Fenološka proučavanja sorti

Fenološka proučavanja sorti

nauka vinogradarstvo vinova loza

Fenološka proučavanja sorti. Jeste li uočili da se lišće u vašoj bašti ne pojavljuje baš uvijek u isto doba proljeća? Tome su uzrok godišnja kolebanja vremenskih prilika. Na listanje utiču temperatura, vlaga i sunčeva svjetlost. Godišnji ciklus sunčeve svjetlosti je konstantan, a od godine do godine variraju vlaga i temperatura. U životu čokota svake godine dolazi do promjena – fizioloških i morfološko-anatomskih.

Fenološka proučavanja sorti

Neke promjene su lako uočljive, druge nisu, ali su sve međusobno povezane i odigravaju se po određenom redosljedu. Lako uočljive promjene iskazuju se u rastenju i sazrijevanju organa, a one druge su fiziološko-biohemijskog karaktera i određuju redosljed i intenzitet prvih. Prve promjene se označavaju kao fenološke – svaka od njih se odlikuje nekom dominirajućom pojavom (fenomenom). U okviru godišnjeg ciklusa vinove loze, vegetativno-morfološke promjene se odigravaju samo u toplijem periodu godine – periodu vegetacije.

Sve promjene u godišnjem ciklusu – vrijeme pojavljivanja, njihov intenzitet i dužina trajanja – uslovljene su fiziološkim stanjem čokota i spoljnim uslovima. Zato analiza ovih pojava ima ekofiziološko obeležje. Fenologija je grana ekologije koja proučava promjene u godišnjem ciklusu žive prirode i njihovu povezanost sa okolinom i klimatskim uslovima. Detaljnije podatake o tome kako se fenološka proučavanja primjenjuju u vinogradarstvu mogu se sagledati kroz tzv deskriptore – metodološki pristup kojima se opisuju – kodiraju i kvantifikuju pojedini pojmovi (uočljive promjene na čokotu) i upoređuju sa standardima kako bi se registrovane promjene mogle tumačiti na isti način širom vinogradarskog svijeta.

Izvor: Milosavljević, M. (1998) Biotehnika vinove loze; Descriptors for Grapevine;https://www.bioversityinternational.org/http://www.ecpgr.cgiar.org/:  Pripremio: Dragutin Mijatović