Zelena rezidba

Zelena rezidba vinove loze

rezidba vinogradarstvo vinova loza

Zelena rezidba. Rezidba na zeleno je neizostavna ampelotehnička mjera u vinogradarstvu, kojom se reguliše razvoj čokota vinove loze.

Zelena rezidba

Zadatak, zelena rezidba je korekcija odnosa bujnosti i rodnosti čokota, koji je uspostavljen rezidbom za zrelo. Ti odnosi mogli bi biti poremećeni nepredvidivim vanjskim uticajima i unutrašnjim promjenama na čokotu vinove loze. Početak zelene rezidbe vezan je u pravilu  za kretanje lastara kada oni dostignu dužinu oko dvadesetak cm.

Rezidba na zeleno podrazumijeva više mjera odnosno zahvata koji se provode tokom vegetacije, a to su: 1. odstranjivanje okaca.  2. defolijacija (uklanjanje lišća), 3. uklanjanje suvišnih lastara (pljevljenje, lačenje, očenjivanje), 4. provlačenje lastara između žica, 5. pinciranje rodnih lastara, 6. zalamanje lastara i zaperaka, 7. prekraćivanje lastara iznad naslona, 8. prstenovanje lastara, 9. prorjeđivanje cvasti, 10. prorjeđivanje grozdova, 11. prorjeđivanje bobica.

Primjenom pojedinih oblika zelenog reza vinove loze postižu se slijedeći efekti: – privremeni prekid rasta lastara, – jednolični rast lastara na čokotu, – stvaranje povoljnih uslova za odvijanje procesa cvjetanje i oplodnje, – olakšava se zaštita od bolesti i štetočina, – smanjenje rehuljavosti sorti, – regulisanje visine prinosa, – povećanje kvaliteta grožđa, – povoljnije dozrijevanje grožđa.

  1. Odstranjivanje okaca. Osljepljivanje (odstranjivanje) okaca se rjeđe primjenjuje, jer je mnogo jednostavnije i sigurnije plijevljenje krenulih lastara. Međutim, uklanjanje okaca se uspješno primjenjuje kod mladih čokota u fazi formiranja. Uklanjanje nepotrebnih, tek aktiviranih okaca, treba obaviti ranije jer se aktivirana okca lakse očenjuju. Odstranjuju se okca na mjestima gdje nije potreban razvoj lastara radi boljeg razvoja ostavljenih okaca (u pravilu donja okca na ostavljenom luku).

Preuzmite PDF ovdje.

Pogledajte i: https://ovinu.info/rezidba-vinove-loze-na-zrelo/