Lastari vinove loze

ampelografija vinogradarstvo vinova loza
Lastar vinove loze

Lastari vinove loze. Izdanak (ljetorast, mladar) koji se obrazuje u toku vegetacije iz okaca i pupoljka sa bilo kojeg dijela čokota naziva se lastar. Lastari su najmlađi i najaktivniji dijelovi čokota. Oni su nosioci listova, okaca, pupoljaka, zaperaka, cvasti odnosno grozdova i vitica. Osnovni lastar je jednogodišnji prirast vinove loze razvijen iz zimskih okaca kondira ili luka. Može da bude rodan ili nerodan. Jalovak se razvija iz spavajućih pupoljaka višegodišnjeg drveta i u pravilu je nerodan. Zaperak se razvija iz ljetnih pupoljaka osnovnog lastara i jalovaka. Može biti rodan. Po dužini lastara razlikuju se koljenca (nodusi, zglavci, čvorovi). Dio lastara između dva koljenca naziva se članak (internodij). Kondir je lastar orezan na 1 do 5 okaca (kratki kondir 1-3 okca, dugi kondir 4-5 okaca). Luk je lastar orezan na 6 do 12 okaca (kratki luk 6-8 okca, dugi luk 9-12 okaca). Reznik je jalovak orezan na jedno okce. Radni lastar – jednogodišnji lastar izbio iz dvogodišnjeg drveta —prošlogodišnjeg kondira ili luka.

Svi lastari vinove loze u fazi porasta nazivaju se zeleni lastari, na kraju vegetacije poslije odrvenjavanja to su zreli lastari ili jednogodišnja zrela loza. Lastari na kojima se u toku vegetacije obrazuju cvasti nazivaju se rodni lastari – to su pretežno osnovni lastari, dok su jalovaci i zaperci uglavnom nerodni lastari. Nerodni lastar (jalovak) orezan na jedno okce naziva se reznik. Lastar izbio iz reznika je rodan.

Šta i na koji način se opisuje lastar vinove loze i kako se kvantifikuju promjene na lastaru pogledati pdf prilog – 9 Deskriptori Zreli lastar.