Procjena prinosa grožđa

nauka stres vinograd vinogradarstvo vinova loza

Procjena prinosa grožđa. Vrhunski simbol modernosti, pametni telefon nije prva slika koja vam pada na pamet kada pomislite na stari vinograd. Zahvaljujući WSU  (Washington State University) i profesoru Manoj Karkee, uskoro bi mogao da bude uobičajen na poljima Cabernet nekretnine (Starbucks). Telefon, omogućavajući vinogradarima da efikasno predvide prinose grožđa, uštede na troškovima rada, pojednostave proizvodnju i prenesu štednju potrošaču.

Prof. Manoj Karkee 

Procjena prinosa je zadatak vezan za skoro svaki aspekt rada uzgajivača od navodnjavanja do ugovora. Posao ostaje radno intenzivan, neefikasan i njegove metode variraju od vinograda do vinograda.

“Trenutno, vinogradari šalju radnike u vinograde kako bi prikupili mnogo uzoraka grožđa za brojanje, vaganje i određivanje veličine grozdova”, rekao je prof. Karkee. „Ovaj alat (APP) može da uradi istu stvar. Aplikacija će procjeniti broj bobica, grozdova i druge parametre na posmatranim čokotima. Parametre koji se odnose na procjenu opterećenja rodom u vinogradu.”

Roboti i softer

Prva verzija aplikacije će trajati oko godinu dana u svrhu razvoja. Od dolaska na WSU 2010. godine, Karkee, vanredni profesor biologije, radio je u Centru za preciznost i automatizaciju poljoprivrednih sistema u Prosseru (Center for Precision and Automated Agricultural Systems in Prosser). Vodio tim od 10 istraživača u Laboratoriji za automatizaciju i robotiku u poljoprivredi.

„Roboti i softver, senzori i bežična komunikacija mijenjaju način na koji uzgajamo i dobijamo našu hranu i nude uzbudljive nove načine za rješavanje izazova u održivoj proizvodnji“, rekao je prof. Karkee. Ali prof. Karkee je takođe primetio da su i drugi univerziteti primjenili neke od ovih tehnologija na izazov efikasnog procjenjivanja prinosa vinograda, ali oni još uvijek nisu bili uspješni za komercijalno usvajanje.

„Koristili su veće platforme sa kamerama za obavljanje sličnih zadataka“, dodao je prof. Karkee. “Ali moja hipoteza je bila da ako možemo da obezbijedimo alat koji može biti od koristi skoro svima po niskoj cijeni, biće praktičniji i korisniji za uzgajivače i menadžere.” Skoro svi mogu upravljati pametnim telefonom, shvatio je prof. Karkee, a većina telefona već je opremljena korisnom tehnologijom. “Naši mobilni telefoni imaju mnogo senzora i veoma moćnih kamera, a većina nas već ima ove alate kod nas, pa zašto ih ne iskoristiti da pomognu u poljoprivredi?”

Kratkoročna štednja, dugoročno rješenje

App prof. Karkee će omogućiti uzgajivačima da smanje troškove rada i upravljanja vinogradima, štedeći im novac unaprijed. Iako će aplikacija početi sa osnovnim funkcijama prikupljanja podataka o bobicama i grozdovima, ona ima dalekosežne potencijale za rafiniraniji razvoj i poboljšanu funkcionalnost, te na kraju uzima u obzir većinu pogodnih radova iz procesa uzgoja i berbe.

“Razvoj i upotreba ove aplikacije će dovesti do razumijevanja varijabilnosti u vinogradima i eventualnom procjenom opterećenja u određenim vinogradima”, dodao je prof. Karkee, “tako da poljoprivrednici mogu predvidjeti pravu količinu roda kako bi postigli željeni kvalitet i prinos grožđa. “

Osim procjene prinosa, prof. Karkee očekuje više načina upotrebe aplikacije, kao što je otkrivanje zaraze štetočinama i vodenog stresa. “Dakle, ovo je dugoročni projekat gledajući iz te perspektive.” Nedavno imenovan jednim od 11 “pionira” u Severnoj Americi od strane magazina Connected World, prof. Karkee zamišlja da će rad na farmi – posebno teški i opasni poslovi – jednog dana biti automatizovani, što će je učiniti sigurnijom i efikasnijom industrijom.

“Ova aplikacija nas vodi korak bliže tom krajnjem cilju.”

Ovo istraživanje je finansirano od strane Državnog univerziteta u Vašingtonu, aukcije Vašingtonskih vina, i svih vašingtonskih vinogradara i vinarija kroz Komisiju za vino Vašingtonske države.

Pogledati i: https://ovinu.info/novi-sistem-tacnije-procjenjuje-prinos-grozdja/

Naslov orginala: Estimating Vineyard Yield? WSU’s Making An App For That.;  Izvor: http://wine.wsu.edu/article/;  Objavljeno: 07.06.2019. – OIV News;  Prevod: Dragutin Mijatović