Plamenjača

Plamenjača vinove loze

vinograd zastita loze
Plamenjača

Plamenjača (Plasmopara viticola) glavna je bolest vinove loze, potiče iz Sjeverne Amerike. Karakteriše je prisutnost uljanih pjega (mrlja, fleka) na površini lista (lice lista) i bijeličaste prevlake (spora) na donjoj strani lista (naličju lista). Pojavljuje se i na lastaru i na grozdu u periodima povećane vlažnosti. Može imati značajan uticaj na prinos grožđa ako se ne provode mjere zaštite. Jednostavno napada sve zelene dijelove čokota. Slike će same više reći.

Plamenjača vinove loze – Biologija 

Glavni oblik prezimljenja parazita je u obliku oospora u zaraženim otpalim listovima. Kod plamenjače vrijedi pravilo „3 x 10“, a to znači da kada je srednja temperatura vazduha oko 10°C, tokom dva do tri dana padne barem 10 mm kiše dnevno te je lastar dužine oko 10 cm, tada nastupaju povoljni uslovi za klijanje spora i prve primarne infekcije. Vrijeme od rane zaraze do vidljivih simptoma je obično 10-15 dana, a simptome na listovima najčešće uočavamo u maju.
Kako temperatura vazduha raste, pod uslovom da ima dovoljno padavina, vrijeme od infekcije do vidljivih simptoma postaje kraće (4-5 dana). Infekcije obično prestaju sredinom ljeta kada nastupi sušno razdoblje i temperature pređu 30°C. Ipak, u kišnim ljetima i udolinama rijeka potrebno je paziti i na kasno ljetnu i jesensku zarazu na lastarima poslije prevršivanja.

Pogledati i: https://ovinu.info/bolesti-vinove-loze/

Naslov orginala: Downy mildew of grapevines. Izvor: https://www.agric.wa.gov.au/, Objavljeno: 05.05.2020. Pripremio: Dragutin Mijatović