Uzgoj vinove loze

istorija naslon rezidba uzgojni oblik vinova loza

Uzgoj loze. Različite tehnike upravljanja čokotom. Način njegovanja vinove loze zavisi o načinu na koji loza prirodno raste: kao grm za čokote koji rastu bez oslonca (naslona) ili kao savremeniji oblik uzgoja za čokote za koje je obezbijeđen naslon u uslovima u kojima se različite sorte gaje. Iz ovoga proizlaze glavne metode održavanje vinograda iz kojih proizlaze mnoge specifične tehnike, zavisno o regiji, kulturnoj tradiciji, posebnostima sorti grožđa i tla:

1-UZGOJ UZ DRVO, u visinu (hautin) kako samo ime govori, omogućava rast vinove loze u visinu. Pradavni uzgoj grožđa na drveću, koje je korišteno kao podrška za prihvatanje i razvoj lijane. Uzgoj uz drvo, https://upload.wikimedia.org/

2-UZGOJ LOZE UZ DRVENE REŠETKE (naslon), Rimljani su uzgajali grožđe obično na drvenim rešetkama, pergolama, sjenicama, koje su u prošlosti bile od drveta hrasta ili kestena, ponekad bagrena, održavale su vinovu lozu u jednoj ili više ravni, uz rezidbu i vezivanje loze za naslon.Drvena rešetka: https://hr.blabto.com/

Ove metode uvijek su predmet eksperimenata i istraživanja radi poboljšanja, jer tip ugojnog oblika i naslona zavisi o planiranom prinosu i kvalitetu grožđa koji loza daje.
Nasloni omogućuju primjenu različitih tipova rezidbe: kratka, duga ili kombinovana. Tip (način) rezdbe naravano zavisi od sorte vinove loze i izbora odgovarajućeg uzgojnog oblika.

Naslov orginala: Culture de la vigne (Uzgoj vinove loze). Izvor: https://www.inrap.fr/. Pripremio: Dragutin Mijatović