Skratite vrijeme rezidbe

rezidba vinova loza

Vrijeme rezidbe. Mehanizovana rezidba. Zahvaljujući poluminimalnoj rezidbi provedenoj prije tri godine na 6 ha vinograda zasađenom sortom Chardonnay, Éric Challeau smanjio je vrijeme rezidbe na pola.

Što se tiče prinosa, količina roda se samoreguliše nakon tri godine, zato želi proširiti praksu na veće površine. Na području opštine Thurageau (AOP Haut-Poitou i IGP Val de Loire), ima 89 ha ratarskih kultura i 26 ha pod vinogradima za tu namjenu. Za Éric Challeau-a cilj orezivanja je jasan: “Ne trošiti previše vremena i ekonomisati sa glavnim radovima u vinogradu. “U posljednje tri godine odlučio se za polu-minimalnu rezidbu. Na 6 ha Chardonnay-a sa uzgojnim oblikom Cordon de Royat (neophodan uslov), koristio je mašine Visio de Pellenc. “Ova tehnika rezidbe posrednik je između prethodne i završne rezidbe, kaže vinogradar.

Više nema orezivanja starog drveta

Diskovi mašine koji sijeku, postavljeni su na njegove predorezivače sa senzorima za rezanje lastara vinove loze iznad kordunice.  Diskovi se mogu koristiti i na tradicionalnim uzgojnim sistemima, (manje od TRP-a) i dopunjeni su sa dva rezača za rezanje bočnih strana špalira. Udar se automatski izbjegava zahvaljujući senzorima. Cilj je ostaviti samo dva okca po rodnom lastaru i više ne sjeći staro drvo. Svaki čokot tako zadržava 100 do 200 okaca, zavisno od visine (15 do 20 cm) i širine reza.

Cijena opreme: 20.000 evra. Cilj je mehanizovano orezati sve vinograde (IGP/AOC). Vozeći brzinom od 1,5 km, vinogradar dnevno oreže 2 ha. Prelazak na ručne makaze omogućava uljepšavanje rada. Mehanizovana tehnika orezivanja vinograda sa potencijalom od 50 do 70 hl/ha (6-10 t/ha) kasnije dovodi do samoregulacije vegetativne mase i prinosa. “Prva godina je prilično komplikovana što se tiče performansi, ali nakon treće godine stvari se vraćaju u normalu”, kaže Éric Challeau. Ručnim orezivanjem kraci se previše izdužuje i tako pravimo velike rane pri orezivanju.

Na kraju, uzimajući u obzir ručnu završnu rezidbu, vrijeme rezidbe je prepolovljeno. “Mali savjet za vinogradare:” Pazite na nedostajuće oznake kada mehanizovano režete! Morate biti vrlo pažljivi, jer se mašina vrlo brzo spušta na žicu ako ne uočava fleksibilni mjerni štap.” Da bi poboljšali prilagodljivost loze za mehanizovano orezivanje, vinogradari će trebati modifikovati naslone svojih budućih plantaža. Neophodni su robusniji nasloni, posebno dizajnirani za TRP. Da bi investicija bila isplativa, vinogradar može odlučiti da se mašina kupi ili koristi kao usluga.

Naslov orginala: Diviser par deux le temps de taille, grâce à la taille semi-minimale (Podijelite vrijeme rezidbe dva zahvaljujući polu-minimalnom orezivanju). Izvor: https://www.mon-viti.com/. Objavljeno: 02.11.2020. par Oliver Lévêque. Pripremio: Dragutin Mijatović