Cvjetanje – ključna fenofaza za uspjeh berbe grožđa

đubrenje grožđe klima nauka vinograd vinogradarstvo vinova loza

Cvjetanje – ključna fenofaza. Kao opšte pravilo, kad cvjetanje dobro prođe, pred nama je dobra berba. Dva faktora mogu odrediti uspjeh ove fenofaze koja se završava zametanjem bobica. Tada započinje razvoj – povećanje bobica, a to su: povoljno vrijeme, koje ostaje nekontrolisano i optimalna ishrana loze. Yara ( Yara International ASA globalna je firma specijalizovana za poljoprivredne proizvode i sredstva za zaštitu sredine) predlaže da se djeluje na drugi faktor, faktor ishrane Grappilote (Grappilote nutrition program). Dok se kapacitet apsorpcije korijena ubrzano smanjuje, program ishrane Grappilote  kombinuje tri folijarne aplikacije za kontrolu cvjetanja kako bi se vinova loza pravilno pripremila, plus analizu mladih bobica da bi se osigurao kvalitet grožđa.

U vrijeme kada se povećava konkurencija za resursima između rodnih i vegetativnih elemenata, tri folijarne primjene pokrivaju osnovne potrebe vinove loze za hranom pripremu za cvjetanje, razvoj cvjetni začetaka i razvoj bobica, a istovremeno biljci omogućavaju maksimalni fotosintetički kapacitet. Analiza bobica provodi se kada je grozd zatvoren. Identifikuje se nedostatak ishrane, višak i neravnoteža koja bi mogla izazvati fiziološki poremećaj, u fazi koja omogućava da se intervenše i po potrebi ispravi. U fazi cvjetanja đubrenje zauzima bitno mjesto, kada spadnu cvjetne kapice a tučak i prašnici cvjetova su jasno vidljivi.

Cvjetanje

U fazi cvjetanja česta je pojava opadanja cvjetova. Cvjetovi opadaju jer nije došlo do oplodnje – kapica ostala pričvršćena – klimatski uslovi – ili su cvjetovi abortirali. Česta je pojava i neujednačenost bobica (bobice se neujednačeno razvijaju zbog nepravilne oplodnje) što utiče na prinos grožđa i na kvalitet šire.

Dodavanje bora prije faze cvjetanja poboljšat će snagu oplodnje polena i smanjiti pojavu opadanja cvjetova. Manjak cinka u bobicama dovodi do slabijeg razvoja grozdova i rizika od pojave neujednačenih bobica.

Ali bor ima i druge važne uloge u životu loze. Bitan je za diobu i porast ćelija. Utiče na metabolizam auksina, hormona rasta i identifikaciju fenola. Bor takođe sudjeluje u regulaciji transporta ugljeni hidrata i u sintezi ćelijskih zidova. Nedovoljno bora u biljnim ćelijama i tkivima dovodi do nesavršeni i zakržljali ćelija i tkiva koja često izumiru, kada bi se trebali aktivno razvijati. Isto važi i za cink koji je uključen u mnoge enzimatske sisteme koji se koriste za sintezu proteina i metabolizam ugljeni hidrata. Takođe igra ulogu u metabolizmu auksina, što ga čini bitnim mikroelementom u procesu rasta. Konačno, nedostatak cinka smanjit će imunološku otpornost vinove loze, čineći lozu osjetljivijom na bolesti.

Kontrola cvjetanja

Od 2017. godine, Yara zajedno sa IFV (Institut Francais de la Vigne et du Vin) testira uticaj 3 folijarne primjene u kontroli cvjetanja na prinos i kvalitet zatravljenih vinograda. Za eksperiment u trajanju dvije godine odabrana je sorta Grenache. Sorta čije obojeno grožđe daje puno cvjetova, ali ne i puno bobica. Postavljena su tri modaliteta svaki sa tri ponavljanja: kontrolna varijanta (TEM), folijarno đubrenje sa 3 litre/ha (PHO3) i folijarno đubrenje sa 5 litara/ha (PHO5).

Rezultati prve godine, 2017/2018, zadovoljavajući su i potvrđuju da tri folijarna doprinosa poboljšavaju cvjetanje u tri segmenta: (1.u razvoju cvasti i izdvojanju cvjetova, 2.u boljem cvjetanju i 3.u početku oplodnje) sve korisno za vinovu lozu, time i za vinogradara. Varijanta PHO5 daje bitnije prednosti. Sorta Grenache prirodno ima nisku stopu oplodnje, 21% u ovom slučaju, koja predstavlja kontrolnu varijantu TEM. Kod PHO5, stopa oplodnje povećava se do 24%, 3% više. Poboljšanje koje direktno utiče na prinos pod uticajem PHO5 je veći prinos od kontrole za 2 tone/ha, tj. približno + 10 hl/ha! Može se koristiti više folijarnih đubriva. Na osnovu prosječne cijene tri folijar doprinosa od 80 €/ha i uzimajući prilično širok raspon od 75 do 150 €/hl, vinogradar može dobiti povrat ulaganja nekoliko puta viši. Ovo su samo 3 načina koji potpomažu cvjetanje. Zamislite dodatne prednosti sa analizom bobica u fazi zatvaranja grozda koristeći Grappilote Program.

Da biste saznali više o đubrenju vinove loze, ne oklijevajte kontaktirati stručnjake iz te oblasti kako biste doznali više.

Pročitati i ovo: https://ovinu.info/cvjetanje-i-oplodnja-vinove-loze/

Naslov orginala: La floraison, stade clé pour la réussite de vos vendanges. (Flowering, a key stage for the success of your harvest). Izvor: https://www.mon-viti.com/; Objavljeno: 18.12.2019. by Yara. Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: vinova loza, folijarna ishrana, cvijetanje, prinos, kvalitet grožđa