Athena uzgojni sistem

region vinograd vinogradarstvo vinova loza

Athena uzgojni sistem. Uvod. Naslon, uzgojni oblik i zimska rezidba su među najznačajnijim naporima i troškovima vinogradara koji gaje vinovu lozu radi proizvodnje grožđa. Univerzitetski tim za vinogradarstvo sa Univerziteta u Gruziji stvorio je novi sistem uzgoja koji kombinuje krošnju i podjelu na rodne zone kako bi se povećala izloženost lišća svjetlosti i proizvodnju grožđa koristeći rezidbu na lukove kako bi se smanjili proljetni radovi na prorjeđivanju lastara. Ovaj sistem uzgoja naziva se Athena uzgojni oblik (Athena training system) čokota, od sada poznat kao “Athena“.

Uzgojni sistem Athena

Bilateralni kordon sa orezivanjem na lukove i vertikalnim usmijeravanjem-pozicioniranjem lastara (vertical shoot positioning-VSP) jedan je od najčešćih sistema uzgoja koji se koristi za proizvodnju vinskog grožđa. VSP sistem je sistem sa jednom krošnjom (nepodijeljeni špalir,
jednostrani špalir) koji je jeftiniji za uspostavljanje od sistema sa podijeljenim krošnjama (dvostranim špalirom) jer su za njegovu izradu potrebne samo žice i stubovi, a poprečni krakovi nisu potrebni. VSP sistem takođe omogućava uži razmak u redovima i time veću gustinu sadnje vinove loze u poređenju sa sistemima sa podeljenim krošnjama. VSP je često sistem izbora za umjereno bujne sorte slabe do umjerene jačine. Sistem Lyre je sistem
podijeljenih krošnji koji se koristi za bujnije sorte uspravnog rasta.

Athena uzgojni sistem koristi oblik glave sa četiri luka vezana za dvije vodoravno odvojene žice nosače krakova i strukturu naslona u obliku slova V, sa podijeljenom krošnjom (dvostrani špalir).

Naslov orginala: Athena: A New Training System for Bunch Wine Grapes. Izvor: https://secure.caes.uga.edu/. Prevod: Dragutin Mijatović