Grožđe je mnogo više nego samo vino

grožđe vinograd vinogradarstvo vinova loza vinska kultura

Grožđe. Vino se uglavnom dobija iz grožđa, ali postoji mnogo proizvoda koji se koriste i za prehranu ljudi i za druge svrhe. Makroekonomski podaci vinskog sektora, koji su često izloženi u Vinetur, otkrivaju veliki značaj uzgoja vinove loze u svijetu. To je posebno u tradicionalno vinogradarskim zemljama.

Grožđe

U stvari, vino je daleko najglavniji proizvod koji se dobija od grožđa. Mada postoje i mnogi drugi proizvodi koji takođe imaju svoju važnost. Kako sa ekonomskog stanovišta, tako i sa kulturnog koje ćemo vidjeti u nastavku.

Još davno sa pritomljavanjem vinove loze, čovjek je grožđe fundamentalno koristio kako bi sebi obezbijedio hranu, danas grožđe uglavnom služi za proizvodnju vina. Međutim, sa napretkom vinarske djelatnosti, tokom vjekova, dobijeni su i drugi proizvodi od grožđa i pogodni drugim namjenama, uključujući i neprehrambenu namjenu.

Ovo su glavni proizvodi koji se dobijaju od grožđa:

  1. Vino u svim njegovim varijantama: je proizvod dobijen alkoholnom fermentacijom,
    svježeg grožđa, kompletno ili djelimično, muljanjem ili ne ili grožđanog soka.
  2. Prirodni i vinski alkohol: to je etil alkohol od destilacije ili prečišćavanja proizvoda koji
    nastaju alkoholnom fermentacijom proizvoda od grožđa.

Naslov orginala: The grapes, much more than wine. Izvor: https://www.vinetur.com/; Prevod: Dragutin Mijatović