Sorte vinove loze u jednoj slici

Sorte vinove loze u jednoj slici

ampelografija nauka sorta vinova loza

Sorte vinove loze u jednoj slici. Koje je vaše najdraže crveno vino? Što je sa vašom omiljenom bijelom bojom vina? Ako volite neke sorte i grozite se drugih, možda ćete se iznenaditi kada saznate da su skoro sva vina koja pijemo redovno usko povezana preko sorti. Konkretno, govorimo o zajedničkoj DNK među bezbroj sorti vrste Vitis vinifera. Godine 2011. dr. Sean Myles sa Univerziteta Cornell i tim istraživača objavio je svoja otkrića (Proceedings of the National Academy of Sciences). Dr. Myles rekao je u to vrijeme u brojnim intervijuima, da su gotovo sve poznate sorte grožđa dio jedne porodice – roditelji, djeca i braća i sestre. Istražite rodbinsku vezu u nastavku, da biste saznali više o mnogim sortama uključenim u infografiku. Imajte na umu da su genetska istraživanja sorti Vitis vinifera u toku i da daju nove, a ponekad i oprečne rezultate.

Sorte vinove loze u jednoj slici

Iako neke sorte mogu biti dvostruke namjene, stono grožđe i grožđa za sušenje uglavnom se razlikuju od vinskih sorti grožđa. Iz tog razloga razlikuje se distribucija sorti vinove loze u zemljama koje primarno proizvode stono grožđe i suvo grožđe. Ove sorte se razlikuje od distribucije vinskih sorti namijenje proizvodnji vina u pretežno vinskim zemljama.

Dobro je pogledati i ovo: https://ovinu.info/rasprostranjenost-svjetskih-sorti-vinove-loze/

Naslov orginala: The Wine Grape Family Vine (Sorte vinove loze u jednoj slici). Izvor: https://vinepair.com/; Objavljeno: 18.09.2014. by Joshua Malin. Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: familija, vinova loza, sorta