Galerija

Galerija slika pruža mogućnost posjetiocu Sajta da upozna  i onu drugu stranu priče o vinu. Priču o ljepoti pogleda na vinograde, priču o sortama grožđa i bocama vina. U bocama u kojima su skrivene tajne aromatskog kompleksa i okusa u kojem uživamo nebrojeno puta.

Galerija

U svijetu postoji oko 8.000 sorti grožđa. Od tog broja sorti nešto više od 1.000 je namijenjeno proizvodnji vina. Neke od ovih sorti su poznate kao autohtone i uglavnom su u uzgoju i u preradi u vino u zemljama iz kojih potiču. Tako je poznato da najviše autohtonih sorti ima Portugal. Većina sorti grožđa od kojih se proizvodi kvalitetno vino pripada grupi internacionalnih sorti visokog kvaliteta. Osim sorti za proizvodnju vina u vinogradarstvu se koriste i sorte za potrošnju svježem stanju. Grožđe se inače može koristiti i za proizvodnju soka, proizvodnju sušenog grožđa, itd.

Sve sorte su na osnovu vremena dozrijevanja svrstane u pet grupa (epoha dorzijevanja). Epohe se vremenski razlikuju za oko 15 dana.

Prve sorte vinove loze čovek je izdvojio iz divljjih populacija šumske loze (Vitis silvestris). Slobodnom oplodnjom i spontanim mutacijama od njih su nastale nove sorte. One su formirale autohtoni (domaći) sortiment svake zemlje. Negrulj (1956) je razvio teoriju o ekološko-geografskom porjeklu sorti. On je zapazio da različite sorte koje su porjeklom iz jedne geografske oblasti imaju niz sličnih morfoloških i bioloških karakteristika. Više o sortama može se naći na: https://glossary.wein.plus/

Vinogradi su zasadi pod određenim sortama, prostiru se na svim kontinentima.

Karakteristike pojedinih tipova vina su posebna priča. O tome se nešto više nalazi i na stranicama ovog sajta.