Šta je EVI za vinograde?

Naslov orginala: What is EVI for Vineyards? Izvor: http://www.ospreyaerial.ca/; Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: vinova loza, vinograd, EVI

Kalibrirani podaci o bujnosti čokota kreirani su korištenjem poboljšanog indeksa vegetacije (Enhanced Vegetation Index-EVI), tj. odnosa koliko sunčeve svjetlosti se reflektuje od čokota u različitim rasponima boja, uključujući infracrvenu.

11,59
14,09

Da li ste znali? NDVI je standardna multi-spektralna slika koja se koristi za mjerenje bujnosti u vinogradarstvu i industriji vina, ali nažalost, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ima niz tzv urođenih nedostataka. Jedan od najvažnijih nedostataka je taj da podaci u velikoj mjeri zavise od vremenu dana u kojem je slika snimljena. To je zbog promjene ugla sunčevih zraka. To znači da upotreba NDVI može pružiti netačne informacije i može prikazati različite podatke u različito doba dana. Rezultati NDVI takođe variraju na osnovu drugih faktora, poput sjene ili varijacije tla. Kako bi ispravili ove netačnosti, naučnici su predložili novu, poboljšanu verziju NDVI-a, nazvanu poboljšani indeks vegetacije EVI (Enhanced Vegetation Index). Pomoću dodatnih talasnih dužina svjetlosti moguće je ispraviti pogreške vezane sa NDVI.