Istraživači recikliraju otpad vinove loze

nauka rezidba vinograd vinogradarstvo vinova loza

Otpad vinove loze. Kuće budućnosti mogle bi se graditi od održivog građevinskog materijala napravljenog od otpada vinove loze, ako viktorijanski naučnici budu imali svoj put.

Otpad vinove loze

Ključne tačke:
• Istraživači prave ivericu (ploče-daske) od usitnjenih dijelova lastara vinove loze
• Globalni vinogradarski sektor (vinska industrija) godišnje raspolaže sa 42 miliona tona otpada (orezane loze) svake godine
• Iverica (ploče, daske) od vinove loze manje je gruba (oštra) za građevinske alate

Istraživači sa Univerziteta Melbourne uzimaju otpad od loze i pretvaraju ga u ivericu. To je osnovna građa u industriji građevinarstva. Šefica hemijskog inženjerstva Univerziteta Melbourne Amanda Ellis rekla je da su dijelovi vinove loze dobijene orezivanjem biljke glavni izvor poljoprivrednog otpada. “Samo Kina proizvodi šest miliona tona i očito nije teška zemlja za proizvodnju vina, pa bi Australija bila prilično ekvivalentna sa oko 6 do 10 miliona tona otpada”, rekla je profesor Ellis. “Kada gledate čokote vinove loze, orezana loza-otpad bi se bacio na farmi i zakopao ili spalio, a to ima efekte staklene bašte kada se počne raspadati.”

Istraživači prerađuju otpad vinove loze u ivericu za održivu gradnju. Naslov orginala: Researchers recycling grapevine waste into particle board for sustainable buildings. Izvor: https://www.abc.net.au/. Objavljeno: 06.10.2020. by Isabella Pittaway. Prevod: Dragutin Mijatović