Priručnik za podrumare

Priručnik za podrumare

podrumarstvo vino

Priručnik za podrumare: Podrum je mjesto gdje se odvija najosjetljiviji dio procesa u proizvodnji vina. Pročitah zanimljiv priručnik koji obrađuje tematiku radova u podrumu-Priručnik za podrumare. Nije od viška ako prošetamo kroz gradivo koje priručnik prezentuje.

Priručnik za podrumare
Vinski podrum: Kutjevo

Ako se neko vino nakon prvog pretakanja prirodnim putem ne bistri, ostaje mutno, treba posumnjati da se u dotičnom vinu odvijaju procesi uzrokovani radom bakterija ili gljivica. O kojoj bolesti ili mani vina se radi, najsigurnije je utvrditi laboratorijskom analizom. U pravilu vina se najčešće kvare početkom ljeta, usljed viših temperatura, tim prije ako ih držimo u neodgovarajućim prostorijama. Do kvarenja vina će takođe doći, ako ne provodimo redovno nadolijevanje i sumporisanje vina.

Test

Predlažemo jedan vrlo jednostavan vino test, kojim možemo na vrijeme provjeriti da li je neko vino postojano prema bolestima i manama. Takav test treba provesti početkom marta dok je u podrumu hladno i vino se ne kvari. Iz sredine bačve uzmemo dva uzorka vina u dvije boce od 1 litre, a da u svakoj boci bude 2/3 vina. Uzorke vina ostavimo u prostoriji koja se grije (sobi ili kuhinji). Jedan od uzoraka u boci držimo bez vinobrana. U drugi uzorak dodamo 1 miligram vinobrana što odgovara 12 grama na 100 lit vina prema uputi proizvođača. Ako se kontrolni uzorak (vino bez vinobrana) u toku desetak dana počne mutiti te mijenja boju i okus.

To nam je siguran znak da takvo vino, nastupom povišenih ljetnih temperatura, neće se održati “zdravim”, bez prethodnog sumporisanja. Uzorak vina kojem smo dodali vinobran nebi se smio pokvariti, ostat će zdrav i vino je bistro bez promjene okusa i mirisa. Na osnovu probnog testa na stabilnost, možemo pravovremeno poduzeti mjere njege vina. To su :pretakanje, nadolijevanje, sumporisanje, a po potrebi i bistrenje, upotrebom želatina ili drugih enoloških preparata za bistrenje. Pravovremenom intervencijom, doze sumpornih sredstava možemo smanjiti na najnužniju potrebu. U pravilu bistrenju vina pristupamo tek nakon provedenog prvog pretakanja. Vino nikako ne smije ostati na talogu, jer bi ponovno došlo do mućenja vina, bilo djelovanjem patogenih mikroorganizama ili usljed naglih promjena temperatura u prostorijama gdje se vino čuva. Ako ga ne pronađete na stranici: http://www.vinogradarstvo.hr/ isti možete preuzeti i ovdje.

Preuzmite PDF ovdje

Preuzeto sa: http://www.vinogradarstvo.hr/. Priručnik za podrumare. Slika: https://www.jatrgovac.com/profil-kompanije-kutjevo-d-d/. Pripremio: Dragutin Mijatović