Budućnost – hibridne sorte vinove loze

sorta vinogradarstvo vinova loza

Hibridne sorte. Trebamo li presaditi vinograde regiona Bordeaux sa otpornijim sortama vinove loze? Suočeni sa globalnim zagrijavanjem i izazovima smanjenja upotrebe pesticida, neki vinogradari sada gledaju u budućnost, u nove sorte grožđa.

Bordeaux, Francuska. Hibridi su sorte koje su otpornije na toplotu i bolesti kao što je plijesan. Ove takozvane “hibridne” sorte već postoje, ali zasad nisu dozvoljene u vinogradima regiona Bordeaux. Xavier Planty, vlasnik prestižnog Château Guiraud u rejonu Sauternes, nedavno je potpisao u “Le Monde” (26. februara) forum vitriol da kaže sve štetno što je mislio o hibridnim sortama grožđa: ” lažna dobra ideja “, koja prema njemu ” ugrožava našu vinsku baštinu “.Osnova (appellations d’origine contrôlées) oznaka kontrolisanog porijekla je spoj između mjesta i autohtone sorte, odabrane kroz vjekove. To je naše obećanje potrošačima. Ako pređemo na hibridne sorte grožđa, naš brend je mrtav, rekao je Xavier Planty.

Xavier Planty osuđuje čarobnjake (naučnike) INRA-e, radnike nacionalnog instituta za agronomska istraživanja, ali njegov govor nalazi malo odjeka u profesiji. Bernard Farges, na primjer, predsjednik sindikata Bordeaux i Bordeaux Supérieur, smatra da bi hibridnim sortama trebalo dati šansu. Otporne sorte grožđa su odgovor na klimatske promjene i izazove smanjenja sredstava za zaštitu bilja. Moramo ih nastaviti testirati i zašto ih jednog dana ne uključiti u naš AOC dodaje Bernard Farges.  “Ovo ne govori da će sorte Merlot i Cabernet nestati preko noći” objašnjava Bernard Farges ali vinova loza ima da se razvija kao što je to radila za poslednjih 3.000 godina. Krajem 19. vijeka filoksera je uništila čitavo francusko vinogradarstvo. Vinogradari su zasadili nove sorte grožđa kako bi oživjeli proizvodnju. Sutra će vjerovatno uraditi istu stvar. Pogledati i: https://ovinu.info/otporne-sorte-vinove-loze-piwi/

Naslov orginala: Vignoble bordelais: quel avenir pour les cépages hybrides?;  Izvor: https://www.francebleu.fr/;  Objavljeno: 05.03.2019. by Stephane Hiscock;  Prevod: Dragutin Mijatović;  Ključne riječi: vinogradarstvo, vinova loza, sorte, hibridi