Činjenice o vinu – koje bi trebao znati

vinarstvo vino vinska kultura

Činjenice o vinu. Ljudi sve više odlaze na festivale o hrani, vinu i pivu kako bi zadovoljili svoje ukuse. Ne uzimajte za zdravo. Studija Eventbrite otkrila je da je skoro blizu pola milienijuma (Millennials*) otišlo na pet ili više događaja. Bili su to događaji u vezi hrane i pića u 2014, i za to su bili spremni da potroše oko 50 dolara za kartu.

* Millennials (Milienijumi), je poznata kao Generacija Y ili Gen Y. Oni su generacijska demografska družina koja prati generaciju X i prethodnu generaciju Z. Ne postoje tačni datumi kada ova grupa počinje ili završava; demografi i istraživači obično koriste rane 1980-te kao početne godine rođenja i sredinom 1990-ih do ranih 2000-ih kao završne godine rođenja. Da činjenice o vinu. Milenijumi se ponekad nazivaju “eho-boom” zbog velikog porasta stope nataliteta u 1980-im i 1990-ima, i zato što su milenijumi često djeca baby-boomera. Iako se milenijumske karakteristike razlikuju od regije do regije, zavisno o socijalnim i ekonomskim uslovima, generacija je uopšte obilježena povećanom upotrebom i poznavanjem komunikacija, medija i digitalnih tehnologija.

Original naslova: 11 Facts You Need To Know About Wine;  Izvor: https://vinepair.com/;  Objavljeno: 21.09.2016. by Nick Hines;  Prevod: Dragutin Mijatović;  Ključne riječi: vino, vinarstvo, vinska kultura