defekti vina - prepoznavanje

Defekti vina – ključ za prepoznavanje

degustacija mane vina vino vinska kultura

Defekti vina – prepoznavanje. Mane (defekti) vina ispoljavaju se pogoršanjem organoleptičkih osobina vina: boje, bistrine, mirisa i okusa.

Defekti vina - prepoznavanje

Najčešći uzroci mana su nepravilna prerada i njega, nedovoljna higijena podrumskih prostorija i vinskog posuđa. Svaka mana ima drugačiji uticaj na vino, neke se lako uklone, a neke mogu promijeniti i karakteristike vina. Mane vina nastaju uslijed nepravilnih fizičko-hemijskih procesa u vinu, djelovanja enzima, divljih kvasaca i raznih drugih stranih sastojaka.

Organoleptičke karakteristike vina (boja, miris, okus) mogu se promijeniti do te mjere da vino nije preporučljivo za stavljanje u promet ili potrošnju zbog oksidacije, mutnoće, kristalizacije, taloga, stranih mirisa i okusa. Neke od tih defekata u vinu su: talog u crvenom vinu, vinski kamen u vinu, naknadno vrenje vina, oksidisano vino, miris vina na plutani čep i miris vina na sirćetnu kiselinu. Ovi defekti (mane vina) se lako prepoznaju pri degustaciji vina. Znati ih prepoznati je dio vinske kulture.

TALOG U CRVENOM VINU (mane, defekti vina – prepoznavanje)
Izgled vina. Talog u vinu je jako obojen, skoro tamnog izgleda, koji varira od čestica mutnoće do centimetar velkih (pločica) pahuljica ili
komada.

Objašnjenje. Kada vino sazrijeva, bojene materije u vinu obrazuju zajedno veće čestice. To utiče na nijansu boje vina. Mlada crvena vina su crvenoplave boje, nakon nekoliko godina boja vina postaje crvena, a još kasnije i ciglastocrvena (crvenosmeda). Čestice boje vremenom postaju tako velike, obrazuju talog koji pada na dno.
Šta poduzeti? Vino lagano (oprezno) dekantirati (presuti) prije posluživanja u odgovarajuću posudu (karaf, bokal).

Preuzmite PDF ovdje

Pogledati i: https://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/bolesti-i-mane-vina