Godišnji ciklus vinove loze

Godišnji ciklus vinove loze – 02

vinograd vinogradarstvo vinova loza

Godišnji ciklus vinove loze. Možda ste čuli izraz “veliko vino se pravi u vinogradu” i to je istina! Velika vina dolaze od velikog grožđa. Dakle, pogledajmo godišnji ciklus vinove loze i naučimo kako svaka sezona utiče na berbu te godine.

VINOVA LOZA – OSNOVE: 

Vinova loza je primjer višegodišnje biljke; one koja raste ili cvjeta tokom proljeća i ljeta, umire u jesenskim i zimskim mjesecima, a zatim ponavlja ciklus sljedećeg proljeća. Bez ljudske intervencije, vinova loza će prirodno prerasti u žbunastu zbrku lišća i grana. Precizno orezivanje i oblikovanje čokota pomažu vinogradima da loza ostane lijepa i organizovana, i da usredsredi svoju energiju na uzgoj besprekornog grožđa.

Godišnji ciklus vinove loze

Prva godina rasta u životu vinove loze ima za cilj da izgradi skladišta hranljivih materija (baš kao kada nam je rečeno da treba jedemo spanać da bi odrasli veliki i jaki). Grozdovi koji se začinju prve godine obično se odstranjuje, tako da loza može da usmjeri svoju energiju na uspostavljanje snažnog korjenovog sistema. Proizvodnja ploda tako rano je uzvišeni cilj, na štetu vinove loze; kao što je rečeno, treba da naučimo da hodamo prije nego što počnemo da trčimo. Obično, od treće godine rasta, vinova loza je spremna za proizvodnju grožđa odgovarajućeg kvaliteta za potrebe vinarstva.

Uopšteno govoreći, vinova loza donosi rod u periodu do 30 godina, prije nego što se rod dramatično umanji. Pri čemu neki komercijalni izraz “stare loze” mogu primijeniti neke vinarije (termin bez zvanične definicije, usput rečeno). Tokom prvih nekoliko godina života vinove loze, rast se usmjerava na obrazovanje trajnog drveta (debla) i izgradnju čvrstog korjenovog sistema. To je igra-utakmica koju pratimo. Da bi se to postiglo, postoji mnogo različitih tipova uzgojnih oblika koji se primjenjuju.

GODIŠNJI CIKLUS VINOVE LOZE. 

Jedna od najskupljih i najznačajnijih aktivnosti u vinogradu (pored berbe) je zimska rezidba. Lastari (prirasti) iz prethodne godine se u većem procentu uklanjaju, a manji dio njih se rezidbom ostavlja. Obično najbolji prošlogodišnji lastari ostavljaju se kao kondiri ili lukovi ili kondiri i lukovi. Lastari iz kojih će se razviti novi lastari tokom vegetacije, koji će donijeti grožđe za berbu na kraju vegetacije. Tip rezidbe koji se koristi određuje se prije podizanja vinograda.  Moguće je tokom eksploatacije vinograda i promijeniti tip rezidbe ako se za to pojavi potreba…

Naslov orginala: Lifecycle of a Wine Grapevine;  Izvor: https://winefolly.com/;  Objavljeno: 19.09.2016. by Haley Mercedes; Obrada slike: Dragutin Mijatović;  Prevod: Dragutin Mijatović