Zašto bi ljudi trebali piti vino

Zašto bi ljudi trebali piti vino?

degustacija vino

Zašto bi ljudi trebali piti vino? A evo i doprinosa debati Lorenza Biscontina, konsultanta, autora i osnivača Vinophila Wine Expo-a. U mojoj aktivnosti strateškog konsultanta u vinskom biznisu najteže pitanje za moje klijente je kada pitam: „Zašto bi neko trebalo da kupi vaše vino?“ Ipak, u zdravom poslovanju morate imati dobar odgovor na to pitanje. Ako pređemo sa kompanije na nivo industrije, postavlja se pitanje „Zašto bi ljudi trebali piti vino?“

Zašto bi ljudi trebali piti vino
Razlozi za konzumiranje alkohola (Slika: AI generisan, DALL-E)

Ostavljajući po strani etičke implikacije u vezi sa reklamiranjem konzumacije bilo kojeg alkoholnog pića, pronalaženje pravog odgovora može biti odgovor na strukturnu situaciju prevelike ponude koju spominje Robert Joseph u svom članku o potrebi da se uništi 15% svjetskih vinograda.

Proizvod koji niko ne želi, skup je čak i ako se pokloni besplatno

Čak i ako se poduzmu ove mjere, one mogu djelovati samo kratkoročno jer ne rješavaju problem opadanja potražnje. Proizvod koji niko ne želi skup je, čak i ako se pokloni besplatno. Štaviše, struktura troškova i očekivanja dobiti razlikuju se za različite kompanije i, kako kaže stara poslovica u vinskom svijetu, uvijek se nađe neko ko je voljan dati nižu cijenu da bi prodao.

Uzimajući za primjer izmišljenu kompaniju Roberta Josepha UNIF. Svaka velika privatna korporacija riješila bi pitanje neravnoteže ponude i potražnje kroz smanjenu proizvodnju samo u kratkom roku. I odmah bi počela raditi na razvoju nove prodaje u kratkom, srednjem i dugoročnom periodu. U suprotnom, samo upravljate padom.

Rješenje ne može doći iz “nevidljive ruke tržišta” kako ukazuje profesor Bentzin. Od Velike depresije iz 1929. znamo da je cijena vrlo neefikasno sredstvo za regulisanje tržišta, čak i onih strukturno efikasnih poput berze. Naprotiv, tržište vina je strukturno vrlo neefikasno tržište, gdje se ponuda teško prilagođava promjenama cijena. Stvarna godišnja proizvodnja se utvrđuje sve u jednom trenutku u vrijeme berbe, a proizvodni potencijal daju zasađeni vinogradi. Rezultat je ponuda koja je vrlo neelastična na tržišnu cijenu.

Pa da se vratimo na ključno pitanje „Zašto bi ljudi pili vino?“ (https://ovinu.info/koje-vino-treba-piti-i-zasto-crveno-bijelo-ili-rose/). Stari tradicionalni odgovori o unosu kalorija i zdravijem piću od vode (jer sigurno nije kontaminirana) zauvijek su nestali, a „uzbuđenje“ je daleko manje važno.

Ali ima puno novih odgovora: vino je održivo i snažno povezano sa prirodom. Vino se razlikuje po sortama grožđa, načinu proizvodnje i mjestu. Vino je radosno, vino je status, vino je autentično. Sve ove racionalne vrijednosti su u skladu sa trenutnim trendovima potrošača, tako da potencijal postoji.

Učinimo vino zabavnim, u svim značenjima koja ovaj izraz može imati za različite ljude

Dakle, šta bi vinska industrija trebala učiniti? Ove odgovore mora prenijeti porukama koje odjekuju kod potrošača na emocionalnom nivou, zaboravljajući trenutnu paradigmu pokroviteljstva obrazovanja. Učinimo vino zabavnim, u svim značenjima koja ovaj izraz može imati za različite ljude.

Kako da ovo uradimo? Vjerujem da je sazrelo vrijeme za kolektivnu komunikacijsku kampanju „vina“ kao kategorije. Kalifornijski institut za vino planira to učiniti, a širom svijeta postoje mnoge druge institucije i udruženja u poziciji da slijede ovaj primjer. Problem slobodne vožnje konkurenata, koji je do sada kočio ovakve kampanje je manji u poređenju sa gubitkom potrošača.

Lorenzo Biscontin: Why Should People Drink Wine? Izvor: https://www.meiningers-international.com/. Objavljeno: 11.06.2024. Prevod i priprema za sajt: Dragutin Mijatović