Fotosinteza

Fotosinteza – Opšte znanje

vinova loza

Fotosinteza. Bilo je trenutaka u mojoj karijeri profesionalnog vinofila kada sam shvatila da nisam zadržala ni malo informacija koje bih možda trebala naučiti u osnovnoj školi da sam obraćala pažnju. Svakome je potrebno s vremena na vrijeme osvježenje, a ova serija blog postova ima za cilj da popuni moguće praznine u znanju koje vaš um u osnovnoj školi možda nije shvatio da ćete iskoristiti u svojoj fantastičnoj vinskoj karijeri.

Fotosinteza

Fotosinteza

Život na Zemlji zavisi od fotosinteze. Bez njega ne bi bilo kiseonika na zemlji. Jednostavno rečeno, biljke su u stanju da pretvore sunčevu svjetlost u energiju ili hranu koja im je potrebna da bi rasle. Kiseonik proizvodi i oslobađa biljka kao nusproizvod ovog procesa.

Ćelijski sastav listova uključuje strukture koje se nazivaju hloroplasti, koji sadrže hlorofil. Hlorofil je zapravo pigment koji upija svjetlost, posebno crvenu i plavu. Reflektira zeleno svjetlo zbog čega većinu biljaka vidimo kao zelene. Apsorbirana svjetlost daje biljci energiju da podijeli molekule vode koje uzima iz korijena na vodonik i kiseonik.

Ćelije lista sa zelenim hloroplastima

Listovi takođe imaju mikroskopske otvore zvane ” stome ” koje omogućavaju biljci da unese ugljen dioksid iz atmosfere. Unutar biljke, ugljen dioksid se veže sa vodonikom, a oslobođeni kiseonik se oslobađa u vazduh.

Stome, koje se vide na površini lista

Vezani ugljen dioksid i vodonik se metaboliziraju u biljci u ugljikohidrat koji se zove glukoza. Biljka koristi dio glukoze za rast, ali dio čuva za kasnije. Kako biljka raste i sazrijeva, koristi voće i povrće za skladištenje ove dodatne glukoze, koja na kraju donosi slatkoću potpuno zrelom grožđu, breskvi i šargarepi, itd.

Proces fotosinteze zavisi o svjetlosti, ali je ograničen temperaturom. Fotosinteza se neće dogoditi ispod 50°F/10°C ili iznad 95°F/35°C. Zbog toga vina mogu imati zeleni ili biljni okus u ekstremno vrućim sezonama rasta — grožđe se bori da u potpunosti sazri! Ostali uslovi koji utiču na proces uključuju jake vetrove i nedostatak vlage.

Fotosinteza
Fotositeza

Kirra Barnes: Common Knowledge: Photosynthesis. Izvor: https://www.winescholarguild.com/. Objavljeno: 31.03.2019. Prevod i priprema za sajt: Dragutin Mijatović