Kognitivna perspektiva

aroma vina degustacija okus vina vino

Kognitivna perspektiva. Šta je pokretač razumijevanja vina? Posljednjih godina postalo je jasno da kognitivni procesi igraju glavnu ulogu u percepciji i preferencijama vina. Doživljavanje vina nije samo fizičko, već i kognitivno i emocionalno iskustvo.

Kognitivna perspektiva
Razumijevanje vina: efekti kognitivnih procesa

Iako je „unutarnji“ kvalitet vina (kakav je okus vina) važan pokretač uvažavanja vina, vanjske informacije poput cijene, imena ili porijekla vina mogu promijeniti način na koji se vino doživljava. Na primjer, Wansink i njegovi saradnici (1) pokazali su da poznavanje porijekla vina nije uticalo samo na ocjenu vina već i na količinu konzumirane hrane.

Isto tako, Siegrist i sar. (2) pokazali su da ocjene vinskih kritičara utiču na stvarno senzorno iskustvo potrošača o vinu, a Danner i sar. (3) otkrili su da složeni opisi vina pozitivno utiču na ljudske emocije, očekivanja i spremnost za piće.

U ovom radu govori se o nekim kognitivnim mehanizmima koji su uključeni u te efekte i predstavit ću nedavna dostgnuća koja ilustriraju doprinos kognitivne nauke razumijevanju ključnih pokretača uvažavanja vina. Rad je predstavljen na Međunarodnom kongresu o vinovoj lozi i nauci o vinu (International Congress on Grapevine and Wine Sciences) – ICGWS (Logroño, Španija, 7-9. Novembra 2018) u organizaciji ICVV.

References

  • 1.Wansink, B, Collin R, & Jill N (2007), “Fine as North Dakota Wine: Sensory Expectations and the Intake of Companion Foods,” Physiology and Behavior, 90:5 (April), 712-16.
  • 2.Siegrist, M. & Cousin M.E. Expectations influence sensory experience in a wine tasting. Appetite, 2009, 52, 762-765
  • 3.Danner L, Johnson T Ristic R. Meiselman H &Bastian S. (2017) “I like the sound of that!” Wine descriptions influence consumers’ expectations, liking, emotions and willingness to pay for Australian white wines, Food Research International,99,

Pogledati i: https://ovinu.info/detekcija-mirisa-vina-u-zavisnosti-od-vase-pljuvacke/

Izvor: https://www.infowine.com/. Naslov orginala: Key drivers of wine appreciation and consumption: a cognitive perspective: (Ključni pokretači uvažavanja i potrošnje vina: Kognitivna (spoznajna) perspektiva). Objavljeno: 10.02.2021. by Dominique Valentin (CSGA, Agrosup Dijon, France). Prevod: Dragutin Mijatović