Nova Filoksera

region vinograd vinogradarstvo vinova loza zastita loze

Nova Filoksera. Eepidemija filoksere otkrivena je u komercijalnim vinogradima u australijskom vinogradarskom području Yarra Walley, u okviru trenutno označene zone rizika od filoksere.

Nova Filoksera

Ova najnovija epidemija je otkrivena od strane Vinehealth Australia and Australian Grape and Wine Inc (Australian Grape & Wine) u vinogradu koji se nalazi u St.Andrews u Yarra Valley. Detektovani soj filoksere je potvrđen kao G1; kao i u Maroondah zaraženoj zoni (PIZ) koja se takođe se nalazi u dolini Yarra. 5 km karantinsko područje je sada oko zaraženog vinograda, koji se naslanja na sjeverozapadnu granicu postojećeg Maroondah PIZ-a. Trenutno je u toku rad u agenciji za poljoprivredu Viktorije da se uspostavi novi PIZ u svjetlu ovog najnovijeg izbijanja filoksere, u skladu sa Nacionalnim protokolom za upravljanje filokserom.

Nova Filoksera, štetočina može biti razarajuća za vinograde

“Ova najnovija epidemija filoksere u regionu Viktoria je u zabrinjavajućem razvoju”, reklo je generalni direktor Vinehealth Australia, Inca Pearce. „Ona naglašava ključnu ulogu koju industrija mora odigrati u sprečavanju daljeg širenja. Epidemija je takođe jasan dokaz potrebe za novom nacionalnom strategijom upravljanja filokserom, na kojoj je nedavno počeo rad. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo naše loze i upravljamo rizikom”.

Filoksera je insekat, štetočina koja može imati razarajući uticaj na vinovu lozu, a koja pogađa vrste Vitis. Trenutno u Australiji postoji 83 endemska soja koja su ograničena na brojne vinske regije u dijelovima regiona Viktoria i New South Weles, To predstavlja “veliku prijetnju” većini australijskih vinograda koji su podignuti na vlastitom korijenu, koji je vrlo osjetljivi da napade štetočine. Australian Grape & Wine CE, Tony Battaglene dodaje: „Štetočine i bolesti predstavljaju veliki rizik za australijski sektor vina. Upravljanje ovim rizikom trebalo bi da postane visok prioritet za sve proizvođače grožđa i vina. Australian Grape & Wine je posvećen podizanju svijesti o biosigurnosti u cijelom sektoru. Organizacija poziva vinogradare u regionu da budu oprezni i da osiguraju preventivne mjere kako bi se spriječilo kretanje štetočina, bolesti i korova, uključujući filokseru, kao dio njihove zajedničke odgovornosti za biosigurnost. Pogledati i: https://ovinu.info/dobre-i-lose-komsije-vinove-loze/

Regije

Ovo uključuje sprovođenje stroge higijenske prakse na farmama kako bi se spriječilo unošenje filoksere ili drugih štetočina, bolesti i korova u vaš vinograd, kao i evidentiranje vinskih regija u kojima su svi posjetioci vaše lokacije (uključujući njihove strojeve / opremu) bili u proteklih tri nedelje, tako da se možete procijenite rizik koji predstavljaju za vaš vinograd, utvrđujući da li su u PIZ ili PRZ.

Australske regije za uzgoj vinove loze prikazane su statusom filoksere u tri zone upravljanja, kroz sledeće skraćenice:

PEZ – Phylloxera Exclusion Zones (Filoksera isključene zone), zone su slobodne ili su proglašene slobodnim ranije.

PRZ – Phylloxera Risk Zones (Filoksera rizične zone), to su zone nepoznatog statusa.

PIZ – Phylloxera Infested Zones (Filoksera zaražene zone), obuhvataju vinograde za koje se zna da su ili su bili zaraženi.

 Izvor: https://www.thedrinksbusiness.com/;  Objavljeno: 05.03.2019. by Lauren Eads; Naslov orginala: New Phylloxera Outbreak Detected In Victoria;  Prevod: Dragutin Mijatović