Program zaštite vinove loze 2018

zastita loze

Program zaštite vinove loze. Proizvodnja grozđa bez adekvatne zastite danas je vrlo rijetka. Program zastite vinove loze za 2018 koji nudi Syngenta pogledajte u prilogu.

Program zaštite vinove loze

Aplikacija pesticida i značaj doze sredstva. Da bi kvalitetno zaštitili vinograd uz što manje troškova i onečišćenje sredine potrebno je: • Poznavati biologiju bolesti i štetnika. • Odabrati optimalno vrijeme za primjenu pesticida. • Kombinovati sredstva iz različitih grupa i različitog načina djelovanja. • Odabrati sredstvo (pesticid) dobrog djelovanja i provjerenog kvaliteta. • Prilagoditi dozu sredstva jedinici površine, fenofazi ili zapremini zelene mase. • Prilagoditi potrošnju sredstva fenofazi, zapremini zelene mase i tipu uređaja za prskanje. • Osigurati optimalan raspored kapljica i pokrivenost svih zelenih dijelova loze i dr.

Upute uz sredstvo

U praksi se svake godine dešavaju greške koje se neopravdano pripisuju isključivo sredstvima! Upute koje dolaze uz sredstvo sadrže ranije ustaljene preporuke na bazi koncentracije u % ili doze u gramima ili mililitrima na 100 litara vode. Kod novih sredstava preporuke sadrže dozu (kg ili lit/ha) uz preporučeni utrošak (najčešće 1.000 lit/ha). Jednostavnu i jasnu preporuku nije lako napisati jer ne postoji jedinstvena metoda prskanja vinograda i jedan tip uređaja. Razlike u potrošnji vode između leđnih prskalica i atomizera mogu biti 2-3 puta na istoj površini. Nažalost, mnogi vinogradari uvođenjem atomizera u vinograde smanjuju potrošnju vode. Tako ne prilagođavaju koncentraciju sredstva, te time umanjuju dozu po hektaru. Na ovaj način zaštita loze bude loša, bez obzira na razmake prskanja i korišteno sredstvo.

Utrošak sredstva 1.000 litara/ha, odnosi se na razvojne stadije vinove loze maksimalne zapremine (od kraja cvatnje do berbe) i za vinograde sa 4.000 – 5.000 čokota/ha. Iz preporučene koncentracije i utroška sredstva lako se izračuna maksimalna doza po ha (ako nije navedena na uputi). To znači da doza sredstva u punoj vegetaciji na 1 ha treba biti uvijek ista (kao u uputi) bez obzira na utrošak vode i uređaj za aplikaciju.

POGLEDATI:

Izvor: https://www.syngenta.hr/vinova-loza

Zaštita vinove loze 2021. https://www.syngenta.hr/brosure-i-katalozi

Program prskanja vinove loze 2018: Preuzmite PDF ovdje