Rječnik

Rjecnik termina iz vinogradarsko-vinarske struke je samo mali doprinos u sagledavanju i ovladavanju ove problematike. Sastavljen je iz nekoliko dijelova, koji u cjelini daju preko 2000 izraza.

Ovaj rječnik nastao je u uslovima naše inače siromašne autorske i izdavačke aktivnosti iz oblasti vinogradarstva i vinarstva. Budući da sastavljanje pojmova sa sobom nosi opasnost da bude prepoznato i kao pretencioznost, pred sobom smo imali ne mali broj dilema. Na našem jezičkom području nismo pronašli sličnu publikaciju koja bi mogla biti orijentirom i ukazati na mogući obim i strukturu rječnika. Takođe, u nama dostupnoj literaturi na stranim jezicima nismo mogli naći model rječnika vinarstva koji bi svojom strukturom odgovarao našem trenutku, stanju i potrebama.

Iščitavanjem sličnih sadržaja, sve češće postavljenih na globalnoj mreži, primjećeno je da su oni uglavnom usmjereni ka potrošaču. Konzumentu vina, sa ciljem njegovog lakšeg snalaženja u nabavljanju kvalitetnog vina i potpunijem uživanju u ovom piću. Ne zanemarujući ovakav pristup, našli smo za shodno pokušati približiti i značenje ograničenog broja termina iz oblasti prerade grožđa i proizvodje vina, sa pretpostavkom da se vinska kultura, čijem razvoju stranicama koje slijede nastojimo doprinijeti, očituje u poznavanju i vinogradarstva i vinogradarskih krajeva i sorti vinove loze i radova u vinogradu i podrumu te na kraju umijeća uživanja u vinu.

Sa vjerom i nadom da će ljubitelji vina na stranicama koje slijede naći malo nepoznatog, među njima očekujemo i kritičare i saradnike uz čiju će se pomoć ovaj  tekst razvijati do potpunijeg i kvalitetnijeg vinarskog rječnika.

Oktobar, 2004. godine

Vinarski rječnik I i II, autori: Milenko Blesić i Dragutin Mijatović. Vinogradarski rječnik I i II, autori: Dragutin Mijatović i Tatjana Jovanović Cvetković.