Vrijeme u boci

Vrijeme u boci: dobre stvari dolazi onima koji kasne

Vrijeme u boci. Dok su umjetnici kroz vijekove čeznuli da uhvate vrijeme u boci, vinari su zaista bili najbliži postizanju ovog najplemenitijeg cilja. Fino vino ne bilježi samo jedan trenutak, već raspon berbe, cijeli život, eona geologije. Tečna suspenzija šećera, kiselina, etanola, tanina, fenola i hemijskih jedinjenja može postati teško iskušenje klime, tla i vizije.  […]

Nastavite sa čitanjem...
Zimski vodič za rezidbu

Zimski vodič za rezidbu: Savjeti za orezivanje vinove loze

Zimski vodič za rezidbu. Deset sigurnih koraka za pripitomljavanje najomiljenije loze na svijetu. Bilo da sadite nove kalemove vinove loze ili ste naslijedili izraslu “staru” neorezanu lozu pred kojom ste se zakleli da ćete se uhvatiti u koštac prilikom rezidbe. Važno je da je orezujete zimi dok su čokoti uspavani. Lakše je vidjeti strukturu čokota […]

Nastavite sa čitanjem...
Vino i eros

Vino i eros, velika ljepota i trivijalna stvarnost

Vino i eros. Simbol grada zatrpanog erupcijom vulkana Vezuv 79. godine nove ere, pripadao je robovima Aulus Vettius Conviva i Aulus Vettius Restitutus.  Vjerovatno dvojica oslobođenih robova, koji su se obogatili trgovinom vina. Robovima koji su se bavili i prostitucijom, o čemu svjedoče izvanredne freske u prostoriji amorovih berača grožđa, uvod u trijumf Dionisa. “Domus” simbol […]

Nastavite sa čitanjem...
Izbor tipa rezidbe

Izbor tipa rezidbe i uzgojnog oblika

Izbor tipa rezidbe i uzgojnog oblika. Faktori koji utiču na izbor. Rezidba vinove loze je najvažnija ampelotehnička mjera u vinogradu. Nepravilno provođenje i nepoznavanje pravila rezidbe katastrofalno se odražava na prinos i kvalitet grožđa određene sorte. Da bi tip rezidbe zadovoljio vinogradara bitno je i opredijeliti se za odgovarajući raspored lastara u prostoru. To je […]

Nastavite sa čitanjem...
Geometrija vinograda

Geometrija vinograda

Geometrija vinograda. U hladnijim klimatskim uslovima, najprikladniji način na koji vinogradari mogu povećati prinos je da povećaju presretanje visokokvalitetnog osvjetljenja. Ova praksa je modifikovana sa dva parametra. Prvo, za svaki proizvedeni gram grožđa vinovoj lozi je potrebno 10 cm2 adekvatno osvijetljene lisne površine. Za umjereno rodnu sortu, ovo je jednako 14 do 16 listova na […]

Nastavite sa čitanjem...
Čeoni stub

Čeoni stub u špaliru vinograda

Čeoni stub. Pravilni izbor naslona i postavljanje špalira u vinograd važne su komponente u uspostavljanju i uspjehu vinograda. Špalir kao naslon je najčešća potporna konstrukcija čokota u novopodignutom vinogradu. Mora biti dovoljno čvrsta da izdrži opterećenja (krošnje) elemenata čokota – dijelovi čokota bez debla (kraci, lukovi, kondiri, lastari sa lišćem, grozdovi) i vjetra koja djeluju […]

Nastavite sa čitanjem...