Kontakt

Pišite šta je dobro, šta nije dobro i šta uraditi da bi bilo bolje!

E-mail: dragutin.i.mijatovic@gmail.com   

Tel: +387 65 499 441 ili +46 708 121 747