Udruzenje Vinogradara i Vinara

vinarstvo vinogradarstvo

Udruženje. Na području republike Srpske postoje i rade dva Udruzenja:

Udruženje vinogradara i vinara Republike Srpske –UViVRS je dobrovoljno udruzenje proizvodjaca grozdja i vina u sjevernom dijelu Republike Srpske. Pokriva podrucje od Novog Grada do Bijeljine. Osnovano je 2004 godine sa ciljem da radi na propagiranju o podizanju vlastitih vinograda i privatnih vinarija i tako doprinose razvoju, unapredjenju i podizanju vinske kulture na ovom podrucju. Danas broji preko 60 clanova. U ovoj akciji koja traje godinama podignuto je preko 60 ha malih privatnih vinograda i nekoliko vinarija. Proizvedena vina vec su na zavidnom nivou kvaliteta i postaju propoznatljiva ne samo lokalno, nego i mnogo sire. Osnovna ideja udruzivanja,  mudjusobna saradnje medju vinogradarima-vinarima i zajednicko rjesavanje eventualnih problema nije u potpunosti uspjelo. Sta je osnovni razlog, sto Udruzenje ne radi ili radi samo od slucaja do slucaja, pitamo clanove Udruzenja.

Udruženje vinogradara i vinara istočne Hercegovine „Vinos“ okuplja preko 30 vinogradara i vinara sa podrucja istocne Hercegovine. Na ovom dijelu Republike Srpske nalazi se oko 400 ha pod vinogradima. Vinogradarstvo i vinarstvo Hercegovine ima dugu tradiciju u proizvodnji grozdja i vina.  I ako je kasnije osnovano samo papiroloski, Udruzenje je daleko organizovanije i aktivnije u svojim aktivnostima i akcijama. Vina ovog dijela Hercegovine danas su prepoznata skoro na svim kontinentima.

Pogledati i: https://ovinu.info/beowine-mesto-susreta-globalne-vinske-kulture/

Komentariši