Šta je vino – kurs poštovanja vina – 1. dio

grožđe klima sorta terroir vinarstvo vino vinograd vinogradarstvo vinova loza vinska kultura

Kurs poštovanja vina u šest dijelova. Naslov orginala: Six-part wine appreciation course. Izvor: https://wine-pages.com/. Objavljeno 09.04.2020. by Tom Cannavan. Prevod: Dragutin Mijatović

Tom Cannavan je kurs poštovanja vina dao u šest dijelova: 1.Šta je vino – osnove. 2.Bijelo vino. 3.Crveno vino. 4.Pjenušava, slatka i jaka vina. 5.Vino i hrana, uparivanje i izbor. 6. Kupovina, posluživanje i čuvanje vina.

Dio 1. Šta je vino – osnove?

Šta je vino? Klasična definicija vina vrlo je jednostavna: „Vino je alkoholno piće dobijeno fermentacijom soka od svježe izmuljanog grožđa, fermentacija koja se odvija u regionu porijekla prema lokalnoj tradiciji i praksi.“ U procesu fermentacije šećer se kvascem pretvara u alkohol. Najjednostavnije, vino se proizvodi drobljenjem grožđa i omogućava prirodnim kvascima koji su prisutni na pokožici da dođu u kontakt sa prirodnim šećerom koji je prisutan u soku. Nisu potrebne druge ljudske intervencije: izmuljano ovako, bilo koje grožđe može dati vino. Vinar, naravno, u ovom procesu interveniše na više načina kako bi uticao na kvalitet vina koje se proizvodi. Mora odabrati najkvalitetnije grožđe, mora osigurati da se operacije izvode sa pažljivom higijenom i mora osigurati da je konačni proizvod pogodan za potrošnju.

Izvan ovih jednostavnih koraka, vinar-proizvođač vina može uticati na vino na mnogo drugih načina, donoseći određene odluke i radnje koje utiču na stil vina i kakvog će okusa biti. Kasnije će se detaljnije razmotriti ove radnje, ali one uključuju: izbor i mješanje korištenog grožđa, metodu fermentacije i doradu vina koja se dobija sazrijevanjem u podrumima. Pravila se razlikuju od regije do regije, ali većina vinarija dopušta dodavanje kontrolisanih količina određenih drugih sastojaka u proizvodnji vina, uključujući:

Pogledati i: https://ovinu.info/kurs-postovanja-vina-u-sest-dijelova-2-dio-bijelo-vino/