Sistemi uzgoja vinove loze

Sistemi uzgoja vinove loze – dio 1  

Sistemi uzgoja vinove loze. Iako to možda nije najglamuroznija tema, formiranje uzgojnog oblika čokota je ključna tema koju trebaju razumjeti studenti vinogradarstva. Metoda kojom vinogradar sadi i upravlja rastom čokota ima velike implikacije na pitanja koja se tiču ​​prinosa, zaštite od vremenskih prilika i cjelokupnog kvaliteta finalnog proizvoda – vina. Nadalje, zbog svog efekta na rad i […]

Nastavite sa čitanjem...
Klima

Klima i uticaj na vino

Klima i uticaj na vino. Detaljno istraživanje najvažnijeg pitanja sa kojim se suočavaju svjetski vinari. Piše profesor emeritus geografije Univerziteta u Edinburgu. Centralno pitanje kada je riječ o klimatskim promjenama i vinu je da li gledamo na „predvidivi marš ka toplijem svijetu” ili „radikalan porast neizvjesnosti. Neizvjesnosti koja proizilazi iz ekstremnijih vremenskih uslova – toplo […]

Nastavite sa čitanjem...
Alsace

Alsace, gdje se spajaju francuska i njemačka kultura

Alsace (Alzas), prelijepo slikovito selo kao i peti najmanji AOC u Francuskoj, nalazi se između planina Vosges i granice Nemačke i Švajcarske, odvojene gornjim tokom rijeke Rajne (Rhine). Alzas nije poznat samo po pejzažu i kuhinji, već i po jedinstvenom vinu, prvenstveno suvom rizlingu (Riesling). Zbog svoje prepoznatljive lokacije i istorije, kultura, arhitektura, jezik, hrana […]

Nastavite sa čitanjem...
Borba protiv proljetnih mrazeva u vinogradu

Borba protiv proljetnih mrazeva u vinogradu

Borba protiv proljetnih mrazeva u vinogradu. Težak period za vinograda je proljeće. Proljetni mrazevi u vinogradu su problem koji se poklapa sa delikatnim momentom vegetativnog ciklusa vinove loze, kretanjem pupoljaka. Mjere kontrole mraza nisu ništa bez dobrog sistema detekcije. Stoga firma Weenat predlaže mjerenje rizika od mraza u vinogradu i nudi koristan alat za upozorenje. Proljetni mrazevi u vinogradu više […]

Nastavite sa čitanjem...
Vinogradarstvo kao alat

Vinogradarstvo kao alat za preokretanje klimatskih promjena

Vinogradarstvo kao alat. Italijanska zadruga podigla je održivost na potpuno novi nivo radeći na skladištenju CO2  u tlu vinograda. To je i način da se dokaže značajnim kupcima da se poduzimaju pravi koraci. Izvještava Lorenzo Biscontin. Mogu li vinarije ne samo smanjiti svoj uticaj na klimu, već ići dalje i pomoći da se preokrene krivulja […]

Nastavite sa čitanjem...
Geometrija vinograda

Geometrija vinograda

Geometrija vinograda. U hladnijim klimatskim uslovima, najprikladniji način na koji vinogradari mogu povećati prinos je da povećaju presretanje visokokvalitetnog osvjetljenja. Ova praksa je modifikovana sa dva parametra. Prvo, za svaki proizvedeni gram grožđa vinovoj lozi je potrebno 10 cm2 adekvatno osvijetljene lisne površine. Za umjereno rodnu sortu, ovo je jednako 14 do 16 listova na […]

Nastavite sa čitanjem...