem cvasti ili grozdova i korištenjem regulatora rasta. Upotreba regulatora rasta trebala bi zavisiti o sorti i snazi ​​lastara tokom dvonedeljnog perioda usmjerenog na puno cvjetanje.

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Vinogradar bi trebao znati i tekuću i željenu snagu i bujnost čokota i biti svjestan praksi koje će ih povećati ili smanjiti. Dugoročno, rast vinove loze determinisan-određen je rodom tekuće vegetacije, sortom, snabdijevenosti hranjivim sastojcima i vodom, kompleksom tla i uticajem štetočina, podlogom i vremenskim prilikama. Vinogradar može uticati na rast vinove loze suzbijanjem bolesti i insekata, regulacijom prinosa, odabirom i upotrebom đubriva, kontrolom korova i postranih kultura te dubinom obrade tla.

Prinos grožđa

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Naslov orginala: Growth and Yield Relafionship. Izvor: Cultural Practices For Commercial Vineyards by T. D. Jordan, R. M. Pool,T. J. Zabadala,N D J . P. Tomkins (Miscellaneous Bulletin 111). Slika: Gouteaux. Pripremio: Dragutin Mijatović

Skratite vrijeme rezidbe

Vrijeme rezidbe. Mehanizovana rezidba. Zahvaljujući poluminimalnoj rezidbi provedenoj prije tri godine na 6 ha vinograda zasađenom sortom Chardonnay, Éric Challeau smanjio je vrijeme rezidbe na pola.

Što se tiče prinosa, količina roda se samoreguliše nakon tri godine, zato želi proširiti praksu na veće površine. Na području opštine Thurageau (AOP Haut-Poitou i IGP Val de Loire), ima 89 ha ratarskih kultura i 26 ha pod vinogradima za tu namjenu. Za Éric Challeau-a cilj orezivanja je jasan: “Ne trošiti previše vremena i ekonomisati sa glavnim radovima u vinogradu. “U posljednje tri godine odlučio se za polu-minimalnu rezidbu. Na 6 ha Chardonnay-a sa uzgojnim oblikom Cordon de Royat (neophodan uslov), koristio je mašine Visio de Pellenc. “Ova tehnika rezidbe posrednik je između prethodne i završne rezidbe, kaže vinogradar.

Continue reading “Skratite vrijeme rezidbe”

Uzgoj vinove loze

Uzgoj loze. Različite tehnike upravljanja čokotom. Način njegovanja vinove loze zavisi o načinu na koji loza prirodno raste: kao grm za čokote koji rastu bez oslonca (naslona) ili kao savremeniji oblik uzgoja za čokote za koje je obezbijeđen naslon u uslovima u kojima se različite sorte gaje. Iz ovoga proizlaze glavne metode održavanje vinograda iz kojih proizlaze mnoge specifične tehnike, zavisno o regiji, kulturnoj tradiciji, posebnostima sorti grožđa i tla:

1-UZGOJ UZ DRVO, u visinu (hautin) kako samo ime govori, omogućava rast vinove loze u visinu. Pradavni uzgoj grožđa na drveću, koje je korišteno kao podrška za prihvatanje i razvoj lijane. Uzgoj uz drvo, https://upload.wikimedia.org/

2-UZGOJ LOZE UZ DRVENE REŠETKE (naslon), Rimljani su uzgajali grožđe obično na drvenim rešetkama, pergolama, sjenicama, koje su u prošlosti bile od drveta hrasta ili kestena, ponekad bagrena, održavale su vinovu lozu u jednoj ili više ravni, uz rezidbu i vezivanje loze za naslon.Drvena rešetka: https://hr.blabto.com/

Ove metode uvijek su predmet eksperimenata i istraživanja radi poboljšanja, jer tip ugojnog oblika i naslona zavisi o planiranom prinosu i kvalitetu grožđa koji loza daje.
Nasloni omogućuju primjenu različitih tipova rezidbe: kratka, duga ili kombinovana. Tip (način) rezdbe naravano zavisi od sorte vinove loze i izbora odgovarajućeg uzgojnog oblika.

Naslov orginala: Culture de la vigne (Uzgoj vinove loze). Izvor: https://www.inrap.fr/. Pripremio: Dragutin Mijatović

Osnove rezidbe vinove loze

Osnove rezidbe loze. Kako idemo prema zimskom periodu godine, mnogi vinogradari planiraju započeti godišnju zimsku rezidbu (rezidbu na zrelo) u narednim nedeljama. Iako rutinski zadatak u vinogradu, zimska rezidba je presudna za održavanje uravnoteženog vinograda koji daje kvalitetno grožđe. Imajući to na umu, dajemo pregled osnova zimske rezidbe i niz važnih razmatranja koja treba imati na umu prilikom rezidbe i planiranja orezivanja. Započnimo sa osnovom: Šta je zimska rezidba? Ukratko, zimska rezidba je svjesno uklanjanje dijelova čokota vinove loze, luka, kordona, kraka itd., tokom perioda mirovanja loze.

Continue reading “Osnove rezidbe vinove loze”

Uravnotežena rezidba vinove loze – treći dio

Rezidba vinove loze. Uravnotežena rezidba, kako to uskladiti sa vremenom orezivanja u odnosu na mirovanje loze, deaktiviranje i kretanje pupoljaka? Najbolje je pokušati odgoditi vrijeme orezivanje što je duže moguće. Ako bi se rezidba mogla obaviti u posljednje dvije sedmice marta, to bi vjerovatno bilo najbolje. To je lako uraditi na manjim površinama.

Grubo orezivanje

Ako je u vinogradu uzgojni oblik kordunica, jedna tehnika koju možete iskoristiti da biste uštedjeli vrijeme i novac je “pred orezivanje”. “Pred orezivanje” ili dvostruko orezivanje” ili “grubo orezivanje” prije nego što pristupite “završnom” orezivanju na kondire (2-3 okca). Ovo je primjer za jednokraku ili dvokraku horizontalnu kordunicu koja se orezuje kondir na kondir.

Continue reading “Uravnotežena rezidba vinove loze – treći dio”

Uravnotežena rezidba vinove loze – drugi dio

Naslov orginala: Balanced Pruning 2: Timing (Uravnotežena rezidba vinove loze II: Vrijeme). Izvor: https://extension.umd.edu/. Objavljeno: 26.02.2018. by Joseph A. Fiola, Ph.D. Pripremio: Dragutin Mijatović

Rezidba vinove loze uzrokuje onesposobljavanje slično toploj čaroliji, zato nemojte orezivati (posebno vrlo osjetljive sorte) ako znate da ćete nedugo nakon rezidbe imati ozbiljno zahlađanje.

Kada rezati

Najbolje je pokušati odgoditi orezivanje što je duže moguće. Ako biste mogli obaviti sve svoje rezidbe u posljednje dvije sedmice marta, to bi vjerovatno bilo najbolje, iako to obično nije dovoljno vremena za većinu komercijalnih vinograda. Odložena rezidba takođe omogućava bolju procjenu izmrzavanja okaca nakon izlaska iz zime, tako da se može izvršiti korekcija planiranog broja okaca. Ako orezujete kordon, ponekad je najbolja “gruba – površinska rezidba”, možda u početku da kondir ostane dužine 30-40 cm, a zatim da kod završne rezidbe režete kondire na 2-3 okca.

Continue reading “Uravnotežena rezidba vinove loze – drugi dio”

Uravnotežena rezidba vinove loze – prvi dio

Rezidba vinove loze. Glavna tema vinogradarstva je da loza, kako bi dosljedno proizvodila visokokvalitetno grožđe, mora biti “u ravnoteži”. To znači da količina vegetativnog rasta (lastari i lišće) mora biti u balansu da omogući pravilno sazrijevanje reproduktivnih organa (grožđa). Premalo grožđa može dovesti do prebujne loze, zasjenjenog grožđa lošijeg kvaliteta. Previše grožđa može smanjiti energiju do tačke kada nema dovoljno fotosintetskog područja za pravilno dozrijevanje grožđa što dovodi do nedozrelog grožđa i smanjenog kvaliteta.

Ravnoteža čokota

Rezidba vinove loze

Prvi korak u postizanju odgovarajuće ravnoteže čokota vinove loze je izbor odgovarajućeg sistema uzgoja za tu sortu na toj lokaciji. Sljedeći korak za godišnje prilagođavanje i održavanje te ravnoteže je zimska rezidba. Zreloj vinovoj lozi je potrebna godišnja rezidba kako bi ostala produktivna i održiva. Prosječni čokot vinove loze ima 200 do 1.000 pupova (okaca) na zrelim lastarima sposobnim za rod. Ako bi se zadržali svi pupoljci, to bi rezultiralo gore opisanim scenarijem prekomjernog roda.

Da bi se izbjegla ova situacija, istraživači su razvili metode rezidbe kako bi uravnotežili rodnu produktivnost i vegetativni rast. Ova rezidba će dati maksimalne prinose bez smanjenja bujnosti čokota vinove loze ili zrelosti lastara. Ovaj postupak se na odgovarajući način naziva “uravnotežena rezidba”, jer se količina rezidbe zasniva na snazi-bujnosti čokota vinove loze.

Continue reading “Uravnotežena rezidba vinove loze – prvi dio”