Efekti klimatskih promjena

grožđe klima nauka vino vinogradarstvo vinova loza

Efekti klimatskih promjena osjećaju se u gotovo svim vinogradarskim regijama širom svijeta. U regionu Champagne su neki proizvođači počeli da razmišljaju, iako tiho, o neizbežnom prelasku sa pjenušavih na proizvodnju mirnih vina zbog smanjenja kiselosti grožđa. Godine 2018., više regiona, uključujući Alsace, Northern Rhone (Sjeverna Rajna) i Austria, doživjeli su svoje najranije berbe u posljednjih nekoliko decenija. Požari u Kaliforniji uništavali su državne vinograde, zajedno sa kućama i životima njegovih stanovnika, drugu godinu zaredom.

Ali nije samo da povećanje globalne temperature zabrinjava proizvođače vina. Provedeni ogledi pokazuju kako povećanje nivoa ugljen dioksida (CO2) ima veliki uticaj na vinograde i vinovu lozu. Prema izveštaju Quartz-a, istraživači sa nemačkog Hochschule Geisenheim University proveli su nekoliko godina simulirajući efekte povećanja nivoa CO2 u vinogradu regiona Rheingau, i sada počinju da objelodanjuju svoje rezultate.

Ako želite u budućnost morate je oponašati

„Ako želite da idete u budućnost, morate oponašati budućnost“, kaže dr Hans Reiner Schultz sa Univerziteta. “To ne možete učiniti u stakleniku.” Da bi simulirali buduće uslove, naučnici na Hochschule Univerzitetu izgradili su kompleksan sistem od šest ventilatora. Tri od njih ispuštaju ugljeni dioksid na redove vinove loze sorti Riesling i Cabernet Sauvignon. Ostala tri ispuštaju normalan vazduh. Istraživači su zatim podigli koncentraciju CO2 u vinogradu za oko 20% da bi dostigli nivo za koji se očekuje da će se pojaviti širom svijeta do 2050. godine.

Do sada su uočena neka važna zapažanja. Prvi je, da dodatni CO2 razvija ekstra (više) šećera u grožđu, što bobice čini većim i sočnijim. Drugo, grozdovi se povećavaju i sadrže više bobica. Ovo može zvučati radosno, da li je moguće da vinova loza upija mnogo više vode nego što je uobičajeno tako što troši (iscrpi) duboke podzemne rezerve?

Osim vinove loze, zahvaćeni su i okolni ekosistemi. Moljci (Leptiri) koji žive u vinogradu se brže razmnožavaju. To za posljedicu ima više larvi koje se hrane grožđem, za uzgajivače grožđa nova borba protiv štretočina. Iako su nalazi još uvijek preliminarni (a vina od dobijenog grožđa izgledaju normalno), naučnici ostaju zabrinuti. Ako su ovi eksperimenti bilo kakve indikacije, vinari u narednih 30 godina će se morati dramatično prilagoditi promjenjivim uslovima vinograda kako bi ostali operativni. Iz tog razloga, stvaranje i testiranje novih tehnologija može biti od vitalnog značaja. Pročitati i: https://ovinu.info/kako-klimatske-promjene-mogu-uticati-na-buducnost-vina/

Naslov orginala: The Radical Vineyard Experiments Scientists Are Using To Fight Climate Change;  Izvor: https://vinepair.com/;  Objavljeno: 19.02.2019. by Tim McKirdy;  Prevod: Dragutin Mijatović;  Ključne riječi: vinogradarstvo, vinova loza, nauka, klima, ugljen dioksid