Kultura i njen uticaj na vino

Kultura i njen uticaj na vino

Kultura i njen uticaj na vino. Nestanak vjerodostojnosti (kredentijalizam, kredibilitet, ugled, legitimitet, autoritet, renome, imidž) će pogoditi vino. Ne možete pobjeći od magnetske privlačnosti “kulture” ili uticaja zeitgeista (duha vremena) tog doba. Osim siromašne osobe koja se potpuno udalji iz društva, svi (a samim tim i svaka industrija) će biti gurnuta, povučena i usmjerena pokretima […]

Nastavite sa čitanjem...
Vino u Americi

Vino u Americi se pilo prije dolaska Evropljana

Vino u Americi. Novo arheološko otkriće je prvo koje ukazuje da su Indijanci spravljali vino od grožđa prije dolaska Kolumba. Kada počinje istorija vina u Americi? Većina nas razmišlja o španskim misionarima, malom broju Virdžinijanaca i Tomasu Džefersonu koji je „pionir” u vinogradarstvu ili pokušava da to učini. No, intrigantna nova istraživanja sa arheoloških nalazišta […]

Nastavite sa čitanjem...